جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

با قارچ و پنیر

۷۸,۰۰۰ تومان

ساده

۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
چیز برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
همبرگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۵۹,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۸۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
ماشروم برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل برگر

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ذغالی، ژامبون گوشت تنوری، پنیر میکس، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
رویال برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۸,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
همبرگر ویژه

برگر ۱۰۰% گوشت

۹۱,۰۰۰ تومان

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل چیز برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مکزیکی (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس هالوپینو، کوکتل، پپرونی، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، سس تک نفر...
پیتزا مکزیکی (آمریکایی)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، ۷۵ گرم مرغ طمع دار گریل شده، ۷۵ گرم استیک گوساله اسلایسی، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای،...
پیتزا اسپشیال (آمریکایی)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، ۸۰ گرم گوشت اسلایس شده
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، ژامبون گوشت، ژابون مرغ، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس تک نفره
پیتزا میکس (آمریکایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا اورینتال (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله اسلایسی، پیاز، جعفری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، ذرت، سس تک نفره
پیتزا اورینتال (آمریکایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، ذرت، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا ژامبون مرغ (آمریکایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، ژامبون گوشت، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، ذرت، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا ژامبون گوشت (آمریکایی)
۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مهتا سوپریم (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، بیکن گوشت، ژامبون گوشت، کوکتل دودی، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا مهتا سوپریم (آمریکایی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، ۱۲۵ گرم مرغ طمع دار گریل شده، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا مرغ (آمریکایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، کوکتل، ژامبون گوشت، پپرونی، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون سیاه، سس تک نفره
پیتزا یونانی (آمریکایی)
۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، پپرونی، کوکتل، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، ذرت، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سس مخصوص، کوکتل دودی، قارچ، پنیر میکس، فلفل دلمه ای، ذرت، سس تک نفره
پیتزا سوسیس و قارچ (آمریکایی)
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۲۴ سانتی متری، سبزیجات تازه فصل سس مخصوص، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ورستل (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سوسیس، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا ورستل (ایتالیایی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا هاوانا (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۶۰ گرم سینه مرغ طمع دار شده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا هاوانا (ایتالیایی)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ژابون گوشت، ژابون مرغ، سس مخصوص، گوجه، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، میکس پنیر، سس تک نفره
پیتزا کاپری (ایتالیایی)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، ۱۳۰ گرم گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، فلفل چیلی، زیتون سیاه، ذرت، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا چیلی (ایتالیایی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، فیله مرغ گریل مزه دار شده، قارچ، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا سیسیلی (ایتالیایی)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، بادمجان، کدو، ذرت، پیاز، زیتون، ریحان، بلال کوچک، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا وجی (ایتالیایی)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپلی (ایتالیایی)

خمیر پیتزا مخصوص ۳۰ سانتی متری، فیله گوساله طعم دار شده، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، قارچ، پنیر میکس، سس تک نفره
پیتزا ناپلی (ایتالیایی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
همبرگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۵۹,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۸۸,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر، قارچ بلانچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
همبرگر ویژه

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۵,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۹۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
چیز برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۸۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
ماشروم برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۶۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۸۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دو عدد برگر، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل چیز برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ویژه

دو عدد برگر، قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل برگر ویژه

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم برگر

دو عدد برگر، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان گرد برگر
دوبل ماشروم برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۴,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۳۲,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ذغالی، ژامبون گوشت تنوری، پنیر میکس، قارچ بلانچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره
رویال برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۸,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مهتا برگر

یک عدد برگر، چیکن، قارچ بلانچ، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد برگر، سس تک نفره
مهتا برگر

برگر ۶۰% (شرکتی)

۸۸,۰۰۰ تومان

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک مرغ

سینه مرغ مزه دار شده، سس مخصوص، پنیر
ساندویچ استیک مرغ
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب مهتا (دو نفره)

ساندویچ دو نفره
ساندویچ بمب مهتا (دو نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه مهتا

یک عدد هات داگ دودی، ژامبون مرغ تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر میکس، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه مهتا
۸۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ

ساده

۷۲,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کریسپی

سینه مرغ سوخاری، پنیر
ساندویچ کریسپی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۳تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس تک نفره، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ کبابی

ساده

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل میکس

یک عدد همبرگر، قارچ و پنیر، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، کاهو، سس تک نفره، نان باگت فرانسوی
ساندویچ گریل میکس

برگر ۱۰۰% گوشت

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر ۶۰% (شرکتی)

۹۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۷۰ گرم گوشت گوساله رست و طمع دار شده، پیاز، جعفری، پنیر میکس، قارچ بلانچ، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت فرانسوی، سس تک نفره
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه نرمال

دو تکه مرغ سوخاری نرمال همراه با سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری دو تکه نرمال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه نرمال

سه تکه مرغ سوخاری همراه با سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری سه تکه نرمال
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه نرمال

پنج تکه مرغ سوخاری نرمال، همراه با سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه نرمال
۲۰۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی

دو تکه مرغ سوخاری تند، همراه با سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری دو تکه اسپایسی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی

سه تکه مرغ سوخاری تند، همراه یا سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری سه تکه اسپایسی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی

پنج تکه مرغ سوخاری تند، همراه با سیب زمینی و سالاد کلم و سس سوخاری
مرغ سوخاری پنج تکه اسپایسی
۲۰۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، سس مخصوص
فیله مرغ سوخاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو با مرغ

پاستا پنه آلفردو با مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

نان سیر
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۵۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی تنوری ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

خیار، گوجه، کاهو، هویج رنده شده، ذرت، زیتون، سس تک نفره
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ گریل شده، گوجه گیلاسی، سس سزار، پنیر پارمسان، نون تست مزه دار شده و سس مخصوص
سالاد سزار
۱۰۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوچک کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک کوکاکولا
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک فانتا
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوچک اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوچک اسپرایت
۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۵,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۵۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان