جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های دماوند

ترشیجات و سمنو عمه لیلا

ترشی و شور

ترشی هندی

یک کیلو
ترشی هندی
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی قارچ و زیتون

یک کیلو
ترشی قارچ و زیتون
۱۹,۰۰۰ تومان

ترشی قارچ و زیتون و انبه

یک کیلو
ترشی قارچ و زیتون و انبه
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی رشتی

یک کیلو
ترشی رشتی
۱۰,۰۰۰ تومان

ترشی بامیه

یک کیلو
ترشی بامیه
۱۸,۰۰۰ تومان

معجون اناری

یک کیلو
معجون اناری
۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل بیور همدان

یک کیلو
فلفل بیور همدان
۱۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک کیلو
سیر ترشی
۱۶,۰۰۰ تومان

شور مخلوط

یک کیلو
شور مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

انواع ترشک

یک کیلو
انواع ترشک
۲۰,۰۰۰ تومان

خیار شور معمولی

یک کیلو
خیار شور معمولی
۷,۰۰۰ تومان

خیار شور سرکه ای

یک کیلو
خیار شور سرکه ای
۹,۰۰۰ تومان

زیتون بی هسته

یک کیلو
زیتون بی هسته
۱۳,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته سوپر

یک کیلو
زیتون با هسته سوپر
۱۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک کیلو
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون با هسته

یک کیلو
زیتون با هسته
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی اسپانیایی

یک کیلو
ترشی اسپانیایی
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی مدیترانه ای

یک کیلو
ترشی مدیترانه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی لبنانی

یک کیلو
ترشی لبنانی
۱۹,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

یک کیلو
ترشی لیته
۹,۰۰۰ تومان

ترشی هفت بیجار

یک کیلو
ترشی هفت بیجار
۷,۵۰۰ تومان

ترشی هندوانه ابوجهل

یک کیلو
ترشی هندوانه ابوجهل
۲۰,۰۰۰ تومان

ترشی گل سیر

یک کیلو
ترشی گل سیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی فلفل سوزنی

یک کیلو
ترشی فلفل سوزنی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد مشهدی

یک کیلو
سالاد مشهدی
۱۰,۰۰۰ تومان

سرکه

یک کیلو
سرکه
۱۲,۰۰۰ تومان