نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده مخصوص

۳ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه نثار مخصوص

۱۰۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، د...
کته کباب سلطانی
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نا...
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

خوراک شف برگ

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج،...
خوراک شف برگ
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری (۳۰۰ گرم)

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک...
خوراک کباب بختیاری (۳۰۰ گرم)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب ترش
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک آدانا کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی طعم دار شده با سبزیجات معطر، زرشک، پوره گوجه فرنگی و ادویه تند ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوج...
خوراک آدانا کباب
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده ۷۵ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی گرمی ۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای،
کباب کوبیده ۷۵ گرمی (یک سیخ)
۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، ته چین تکه ای،
کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی (یک سیخ)
۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ترش ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ا...
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

خوراک شف جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک شف جوجه کباب ویژه
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۲۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
ته چین مرغ
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه نثار مخصوص

۱۰۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه نثار ویژه

۱۵۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار ویژه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ویژه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ویژه)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

کته کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب برگ
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

کته شف کباب برگ

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی،...
کته شف کباب برگ
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

کته کباب بختیاری ویژه

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کباب...
کته کباب بختیاری ویژه
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

کته کباب ترش

یک سیخ کباب چنجه گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی،جعفری نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب ترش
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کته آدانا کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی طعم دار شده با سبزیجات معطر، زرشک، پوره گوجه فرنگی و ادویه تند ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته...
کته آدانا کباب
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دور...
چلو کباب مخلوط مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دور...
چلو کباب مخلوط ویژه
۱۰
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۳ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

کته کباب کوبیده ویژه

۴ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
کته کباب کوبیده ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

کته کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
کته کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

کته کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایر...
کته کباب لقمه نگینی
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (مخصوص)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی (مخصوص)
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

کته کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی گرمی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب کوبیده گوسفندی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ترش ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج...
کته جوجه کباب ترش
۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

کته جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته جوجه کباب ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

کته شف جوجه کباب ویژه

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، د...
کته شف جوجه کباب ویژه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کره ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره ساده
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کته با ته دیگ نان

۳۰۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی و ته دیگ نان
کته با ته دیگ نان
۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

خوراک کباب شف (مخصوص)

دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شف (مخصوص)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شف (ویژه)

دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شف (ویژه)
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، د...
کته کباب سلطانی
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

کته کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب برگ
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

کته شف کباب برگ

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی،...
کته شف کباب برگ
۱۰
۹۸,۰۰۰ ۸۸,۲۰۰ تومان

کته کباب بختیاری ویژه

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کباب...
کته کباب بختیاری ویژه
۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

کته کباب ترش

یک سیخ کباب چنجه گوساله ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی،جعفری نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب ترش
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

کته آدانا کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی طعم دار شده با سبزیجات معطر، زرشک، پوره گوجه فرنگی و ادویه تند ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته...
کته آدانا کباب
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دور...
چلو کباب مخلوط مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخلوط ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دور...
چلو کباب مخلوط ویژه
۱۰
۶۶,۰۰۰ ۵۹,۴۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۳ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

کته کباب کوبیده ویژه

۴ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
کته کباب کوبیده ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

کته کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
کته کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین ...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

کته کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایر...
کته کباب لقمه نگینی
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

کته کباب کوبیده گوسفندی

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی گرمی ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته کباب کوبیده گوسفندی
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

کته جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ترش ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج...
کته جوجه کباب ترش
۱۰
۶۴,۰۰۰ ۵۷,۶۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

کته جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
کته جوجه کباب ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

کته شف جوجه کباب ویژه

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، د...
کته شف جوجه کباب ویژه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چلو کره ساده

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره ساده
۱۰
۱۵,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ تومان

کته با ته دیگ نان

۳۰۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی و ته دیگ نان
کته با ته دیگ نان
۱۰
۱۷,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شف (مخصوص)

دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شف (مخصوص)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شف (ویژه)

دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب شف (ویژه)
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (مخصوص)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی (مخصوص)
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (ویژه)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب زعفرانی (ویژه)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ا...
خوراک کباب سلطانی
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب برگ
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

خوراک شف برگ

یک سیخ کباب دورو ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج،...
خوراک شف برگ
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری (۳۰۰ گرم)

یک سیخ کباب بختیاری ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب برگ فیله گوساله و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک...
خوراک کباب بختیاری (۳۰۰ گرم)
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

یک سیخ کباب چنجه فیله گوساله ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب ترش
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک آدانا کباب

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی طعم دار شده با سبزیجات معطر، زرشک، پوره گوجه فرنگی و ادویه تند ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوج...
خوراک آدانا کباب
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب کوبیده گوسفندی
۱۰
۲۵,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده ۷۵ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی گرمی ۷۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای،
کباب کوبیده ۷۵ گرمی (یک سیخ)
۱۰
۱۳,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰ تومان

کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، ته چین تکه ای،
کباب کوبیده ۱۲۰ گرمی (یک سیخ)
۱۰
۱۸,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه نگینی ۳۰۰ گرمی، ترکیب کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نا...
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ترش ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰
۳۲,۰۰۰ ۲۸,۸۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب ویژه
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

خوراک شف جوجه کباب ویژه

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک شف جوجه کباب ویژه
۱۰
۵۶,۰۰۰ ۵۰,۴۰۰ تومان

خوراک مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، دورچین: گوجه کبابی، ریحان، نارنج، ته چین تکه ای، یک عدد نان لواش
خوراک مرغ
۱۰
۳۴,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰
۵,۰۰۰ ۴,۵۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
زرشک پلو با مرغ
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

ته چین مرغ

۳۵۰ گرم ته چین قالبی با برنج ایرانی، ۲۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، دورچین: ریحان، نارنج، ته چین تکه ای
ته چین مرغ
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قیمه نثار مخصوص

۱۰۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار مخصوص
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه نثار ویژه

۱۵۰ گرم خورشت قیمه نثار، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه نثار ویژه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۸۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۲۰۰ گرم، کاهو، هویج، خیار، گوجه فرنگی، ذرت
سالاد فصل
۱۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰ گرم زیتون پرورده (شرکتی)
زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

زیتون پرورده محلی
۱۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۰۰ گرم ماست موسیر (شرکتی)
ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

۱۵۰ گرم ماست چکیده
ماست چکیده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

۱۵۰ گرم ماست و خیار
ماست و خیار
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ آبعلی خانواده

یک لیتر
دوغ آبعلی خانواده
۱۲,۵۰۰ تومان

آب میوه گاز دار شیشه ای سیب

۲۴۰ میلی لیتر
آب میوه گاز دار شیشه ای سیب
۹,۵۰۰ تومان

آب میوه گاز دار خانواده کاکتوس

۱ لیتری
آب میوه گاز دار خانواده کاکتوس
۱۴,۵۰۰ تومان

آب میوه گاز دار خانواده سیب کیوی

۱ لیتری
آب میوه گاز دار خانواده سیب کیوی
۱۴,۵۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

میرندا

۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۴,۵۰۰ تومان

میرندا

۱۴,۵۰۰ تومان

لیموناد خانواده

۱.۵ لیتر
لیموناد خانواده
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمویی

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده دلستر

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده دلستر

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

آناناس

۱۳,۵۰۰ تومان

انگور

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان