جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

پیتزا پلی(فودکورت پل طبیعت)

غذای فرنگی

میکس استیک

میکس استیک
۴۵,۰۰۰ تومان

اسپنسر استیک

اسپنسر استیک
۵۲,۰۰۰ تومان

مدیترانه کباب

مدیترانه کباب
۴۱,۰۰۰ تومان

بیف استراگانوف

بیف استراگانوف
۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانوف

چیکن استراگانوف
۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
رایگان

پاستا آرابیاتا

پاستا آرابیاتا
رایگان

پاستا مخصوص پلی

پاستا مخصوص پلی
رایگان

پیتزا

پیتزا سزار

پیتزا سزار
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

پیتزا استیک
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا باربکیو

پیتزا باربکیو
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بروکلی

پیتزا بروکلی
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویجی

پیتزا ویجی
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص پلی

سالاد مخصوص پلی
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد گردو

سالاد گردو
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۲۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی نرمال

سیب زمینی نرمال
۱۰,۰۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

بشقاب سبزیجات
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی انگلیسی

سیب زمینی انگلیسی
۱۷,۰۰۰ تومان

آبجو تازه

آبجو تازه
۵,۰۰۰ تومان