نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص

دو نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، هالوپینو
پیتزا پپرونی

یک نفره

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۹۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ نگینی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۷۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا آمریکایی، دونر مرغ و گوشت، کالباس، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سرآشپز

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، گوشت چرخ کرده، مرغ نگینی، کوکتل
پیتزا ویژه

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا آمریکایی، بوقلمون، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا بوقلمون

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایندیانا

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل، ژامبون، پپرونی، هالوپینو، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا ایندیانا

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا آمریکایی، کوکتل، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ نگینی، قارچ طعم دار شده، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا رست بیف

یک نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش شده، گوشت چرخ کرده، مرغ نگینی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت
پیتزا میکس گوشت

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، هالوپینو
پیتزا پپرونی

یک نفره

۶۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، کوکتل، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا یونانی

یک نفره

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

یک نفره

۵۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، مرغ، ژامبون، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا کالزونه (دو نفره)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینو (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای
پیتزا تاکینو (ایتالیایی)
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، پنیر
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون، سوسیس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی، پنیر، ریحان
پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۴۹,۰۰۰ تومان

چیزا

چیزا مخصوص

شنیسل مرغ سوخار، ژامبون گوشت، کوکتل، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
چیزا مخصوص
۸۶,۰۰۰ تومان

چیزا بیکن

شنیسل مرغ سوخاری، بیکن، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
چیزا بیکن
۹۹,۰۰۰ تومان

چیزا پپرونی

شنیسل مرغ سوخاری، پپرونی، هالوپینو، پنیر پیتزا
چیزا پپرونی
۷۸,۰۰۰ تومان

چیزا ماشروم

شنیسل مرغ سوخاری، قارچ سوخاری، پنیر پیتزا
چیزا ماشروم
۷۶,۰۰۰ تومان

چیزا چیز

شنیسل مرغ سوخاری، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، زیتون
چیزا چیز
۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

دونر برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، دونر گوشت، قارچ، پنیر چدار، خلال چیپس گوجه، خیارشور
دونر برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، ژامبون، پنیر چدار، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، پپرونی، هالوپینو، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
هالوپینو برگر
۶۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

فیله سوخاری، برگر دست ساز ۱۰۰%، ژامبون، پنیر چدار، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
چیکن برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، ژامبون، پنیر چدار، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۵۹,۰۰۰ تومان

ذغالی برگر

۱ عدد برگر دست ساز ۱۰۰%، خیارشور، کاهو، گوجه، چیپس خلال، کاهو، گوجه، خیارشور
ذغالی برگر
۴۹,۰۰۰ تومان

کوبر برگر

کوکتل، برگر، ژامبون، پنیر چدار
کوبر برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

بیکن، برگر، پنیر چدار
بیکن برگر
۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژوپیتر

فیله کبابی، یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰% ژامبون، پنیر چدار، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژوپیتر
۷۷,۰۰۰ تومان

دبل دان برگر

۲ عدد برگر، ژامبون، پنیر چدار
دبل دان برگر
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ رست بیف
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرآشپز

برگر، هات داگ، بوقلمون، کالباس، قارچ، پنیر، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ سرآشپز
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال

برگر، هات داگ، فیله سوخاری، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ اسپشیال
۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

برگر، هات داگ، فیله مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر چدار، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ ویژه
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

فیله سوخاری، خیارشور، گوجه، چیپس، سس مخصوص،خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپریم
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم پلاس

فیله سوخاری، ژامبون، پنیر، قارچ، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپریم پلاس
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ پنیری، خیارشور، گوجه، چیپس خلال
ساندویچ هات داگ
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، ژامبون، خیارشور، گوجه، چیپس خلال
ساندویچ چیز هات داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ یونانی

هات داگ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ یونانی
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

هات داگ، هالوپینو، پپرونی، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ تنوری، کالباس، پنیر، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ تنوری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ تکه سینه مرغ سوخاری، ژامبون، پنیر چدار
ساندویچ دبل دان
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر، قارچ، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%، خلال چیپس، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (یک تکه)

یک تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز، نان
مرغ سوخاری (یک تکه)

نرمال

۵۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۵۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)

نرمال

۷۴,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۷۴,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)

نرمال

۹۳,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۹۳,۰۰۰ تومان

فامیلی سوخاری

۷ تکه مرغ سوخاری، ۲ پرس سیب زمینی، ۲ عدد سالاد کلم، ۶ عدد سس دست ساز، ۳ عدد نان
فامیلی سوخاری

نرمال

۱۹۶,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۹۶,۰۰۰ تومان

اکونومیک سوخاری

۱۵ تکه مرغ سوخاری، ۳ پرس سیب زمینی، ۴ عدد سالاد کلم، ۱۰ عدد سس دست ساز، ۵ عدد نان
اکونومیک سوخاری

نرمال

۳۸۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۸۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز و نان
فیله استریپس (پنج تکه)
۹۵,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز و نان
فیله استریپس (سه تکه)
۷۵,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری

یک تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله مرغ، ۳ تکه میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت، ۲ عدد پیاز سوخاری، سیب زمینی، قارچ، سالاد کلم، ۲ عدد سس دست ساز،...
سبد سوخاری
۱۰۸,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

۹ عدد میگو سوخاری، ۲ عدد ناگت مرغ، ۲ عدد پیاز سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس دست ساز، نان
میگو سوخاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک ویژه

سوسیس، کالباس، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای
اسنک ویژه
۷۹,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

سوسیس، کالباس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
اسنک مخصوص
۵۷,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای
اسنک گوشت و قارچ
۸۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بال سوخاری

بال سوخاری
۵۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان پیتزا
نان سیر
۲۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

سیب زمینی ساده
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی پنیری
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری

سیب زمینی سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، پنیر، ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ
سیب زمینی ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۲۱,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۳۷,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری با پنیر

قارچ سوخاری، پنیر پیتزا
قارچ سوخاری با پنیر
۳۱,۰۰۰ تومان

ناگت سوخاری

۸ تکه ناگت مرغ سوخاری، سیب زمینی
ناگت سوخاری
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، نان تست ، گوجه گیلاسی، فیله سوخاری، زیتون، پنیر پارمزان، سس مخصوص
سالاد سزار
۶۷,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

پاستا، کالباس، سس
سالاد پاستا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آبمیوه گازدار فرش دی

آبمیوه گازدار فرش دی
۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

تلخ

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان