جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا چیکن تندوری

پیتزا چیکن تندوری
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور

پیتزا چیکن لاور
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بارولا

پیتزا بارولا
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

پیتزا چانو
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

پیتزا سیسیلی
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجیترین

پیتزا وجیترین
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

بارولا برگر

بارولا برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

لیدی برگر

لیدی برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله استیک گوساله

ساندویچ فیله استیک گوساله
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پستو

ساندویچ چیکن پستو
۲۵,۰۰۰ تومان

پاستا

لازانیا

لازانیا
۳۲,۰۰۰ تومان

راویولی بولونز

راویولی بولونز
۳۰,۰۰۰ تومان

پنه بیف آربیاتا

پنه بیف آربیاتا
۳۰,۰۰۰ تومان

پنه چیکن آربیاتا

پنه چیکن آربیاتا
۲۸,۰۰۰ تومان

پنه بیف آلفردو

پنه بیف آلفردو
۳۰,۰۰۰ تومان

پنه چیکن آلفردو

پنه چیکن آلفردو
۲۸,۰۰۰ تومان

غذای بین المللی

راتاتوی گوشت و بادمجان (فرانسه)

راتاتوی گوشت و بادمجان (فرانسه)
۳۰,۰۰۰ تومان

آدانا کباب (ترکیه)

آدانا کباب (ترکیه)
۲۸,۰۰۰ تومان

قازان کباب (ترکیه)

قازان کباب (ترکیه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن کاری (هندی)

چیکن کاری (هندی)
۳۲,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف (روسیه)

بیف استراگانف (روسیه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف (روسیه)

چیکن استراگانف (روسیه)
۳۳,۰۰۰ تومان

ازمیر کباب (ارمنستان)

ازمیر کباب (ارمنستان)
۳۰,۰۰۰ تومان

فاهیتا گوشت (مکزیکی)

فاهیتا گوشت (مکزیکی)
۳۷,۰۰۰ تومان

فاهیتا مرغ (مکزیکی)

فاهیتا مرغ (مکزیکی)
۳۴,۰۰۰ تومان

مرغ تمپورا (مالزی)

مرغ تمپورا (مالزی)
۳۸,۰۰۰ تومان

میگو تمپورا (مالزی)

میگو تمپورا (مالزی)
۶۰,۰۰۰ تومان

شیشتاووک (لبنان)

شیشتاووک (لبنان)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

فیله مینیون

فیله مینیون
۵۲,۰۰۰ تومان

استیک باورلا

استیک باورلا
۵۹,۰۰۰ تومان

میکس گریل

میکس گریل
۶۵,۰۰۰ تومان

لم چاپس

لم چاپس
۵۲,۰۰۰ تومان

ماهی سالمون

ماهی سالمون
۵۵,۰۰۰ تومان

استیک مرغ

استیک مرغ
۳۴,۰۰۰ تومان

ریب استیک

ریب استیک
۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

خوراک کباب شیشلیک
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

خوراک کباب لقمه
۲۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه فسنجانی

خوراک جوجه فسنجانی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۲۹,۰۰۰ تومان

برنج سفید

برنج سفید
۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ماهیپچه بارولا

ماهیپچه بارولا
۷۰,۰۰۰ تومان

ته چین

ته چین
۲۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۸,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

سبزی پلو
۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی بارولا

سیب زمینی بارولا
۲۰,۰۰۰ تومان

سوپ سیب زمینی

سوپ سیب زمینی
۱۲,۰۰۰ تومان

بال تند (هات وینگز)

بال تند (هات وینگز)
۱۸,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۳۰,۰۰۰ تومان

بادمجان شکم پر

بادمجان شکم پر
۱۹,۰۰۰ تومان

اسپرینگ رول

اسپرینگ رول
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و بیکن

سیب زمینی با قارچ و بیکن
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذای عربی

پیش غذای عربی
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۱۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد بارولا

سالاد بارولا
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب کرفس و سیب ترش

آب کرفس و سیب ترش
۱۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۱۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال
۱۵,۰۰۰ تومان

آب کیوی و سیب ترش

آب کیوی و سیب ترش
۱۹,۰۰۰ تومان