جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های همدان

عطاویچ (میدان بیمه)

پر‌طرفدارها

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۶,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
 پیتزا مخصوص متوسط
۱۴۹,۹۰۰ تومان

چیز میکس پپرونی

پپرونی خلالی، سینه مرغ مزه دار شده، پنیرموزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای، سیب زمینی
چیز میکس پپرونی
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ متوسط

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ متوسط
۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی متوسط
۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ
۲۲۹,۹۰۰ تومان

عطا پاستیزا

پاستیزا ژامبو

پاستا، ژامبون مرغ، هات داگ، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا ژامبو
۹۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا چیکن

پاستا، استیک مرغ، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا چیکن
۱۰۸,۹۰۰ تومان

پاستیزا پپر

پاستا، پپرونی، سس آلمانی، پنیر موزارلا، هالوپینو
پاستیزا پپر
۱۰۹,۹۰۰ تومان

پاستیزا برگر

پاستا ، گوشت چرخ کرده، سس آلمانی، پنیر موزارلا
پاستیزا برگر
۱۱۷,۹۰۰ تومان

عطا چیز ها

چیز کرانچ

۱۵۰ گرم کراکف حرفه ای، ۱۲۰گرم پپرونی، پنیر گودا، پنیر موزارلا، یه سس خاص
چیز کرانچ
۱۵۳,۹۰۰ تومان

چیزویچ

۱۶۰گرم ژامبون مرغ و گوشت ، ۴۰گرم هات داگ ، پنیرموزارلا ، سیب زمینی
 چیزویچ
۱۸۵,۹۰۰ تومان

چیز چیکن

سینه مرغ مزه دار شده، سس چیلی، پنیرموزارلا، سیب زمینی، قارچ و فلفل دلمه ای
 چیز چیکن
۱۷۴,۹۰۰ تومان

چیز میکس پپرونی

پپرونی خلالی، سینه مرغ مزه دار شده، پنیرموزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای، سیب زمینی
چیز میکس پپرونی
۱۷۹,۹۰۰ تومان

چیز میکس برگر

۱۴۰گرم گوشت چرخ کرده، ۶۰ گرم سینه مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، سیب زمینی
چیز میکس برگر
۱۹۹,۹۰۰ تومان

چیز میت

۲۰۰ گرم استیک گوشت، پیاز سرخ شده، قارچ، پنیرموزارلا، سیب زمینی
 چیز میت
۲۳۷,۹۰۰ تومان

عطا پیتزا ها

پیتزا مخصوص کوچک

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص کوچک
۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
 پیتزا مخصوص متوسط
۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ
۲۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی کوچک
۷۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی متوسط
۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی، سس چیلی، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی بزرگ
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک کوچک

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ، پنیر موزارلا، سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک  کوچک
۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک متوسط

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ، پنیر موزارلا، سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک متوسط
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک بزرگ

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ، پنیر موزارلا، سس آلفردو
پیتزا سیر و استیک بزرگ
۲۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کوچک

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ کوچک
۸۸,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ متوسط
۱۶۴,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ

یه پیتزای با حال با گوشت و قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ
۲۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو کوچک

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا چیکن آلفردو کوچک
۸۹,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو متوسط

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
چیکن پیتزا آلفردو متوسط
۱۶۴,۹۰۰ تومان

چیکن پیتزا آلفردو بزرگ

یه پیتزای با حال با سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
چیکن پیتزا آلفردو بزرگ
۲۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو کوچک

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو کوچک
۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو متوسط

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو متوسط
۱۶۹,۹۰۰ تومان

پیتزا ریو بزرگ

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
پیتزا ریو بزرگ
۲۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کوچک

استفاده از کنسرو سبزیجات شامل: نخود سبز، ذرت، هویج، قارچ، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات کوچک
۶۵,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

استفاده از کنسرو سبزیجات شامل: نخود سبز، ذرت، هویج، قارچ، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات متوسط
۱۱۴,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بزرگ

استفاده از کنسرو سبزیجات شامل: نخود سبز، ذرت، هویج، قارچ، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات بزرگ
۱۵۳,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ متوسط

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ متوسط
۱۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا کینگ بزرگ

