نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده معمولی

یک سیخ ۱۲۰ گرم، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو کباب کوبیده معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۲۰ گرم، کره، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی

۱۰۰ گرم، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو جوجه کباب زعفرانی معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص

۲۰۰ گرم، کره، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو جوجه کباب زعفرانی مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب ممتاز مخصوص

یک سیخ کوبیده، یک سیخ جوجه
چلو کباب ممتاز مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با کوبیده معمولی

یک سیخ ۱۲۰ گرم، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با کوبیده معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ ۱۲۰ گرم، کره، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با کباب کوبیده مخصوص
۱۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با جوجه کباب معمولی

۱۰۰ گرم، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با جوجه کباب معمولی
۱۱,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با جوجه کباب مخصوص

۲۰۰ گرم، کره، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با جوجه کباب مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو ساده

چلو ساده
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخصوص

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ممتاز مخصوص

یک سیخ جوجه، یک سیخ کوبیده، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک کباب ممتاز مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۶,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص (ران)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک مرغ مخصوص (ران)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ مخصوص (سینه)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق، سیب زمینی سرخ کرده
خوراک مرغ مخصوص (سینه)
۱۰,۰۰۰ تومان

فلفل کبابی (یک سیخ)

فلفل کبابی (یک سیخ)
۲,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۷ عدد نصف گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۶,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۳۰۰ گرم ماهی، فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو گوشت مخصوص

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو گوشت مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص (ران)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
زرشک پلو با مرغ مخصوص (ران)
۱۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ مخصوص (سینه)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
زرشک پلو با مرغ مخصوص (سینه)
۱۴,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
ته چین مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ مخصوص (ران)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با مرغ مخصوص (ران)
۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ مخصوص (سینه)

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با مرغ مخصوص (سینه)
۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
سبزی پلو با گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

استامبولی مخصوص

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
استامبولی مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

استانبولی با گوشت چرخ کرده

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
استانبولی با گوشت چرخ کرده
۹,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

سبزی پلو
۶,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت سبزی

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو خورشت سبزی
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو خورشت قیمه
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

فلفل، خیارشور، آبلیمو یک نفره، نمک، قاشق و چنگال، سماق
چلو خورشت بادمجان
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

خورشت سبزی (اضافه)

خورشت سبزی (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

خورشت بادمجان (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو (بزرگ)

سوپ جو (بزرگ)
۶,۰۰۰ تومان

سوپ جو (کوچک)

سوپ جو (کوچک)
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۵۰۰ تومان

سس مرغ

سس مرغ
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میراندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میراندا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی  پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی میراندا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی میراندا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده میراندا

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده میراندا
۵,۵۰۰ تومان

دلستر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر بطری

لیمو

۲,۵۰۰ تومان

هفت میوه

۲,۵۰۰ تومان

هلو

۲,۵۰۰ تومان

ایستک خانواده

یک لیتر
ایستک خانواده

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

هفت میوه

۵,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱/۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده (یک و نیم لیتر)

۱/۵ لیتر
دوغ محلی خانواده (یک و نیم لیتر)
۴,۵۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده (یک لیتر)

۱/۵ لیتر
دوغ محلی خانواده (یک لیتر)
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۰۰۰ تومان