نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ فلافل پنیری بزرگ

ساندویچ فلافل پنیری بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری کوچک

ساندویچ فلافل پنیری کوچک
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ معمولی

ساندویچ هات داگ معمولی
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری بزرگ

ساندویچ بندری بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری کوچک

ساندویچ بندری کوچک
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی فلافل کوچک

ساندویچ هندی فلافل کوچک
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی فلافل بزرگ

ساندویچ هندی فلافل بزرگ
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل بزرگ

ساندویچ فلافل بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کوچک

ساندویچ فلافل کوچک
۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ هندی بزرگ

ساندویچ هندی بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی کوچک

ساندویچ هندی کوچک
۸,۰۰۰ تومان

قرص فلافل

قرص فلافل
۴۰۰ تومان

سمبوسه پیتزایی

سمبوسه پیتزایی
۳,۵۰۰ تومان

سمبوسه

سمبوسه
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۲۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان