جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک جوجه کباب

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص پاژده

یک سیخ کباب مخصوص ترکیب جوجه کباب سینه مرغ و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب مخصوص پاژده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب وزیری

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب وزیری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب استرالیایی

۳۰۰ گرم میکس شنیسل مرغ و فیله گوساله به صورت حلزونی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط
چلو کباب استرالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب یونانی

۲۵۰ گرم کباب یونانی
چلو کباب یونانی
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص پاژده

یک سیخ کباب مخصوص ترکیب جوجه کباب سینه مرغ و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب مخصوص پاژده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب سلطانی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب جوجه کباب سینه مرغ و کباب برگ فیله گوساله ۲۲۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط
چلو کباب بختیاری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ دور پیچ شده ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ...
چلو کباب قفقازی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲ سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه مخصوص پاژده

۲ سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۳۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ ...
چلو کباب لقمه مخصوص پاژده
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب زعفرانی

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۹۰,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سیه و ران مرغ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ۳۵۰ گرم برنج مخلوط
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مخصوص پاژده

یک سیخ کباب مخصوص ترکیب جوجه کباب سینه مرغ و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، گوجه کبابی (بدون نان)
خوراک کباب مخصوص پاژده
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۳۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب سلطانی
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۱۸۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب برگ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ترکیب جوجه کباب سینه مرغ و کباب برگ فیله گوساله ۲۲۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب بختیاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ دور پیچ شده ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب قفقازی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب لقمه
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ترکیب کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی و جوجه کباب سینه مرغ نگینی ۳۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون...
خوراک کباب لقمه مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک کباب کوبیده
۶۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی،(بدون نان)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ زعفرانی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک جوجه کباب

معمولی (۲۰۰ گرمی)

۵۵,۰۰۰ تومان

مخصوص (۲۵۰ گرمی)

۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه و ران مرغ ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی(بدون نان)
خوراک جوجه کباب با استخوان
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۲۵۰ گرم فیله ماهی کبابی
خوراک ماهی قزل آلا

کبابی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک پاچین

۴۰۰ گرم پاچین مرغ(بدون نان)
خوراک پاچین
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۴۰۰ گرم بال کبابی
خوراک بال کبابی
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک رولت

۲ حلقه رولت گوشت چرخ کرده ۱۱۰ گرمی(بدون نان)
خوراک رولت
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، خلال سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
ناموجود

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده کامل، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۸۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، خلال سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
ناموجود

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۲۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ کرده کامل
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو رولت گوشت

۲ حلقه رولت گوشت چرخ کرده. ۲۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو رولت گوشت
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ و بادمجان

۲۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، بادمجان سرخ ورقه ای، ته چین قالبی ۹۰۰ گرمی .برنج ایرانی زعفرانی
ته چین مرغ و بادمجان
ناموجود

ته چین گوشت و بادمجان مخصوص

۲۵۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ریش ریش شده، بادمجان سرخ کرده ورقه ای، ته چین قالبی ۱,۰۰۰ گرمی .برنج ایرانی زعفرانی
ته چین گوشت و بادمجان مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو مرغ مخصوص پاژده

۶۰۰ گرم نصف مرغ کامل طعم دار شده با سیر و پیاز، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ مخصوص پاژده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ سرخ شده (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ کرده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو مرغ سرخ شده (ران)
۸۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ مخصوص

۲۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، ته چین قالبی ۹۰۰ گرمی، برنج ایرانی زعفرانی
ته چین مرغ مخصوص
ناموجود

ته چین گوشت مخصوص

۲۵۰ گرم گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، ته چین قالبی ۹۰۰ گرمی، برنج ایرانی زعفرانی شده
ته چین گوشت مخصوص
ناموجود

چلو پاچین

۴۰۰ گرم پاچین مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه، دورچین
چلو پاچین
۱۰۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی (با برنج)

۴۰۰ گرم بال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
بال کبابی (با برنج)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی

۲۵۰ گرم فیله ماهی قزل آلا کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهی کبابی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی (دو عدد)

۲ عدد کوفته تبریزی ۴۰۰ گرمی، گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی، لپه، ادویه، برنج ایرانی، (بدون نان)
کوفته تبریزی (دو عدد)
۶۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

پلو مخصوص پاژده

۴۵۰ گرم شنیسل مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، سبزیجات معطر، برنج ایرانی زعفرانی، ادویه تند
پلو مخصوص پاژده
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو (یک کیلو)

جو، سبزیجات، قارچ
سوپ جو (یک کیلو)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، هویج، گوجه، کلم سفید، خیار، سس تک نفره
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۷۵ گرم زیتون پرورده
زیتون پرورده
۱۲,۰۰۰ تومان

ترشی

۷۵ گرم ترشی
ترشی
۸,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

۷۵ گرم ترشی سیر
ترشی سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۱۰۰ گرم ماست
ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۴ عدد گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۱,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۵,۵۰۰ تومان

هلو

۱۵,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۱۷,۵۰۰ تومان

هلو

۱۷,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان