جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده پرسی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب کوبیده پرسی
۹۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده تک سیخ

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی
کباب کوبیده تک سیخ
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

چلو کباب تک سیخ

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۵ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو...
چلو کباب تک سیخ
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
چلو ماهی قزل آلا
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوسفندی ۴۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب شیشلیک
۳۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل ک...
خوراک کباب سلطانی
۲۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش مخصوص

یک سیخ کباب ترش گوشت فیله گوساله ۳۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب ترش مخصوص
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ترش

یک سیخ کباب برگ ترش گوشت راسته گوساله ۲۲۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب برگ ترش
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ کباب چنجه گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب چنجه
۲۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرم گوشت فیله گوساله و ۲۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پی...
خوراک کباب بختیاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگین دار

یک سیخ کباب بختیاری ۲۰۰ گرم گوشت فیله گوساله و ۲۰۰ گرم سینه مرغ، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پی...
خوراک کباب کوبیده نگین دار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده پرسی

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک کباب کوبیده پرسی
۹۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده تک سیخ

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۵ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی
کباب کوبیده تک سیخ
۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گ...
خوراک کباب وزیری
۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سرآشپز

یک سیخ جوجه با استخوان مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب سرآشپز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان سرآشپز

یک سیخ جوجه با استخوان مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب با استخوان سرآشپز
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه با استخوان مرغ کامل ۷۰۰ گرمی، دورچین: فلفل کبابی، گوجه کبابی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب ترش سینه مرغ ۳۷۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب ترش
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ران

یک سیخ جوجه کباب ران مرغ ۳۸۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب ران
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ ۴۰۰ گرمی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک جوجه کباب زعفرانی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

یک سیخ بال کبابی (۹ عدد)، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک بال کبابی
۸۵,۰۰۰ تومان

مرغ ران

یک عدد ران مرغ سس پز ۴۰۰ گرمی
مرغ ران
۶۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سس پز، ۲۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، دورچین: کلم قرمز، هویج، لیموترش، سبزی، پیاز
خوراک ماهی قزل آلا
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۲۵۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کره پرسی

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره پرسی
۳۵,۰۰۰ تومان

ظرف و بسته بندی

یک پکیج بسته بندی کامل
ظرف و بسته بندی
۷,۰۰۰ تومان

ظرف و بسته بند

پک بسته بندی غذا ها
ظرف و بسته بند
۷,۰۰۰ تومان

مخلفات

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۵۰ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۲۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز
چلو جوجه کباب معمولی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

دست ساز (یک نفره)
سالاد کلم
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۵۰ گرم ماست موسیر دست ساز (یک نفره)
ماست موسیر
۲۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۳۰ گرم زیتون پرورده دست ساز (یک نفره)
زیتون پرورده
۲۷,۰۰۰ تومان

اضافات

گوجه اضافه

یک سیخ گوجه کبابی (۳ عدد)
گوجه اضافه
۵,۰۰۰ تومان

فلفل اضافه

یک سیخ فلفل کبابی (۴ عدد)
فلفل اضافه
۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

یک عدد نان لواش
نان اضافه
۳,۰۰۰ تومان

دورچین اضافه تک

کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز و گوجه کبابی
دورچین اضافه تک
۵,۰۰۰ تومان

دورچین متوسط

کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز و گوجه کبابی
دورچین متوسط
۸,۰۰۰ تومان

دور چین خانواده

کلم قرمز، هویج، فلفل کبابی، لیموترش، سبزی، پیاز و گوجه کبابی
دور چین خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده گدوک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده گدوک
۲۶,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ فایدا

۱.۵ لیتر
دوغ فایدا
۲۹,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان