نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ نیم متری

ساندویچ هات داگ نیم متری

ساندویچ هات داگ نیم متری
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری نیم متری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری نیم متری
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری نیم متری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری نیم متری
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری نیم متری

ساندویچ هات داگ پنیری نیم متری
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال نیم متری

ساندویچ هات رویال نیم متری
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ویژه حرف اول نیم متری

ساندویچ ویژه حرف اول نیم متری
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه نیم متری

ساندویچ فیله مرغ ویژه نیم متری
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ چیکن میکس فیله نیم متری

ساندویچ چیکن میکس فیله نیم متری
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت نیم متری (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت نیم متری (سرد)
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ نیم متری (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ نیم متری (سرد)
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل نیم متری

ساندویچ فلافل نیم متری
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه نیم متری

ساندویچ فلافل ویژه نیم متری
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل رویال نیم متری

ساندویچ فلافل رویال نیم متری
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری نیم متری

ساندویچ بندری نیم متری
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه نیم متری

ساندویچ بندری ویژه نیم متری
۹,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه نیم متری

همبرگر ویژه نیم متری
۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر شرکتی نیم متری

چیز برگر شرکتی نیم متری
۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر ویژه نیم متری

چیز برگر ویژه نیم متری
۱۱,۵۰۰ تومان

چیکن برگر ویژه نیم متری

چیکن برگر ویژه نیم متری
۱۱,۵۰۰ تومان

رویال برگر نیم متری

رویال برگر نیم متری
۱۳,۰۰۰ تومان

فیله برگر نیم متری

فیله برگر نیم متری
۱۷,۵۰۰ تومان

چیکن میکس برگر نیم متری

چیکن میکس برگر نیم متری
۱۵,۵۰۰ تومان

دوبل چیکن برگر نیم متری

دوبل چیکن برگر نیم متری
۱۵,۵۰۰ تومان

دوبل چیز برگر نیم متری

دوبل چیز برگر نیم متری
۱۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر ویژه حرف اول نیم متری

چیز برگر ویژه حرف اول نیم متری
۱۴,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر ویژه حرف اول نیم متری

ماشروم برگر ویژه حرف اول نیم متری
۱۶,۵۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه حرف اول نیم متری

دوبل برگر ویژه حرف اول نیم متری
۱۷,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

یک و نیم لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

میراندا

۴,۵۰۰ تومان

سون آپ

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هوفنبرگ

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هوفنبرگ

لیمو

۳,۵۰۰ تومان

هلو

۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک و نیم لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۵,۵۰۰ تومان

هلو

۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۵,۵۰۰ تومان

آبمیوه گازدار خانواده هوفنبرگ

یک و نیم لیتر
آبمیوه گازدار خانواده هوفنبرگ
۵,۵۰۰ تومان