جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

خوراک کباب کوبیده (۱۶۰ گرم)

۱۶۰ گرم کباب کوبیده، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک کباب کوبیده (160 گرم)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (۱۲۵ گرم)

۱۲۵ گرم کباب کوبیده، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک کباب کوبیده (125 گرم)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (فیله گوساله)

یک سیخ کباب چنجه،ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک کباب چنجه (فیله گوساله)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه (فیله گوسفندی)

یک سیخ کباب چنجه، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک کباب چنجه (فیله گوسفندی)
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کتف و بال کبابی

۷ تکه، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک کتف و بال کبابی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جگر

جگر کبابی، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک جگر
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک دنبه

دمبه، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک دنبه
۸,۰۰۰ تومان

خوراک دل کامل

دل، ترشی کلم قرمز، گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، پیاز، نان تنوری
خوراک دل کامل
۳۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون شور

زیتون شور
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر چکیده

ماست موسیر چکیده
۹,۰۰۰ تومان

ماست و خیار اعلاء

کشمش، گردو
ماست و خیار اعلاء
۱۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای کوکاکولا

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۵۰۰ تومان