جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱ سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قیمه
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو کباب تابه ای
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۵
۷,۰۰۰ ۶,۶۵۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱سیخ جوجه کباب۱۶۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین
خوراک کوبیده مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱سیخ کوبیده۱۴۰ گرمی،۱سیخ جوجه کباب ۱۶۰گرمی بادورچین
خوراک کباب میکس
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

خوراک کتف

۶عدد کتف بادورچین
خوراک کتف
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶عدد بال بادورچین
خوراک بال کبابی
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

چلو کره

۳۶۰گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کره
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱سیخ کوبیده ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱ سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۸۸,۰۰۰ ۸۳,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱ سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱سیخ کوبیده ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۶۰گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کره
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

خوراک

خوراک بال کبابی

۶عدد بال بادورچین
خوراک بال کبابی
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک کتف

۶عدد کتف بادورچین
خوراک کتف
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱سیخ کوبیده۱۴۰ گرمی،۱سیخ جوجه کباب ۱۶۰گرمی بادورچین
خوراک کباب میکس
۵
۷۳,۰۰۰ ۶۹,۳۵۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین
خوراک کوبیده مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱سیخ جوجه کباب۱۶۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۵
۴۱,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا معمولی

خوراک ماهی قزل آلا معمولی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۵
۳۴,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۵
۷,۰۰۰ ۶,۶۵۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی مخصوص

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو ماهی مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو کباب تابه ای
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
زرشک پلو با مرغ
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو ماهی معمولی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو ماهی معمولی
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قیمه
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

شرکتی
سالاد فصل
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

نان

یک عدد نان لواش
نان
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۱,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای

خوشگوار

۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان