جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران مزه (توانیر)

پر‌طرفدارها

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، ۲ بسته ن...
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، دو...
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوکباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ شیشلیک شاندیزی ۵۰۰ تا ۴۵۰ گرمی، برنج ایرانی درجه یک ۴۰۰تا۳۵۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو ترش یا نارنج، فلفل کبابی، پیاز کبابی
چلوکباب شیشلیک شاندیز
۳۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب فیله ممتاز

۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره همراه ۴۰۰-۳۵۰ گرم برنج درجه یک ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو ترش, پیاز کبابی
چلو کباب فیله ممتاز
۳۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ راسته بره ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو, پیاز کبابی
چلو کباب برگ ممتاز
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ممتاز

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلف...
چلو کباب سلطانی ممتاز
۴۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب فیله مرغ، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو ...
چلو کباب بختیاری
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,...
چلو کباب وزیری ممتاز
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو کباب لقمه ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ و سینه مرغ ۳۰۰گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی,لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، ۳۵۰ - ۴۰۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی, لیمو یا نارنج
چلو جوجه کباب مخصوص با استخوان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ تا ۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک (با دورچین)

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز، دورچین فصل، پوره، لیموترش یا نارنج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، پیاز کبابی، ۲ بسته نان لواش
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۳۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)

یک عدد گردن گوسفندی سس پز ۵۰۰گرم الی ۶۰۰گرم، دورچین فصل به همراه پوره، نارنج یا لیمو، خیارشور، پیاز خام، دو بسته نان لواش
خوراک گردن گوسفندی (با دورچین)
۳۴۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گوشت راسته و فیله بره همراه با دورچین فصل به همراه پوره، فلفل کبابی، پیاز کبابی، لیمو یا نارنج، دو بسته ن...
خوراک کباب فیله ممتاز (با دورچین)
۳۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، دو بسته نان لواش، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک عدد...
خوراک کباب برگ ممتاز (با دورچین)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره, لیمو یا نارنج ...
خوراک کباب سلطانی ممتاز (با دورچین)
۴۰۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین فصل به همراه پوره, لیمو یا نارنج , دو بسته نان ل...
خوراک کباب بختیاری مخصوص (با دورچین)
۲۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک گوجه ...
خوراک کباب وزیری ممتاز (با دورچین)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره, لیمو یا نارنج, یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پ...
خوراک کباب لقمه ممتاز (با دورچین)
۱۷۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب، سینه مرغ ۳۰۰گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، ۲ بسته ن...
خوراک جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (با دورچین)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، د...
خوراک جوجه کباب مخصوص با استخوان (با دورچین)
۲۰۹,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ (با دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، دورچین فصل به همراه پوره، گوجه خام، خیارشور، دو بسته نان لواش
خوراک ران مرغ (با دورچین)
۱۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی کبابی، دورچین فصل به همراه پوره , لیمو یا نارنج, یک گوجه کبابی، یک پیاز کبابی، دو بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا کبابی (با دورچین)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰گرمی سرخ شده، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، خیارشور، گوجه خام، دو بسته نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده (با دورچین)
۱۸۶,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲ تکه ۴۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین فصل به همراه پوره، خیارشور و گوجه خام، دو بسته نان لواش
خوراک شنیسل مرغ
۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین فصل به همراه پوره، لیمو یا نارنج، گوجه خام، خیارشور، دو بسته نان لواش
خوراک ماهیچه گوسفندی (با دورچین)
۳۶۷,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کدو، هویج، لبو یا گل کلم یا قارچ ۱۰۰ گرم پوره سیب زمینی, لیمو یا نارنج
بشقاب سبزیجات
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک (بدون دورچین)

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

یک سیخ کباب شیشلیک شاندیز ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرمی، به همراه گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، فلفل کبابی، پیاز کبابی، یک بسته نان
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۲۸۸,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی (بدون دورچین)

یک عدد گردن گوسفندی سس پز ۵۰۰-۶۰۰ گرمی، خیار شور، لیمو یا نارنج، دو بسته نان
گردن گوسفندی (بدون دورچین)
۲۸۸,۰۰۰ تومان

کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب فیله بره ۲۵۰ گرم گوشت راسته و فیله بره، بدون دورچین، یک لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، یک...
کباب فیله ممتاز (بدون دورچین)
۲۷۰,۰۰۰ تومان

کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، یک بسته نان، لیمو یا نارنج
کباب برگ ممتاز (بدون دورچین)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب برگ فیله بره ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین، یک گوجه کبابی، یک فلفل کباب...
کباب سلطانی ممتاز (بدون دورچین)
۳۴۸,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰ گرمی، میکس کباب برگ فیله بره و جوجه کباب سینه مرغ، بدون دورچین، لیمو ترش یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل ...
کباب بختیاری مخصوص (بدون دورچین)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۳۰۰ گرمی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فل...
کباب وزیری ممتاز (بدون دورچین)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، دو...
کباب لقمه ممتاز (بدون دورچین)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰گرمی، بدون دورچین، یک لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، ۲ بسته نان لواش
جوجه کباب سینه مخصوص بدون استخوان (بدون دورچین)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)

یک سیخ جوجه کباب کامل با استخوان ۷۰۰ گرمی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، یک گوجه کبابی، یک فلفل کبابی، یک پیاز کبابی، دو بسته نان لو...
جوجه کباب مخصوص با استخوان (بدون دورچین)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ران مرغ (بدون دورچین)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، بدون دورچین، دو بسته نان لواش
ران مرغ (بدون دورچین)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی کبابی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، گوجه کبابی، پیاز کبابی، فلفل کبابی، دو بسته نان لواش
ماهی قزل آلا کبابی (بدون دورچین)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی سرخ شده، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، خیارشور، گوجه خام، دو بسته نان لواش
ماهی قزل آلا سرخ شده (بدون دورچین)
۱۲۷,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، بدون دورچین، لیمو یا نارنج، خیارشور، پیاز خام دو بسته نان لواش
ماهیچه گوسفندی (بدون دورچین)
۳۰۸,۰۰۰ تومان

گوجه کباب (یک سیخ)

یک سیخ، نصف گوجه کبابی (۵ عدد)
گوجه کباب (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کوفته

۲ عدد کوفته ۱۷۰ گرمی، به همراه سس مخصوص، دو بسته نان لواش
کوفته
۱۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۴۰۰-۳۵۰ گرم برنج ایرانی , ۲۰-۳۰گرم زرشک ,
زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۵۰۰-۶۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
چلو گردن گوسفندی
۳۴۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن گوسفندی

یک عدد گردن گوسفندی ۵۰۰-۶۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰-۴۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
باقالی پلو با گردن گوسفندی
۳۵۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی, خیار شور , لیمو یا نارنج
چلو ماهیچه گوسفندی
۳۶۸,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (کبابی)

یک عدد ماهی قزل آلاکبابی ۳۰۰ - ۳۵۰ گرمی خاص ۳۵۰ -۴۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (کبابی)
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۰۰ - ۳۵۰گرمی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی سس پز، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی
چلو مرغ (ران)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)

۳۰۰ گرم خورشت، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی، ۳۵۰ -۴۰۰گرم برنج ایرانی(ظروف ماکرو)
چلو خورشت فسنجان با مرغ (ران)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ -۴۰۰گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو

۳۵۰ -۴۰۰گرم با برنج ایرانی, ۲۰-۳۰گرم زرشک
زرشک پلو
۶۵,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت فسنجان، یک عدد ران مرغ ۴۰۰ گرمی( ظروف ماکرو)
خورشت فسنجان با ران مرغ (بدون برنج)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خورشت کرفس (بدون برنج)

۳۰۰ گرم خورشت کرفس، ۷۰ گرم گوشت گوساله( ظروف ماکرو)
خورشت کرفس (بدون برنج)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

چلو خورشت کرفس

۳۰۰ گرم خورشت کرفس، ۷۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی(ظروف ماکروویو)
چلو خورشت کرفس
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو

۳۰۰ گرم، جو پوست کنده شده، رب گوجه، سبزیجات معطر
سوپ جو
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج، سس مخصوص
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

خیار، گوجه، پیاز، آبلیمو, ابغوره
سالاد شیرازی
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار ساده

۲۰۰ گرم ماست و خیار، کاکوتی، نعنا
ماست و خیار ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۰۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۴۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۲۰ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۴۰,۰۰۰ تومان

پوره سیب زمینی

۳۰۰ گرم پوره سیب زمینی
پوره سیب زمینی
۵۵,۰۰۰ تومان

نان لواش (یک عدد)

۵ عدد
نان لواش (یک عدد)
۱,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

ظرف ماکروفری

ظرف ماکروفری
۸,۰۰۰ تومان

پک قاشق و چنگال

سرویس قاشق و چنگال
پک قاشق و چنگال
۳,۰۰۰ تومان

قابلمه آلومینیومی

با قابلیت گرم کردن
قابلمه آلومینیومی
۲۰,۰۰۰ تومان

ظرف پیرکس

ظرف انتخابی شما
ظرف پیرکس

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان