جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مخلوط هلندی، ژامبون میکس، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه (دست ساز)

۲ عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله ۹۵ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر ویژه (دست ساز)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص ایلیا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت، گوشت گوساله، زیتون، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا
پیتزا مخصوص ایلیا (آمریکایی)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ (آمریکایی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، مخلوط هلندی، ژامبون میکس، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا مخلوط (آمریکایی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، کالباس پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر پیتزا، ذرت
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر (دست ساز)

یک عدد همبرگر دست ساز گوشت گوساله ۹۵ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر (دست ساز)
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه (دست ساز)

یک عدد همبرگر ۱۲۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله ۹۵ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر ویژه (دست ساز)
۹۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه (دست ساز)

۲ عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله ۹۵ درصد، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر ویژه (دست ساز)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر ۱۲۰ گرمی دست ساز گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد، پنیر پیتزا، قارچ، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰ درصد، ژامبون، چیپس، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰ درصد، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۹۰ درصد، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۹۰ درصد، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج سوپر بمب

گوشت، هات داگ کراکف، ذرت، دلمه، گردو، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویج سوپر بمب
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ایلیا

استیک گوشت، فیله مرغ سوخاری شده، هات داگ، ژامبون گوشت، چیپس، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
 ساندویچ سوپر ایلیا
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت ویژه

استیک گوشت، چیپس، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ استیک گوشت ویژه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ قارچ و مرغ

فیله مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ قارچ و مرغ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ فلافل
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با پنیر

۵ عدد فلافل، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ فلافل با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

۵ عدد فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

۵ عدد فلافل، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ فلافل ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

کوکتل گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ کوکتل گوشت
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

کوکتل گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

کوکتل پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ کوکتل پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ هات داگ پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

یک عددهات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

۲ تا ۳ ورق ژامبون گوشت، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ هات رویال
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

۲ تا ۳ ورق ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۲ تا ۳ ورق ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، ذرت، سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ پیتزا
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری آتشی

سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ بندری آتشی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با پنیر

سوسیس بندری، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ بندری با پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۲ تا ۳ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۲ تا ۳ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نیم باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بشقاب مخصوص ایلیا

استیک گوشت، ژامبون گوشت، هات داگ، کوکتل پنیر، سبزیجات معطر
بشقاب مخصوص ایلیا
۱۹۰,۰۰۰ تومان

بشقاب مخصوص

استیک گوشت، ژامبون، هات داگ، کوکتل پنیری، سبزیجات، دورچین روز
بشقاب مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

کاهو پیچ، سینه مرغ سوخاری شده، نان تست، گوجه گیلاسی، سس سزار (یک نفره)
سالاد سزار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، خیار، هویج، گوجه گیلاسی، سس سالاد (یک نفره)
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده ساده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ (یک نفره)
سیب زمینی مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
اسنک مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

یک عدد
نان (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه بطری پپسی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک

۵,۰۰۰ تومان