نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط میتبرگر

ژامبون ۹۰% قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا مخلوط میتبرگر
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن میتبرگر

فیله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون
پیتزا چیکن میتبرگر
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی میتبرگر

گوشت گوساله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون
پیتزا یونانی میتبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت میتبرگر

فیله گوساله چرخ کرده قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون
پیتزا قارچ و گوشت میتبرگر
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص میتبرگر

فیله گوساله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا مخصوص میتبرگر
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف زغالی میتبرگر

همبرگر زغالی رست شده قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون
پیتزا بیف زغالی میتبرگر
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر بیف زغالی میتبرگر

دوبرابر برگر زغالی رست شده قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا سوپر بیف زغالی میتبرگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ییتزا مخلوط میتبرگر ۲ نفره

ژامبون ۹۰% قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
ییتزا مخلوط میتبرگر 2 نفره
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن میتبرگر ۲ نفره

فیله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا چیکن میتبرگر 2 نفره
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی میتبرگر ۲ نفره

گوشت گوساله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا یونانی میتبرگر 2 نفره
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت میتبرگر ۲ نفره

فیله گوساله چرخ کرده پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا قارچ و گوشت میتبرگر 2 نفره
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص میتبرگر ۲ نفره

فیله گوساله سینه مرغ قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا مخصوص میتبرگر 2 نفره
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف زغالی میتبرگر ۲ نفره

برگر زغالی رست شده قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پیتزا بیف زغالی میتبرگر 2 نفره
۶۵,۰۰۰ تومان

پتزا سوپر بیف زغالی میتبرگر ۲ نفره

۲ برابر برگر زغالی رست شده قارچ پنیر مازارولا فلفل دلمه زیتون سس مخصوص ذرت کنجد
پتزا سوپر بیف زغالی میتبرگر 2 نفره
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ اسپشیال فیله مرغ

فیله مرغ قارچ پنیر مازارولا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
ساندویچ اسپشیال فیله مرغ
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال هات رویال

هات داگ ۹۰% ژامبون ۹۰% قارچ پنیر مازارولا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
ساندویچ اسپشیال هات رویال
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال تنوری

ژامبون ۹۰% گوشت قارچ پنیر مازارولا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
ساندویچ اسپشیال تنوری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰% کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
ساندویچ ژامبون سرد
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی

فیله گوساله فیله مرغ قارچ پنیر مازارولا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
ساندویچ یونانی
۳۹,۰۰۰ تومان

برگر

میت برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت برگر زغالی
۲۸,۰۰۰ تومان

میت چیز برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% قارچ پنیر موزارلا پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت چیز برگر زغالی
۳۲,۰۰۰ تومان

میت دوبل برگر زغالی

۲ عدد همبرگر گوشت ۱۰۰% کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت دوبل برگر زغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

میت چیز دوبل برگر زغالی

۲ عدد همبرگر گوشت ۱۰۰% قارچ پنیر موزارلا پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت چیز دوبل برگر زغالی
۴۹,۰۰۰ تومان

میت یونانی برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% همبرگر مرغ ۱۰۰% کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت یونانی برگر زغالی
۳۵,۰۰۰ تومان

میت یونانی چیز برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% همبرگر مرغ ۱۰۰% قارچ پنیر موزارلا پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت یونانی چیز برگر زغالی
۳۹,۰۰۰ تومان

میت ماشروم برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% قارچ پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت ماشروم برگر زغالی
۳۰,۰۰۰ تومان

میت غول برگر زغالی

۳ عدد همبرگر گوشت ۱۰۰% ۲ عدد همبرگر مرغ ۱۰۰% قارچ پنیر موزارلا پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص - پک غول برگر بیرون بر با...
میت غول برگر زغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

میت رویال برگر زغالی

همبرگر گوشت ۱۰۰% ژامبون ۹۰% قارچ پنیر موزارلا پنیر گودا کاهو خیارشور گوجه سس مخصوص
میت رویال برگر زغالی
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی اسپشیال

سیب زمینی سرخ شده دستی ژامبون گوشت ۹۰% پنیر موزارلا قارچ سس مخصوص
سیب زمینی اسپشیال
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوپر اسپشیال

سیب زمینی سرخ شده دستی ژامبون گوشت ۹۰% فیله مرغ پنیر موزارلا قارچ سس مخصوص
سیب زمینی سوپر اسپشیال
۲۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کامبینیشن

سیب زمینی سرخ شده دستی همبرگر گوشت ۱۰۰% ژامبون گوشت ۹۰% فیله مرغ پنیر موزارلا قارچ سس مخصوص
سیب زمینی کامبینیشن
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کلاسیک

سیب زمینی سرخ شده کاملا دستی سس مخصوص
سیب زمینی کلاسیک
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو پیچ گوجه خیار هویج ذرت کنجد
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو پیچ فیله مرغ نان تست گوجه گیلاسی پنیر پارمزان روغن زیتون سرکه بالزامیک کنجد
سالاد سزار
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم فرآوری شده هویج کشمش آبلیمو سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

صبحانه

پک برکفست

پک برکفست
۳۷,۰۰۰ تومان

پک اسپشیال برکفست

پک اسپشیال برکفست
۵۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا

نوشابه قوطی کوکا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی سپرایت

نوشابه قوطی سپرایت
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه قوطی زیرو
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری کوکا

نوشابه بطری کوکا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

نوشابه بطری فانتا
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری سپرایت

نوشابه بطری سپرایت
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای کوکا

نوشابه شیشه ای کوکا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای فانتا

نوشابه شیشه ای فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای سپرایت

نوشابه شیشه ای سپرایت
۳,۰۰۰ تومان

فرشی دی میوه ای

فرشی دی میوه ای
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی لیمو

هی دی قوطی لیمو
۳,۵۰۰ تومان

هی دی قوطی استوایی

هی دی قوطی استوایی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا زیرو

نوشابه قوطی کوکا زیرو
۳,۵۰۰ تومان

هی دی قوطی کلاسیک

هی دی قوطی کلاسیک
۳,۵۰۰ تومان

کونیک(لیمو- گلابی)

کونیک(لیمو- گلابی)
۴,۰۰۰ تومان

هی دی شیشه ای

هی دی شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان