جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ
چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲ سیخ
چلو جوجه کباب
۳۰,۰۰۰ تومان

کته کباب چنجه

۲ سیخ
کته کباب چنجه
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش (فیله گوساله)

۲ سیخ
چلو کباب ترش (فیله گوساله)
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲ سیخ
چلو جوجه کباب ترش
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۲ سیخ
چلو کباب بختیاری
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش (فیله گوساله)

خوراک کباب ترش (فیله گوساله)
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

خوراک جوجه کباب ترش
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۲۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۴,۰۰۰ تومان

اشپل ماهی

اشپل ماهی
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان