جست‌وجو در اسنپ‌فود

پاستا

تالیاتلی پستو

تالیاتلی پستو
۲۴,۰۰۰ تومان

تالیاتلی چیکن با سس آلفردو

تالیاتلی چیکن با سس آلفردو
۲۵,۰۰۰ تومان

تالیاتلی بیف با سس آلفردو

تالیاتلی بیف با سس آلفردو
۲۷,۰۰۰ تومان

پنه بیف با سس آلفردو

پنه بیف با سس آلفردو
۲۷,۰۰۰ تومان

پنه چیکن با سس آلفردو

پنه چیکن با سس آلفردو
۲۵,۰۰۰ تومان

پنه پستو

پنه پستو
۲۴,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۲۴,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

استیک مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

استیک با سس قارچ

استیک با سس قارچ
۴۳,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون با سس فلفل

استیک فیله مینیون با سس فلفل
۴۱,۰۰۰ تومان

ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا
۳۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

هالوپینو برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد تن ماهی

سالاد تن ماهی
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد پیرکاردین

سالاد پیرکاردین
۲۲,۰۰۰ تومان