یه پیتزای با حال با یه کراکف حرفه ای و سینه مرغ مزه دار شده و ژامبون گوشت و پنیر موزارلا و یه سس خاص
پیتزا کینگ بزرگ
۳۲۴,۹۰۰ تومان

پیتزا دیپو کراف

یه پیتزای باحال با سینه مرغ مزه دار شده ، پپرونی ، کراکف ، قارچ و پنیر موزارلا و دیپ پنیر
پیتزا دیپو کراف
۱۷۹,۹۰۰ تومان

عطا برگر ها

دابل برگر

دوتا همبرگر حرفه ای ۱۴۰ گرمی با پیاز کاراملی و پنیر موزارلا
دابل برگر
۱۵۹,۹۰۰ تومان

همبرگر اکونومی

یه همبرگر ۱۴۰ گرمی با یه سس خاص
همبرگر اکونومی
۸۴,۹۰۰ تومان

چیزبرگر اکونومی

یه برگر خوشمزه تنوری (۱۴۰ گرم) با قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
چیزبرگر اکونومی
۹۵,۹۰۰ تومان

چیز برگر عطاویچ

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و پنیرگودا و یه سس خاص
چیز برگر عطاویچ
۱۰۹,۹۰۰ تومان

همبرگر(با سس پنیر)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و قارچ و دیپ پنیر ویه سس خاص
همبرگر(با سس پنیر)
۱۱۶,۹۰۰ تومان

چیزبرگر (با سس قارچ)

یه برگر حرفه ای (۱۸۰گرمی) و پنیر گودا و سس قارچ
چیزبرگر (با سس قارچ)
۱۲۶,۹۰۰ تومان

عطاویچ ها

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یه هات داگ تنوری حرفه ای با سس خردل
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یه هات داگ تنوری حرفه ای با قارچ و پنیر موزارلا و سس خردل
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۱۶,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰% و یه سس خاص
ساندویچ ژامبون سرد
۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ تنوری شده و قارچ و پنیر و یه سس خاص
 ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

۲۵۰ گرم سینه مرغ و قارچ و پنیر گودا و یه سس خاص
ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۱۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبو زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با ۸۰گرم ژامبون گوشت و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ژامبو زینگر
۱۴۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ابر هات داگ

دو تا هات داگ حرفه ای و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ ابر هات داگ
۱۴۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ استیک با سس قارچ

۲۰۰ گرم گوشت راسته، پنیر گودا، سس قارچ
ساندویچ استیک با سس قارچ
۱۷۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ بامبر

۳۰۰ گرم کراکف حرفه ای و ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰% و قارچ و پنیر و یه سس خاص
ساندویچ بامبر
۱۷۵,۹۰۰ تومان

غذاهای استریل

پپرونی پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی و سس چیلی و پنیر موزارلا فلفل هالوپینو (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ...
پپرونی پیتزا استریل
۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص استریل

یه پیتزا مخصوص سلیقه ایرانی با ژامبون، هات داگ، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که ط...
پیتزا مخصوص استریل
۱۴۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو استریل

یه پیتزای با حال با سینه مرغ طعم دار شده قارچ و پنیر موزارلا سس سیر (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند ...
پیتزا چیکن آلفردو استریل
۱۶۴,۹۰۰ تومان

ریو پیتزا استریل

یه پیتزای با حال با پپرونی، استیک گوشت، سینه مرغ، قارچ و پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند...
ریو پیتزا استریل
۱۶۹,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ استریل

یه پیتزای با حال با گوشت چرخ کرده و قارچ، پنیر موزارلا (این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که طی فرآیند طبخ، تاثیر احت...
پیتزا گوشت و قارچ استریل
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک استریل

یه پیتزای با حال با استیک گوشت مزه دار شده با قارچ و پنیر موزارلا سس الفردو ( این محصولات بگونه ای طراحی و بسته بندی شده اند که ط...
پیتزا سیر و استیک استریل
۱۹۹,۹۰۰ تومان

عطا چیکن ها

چیکن استریپس

۳ تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده و نان بروچن سالاد فصل
چیکن استریپس
۱۳۴,۹۰۰ تومان

زینگر

ساندویچ فیله مرغ سوخاری شده با پنیر گودا و یه سس خاص
زینگر
۱۰۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس پلاس

۵ تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی سرخ شده، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس پلاس
۱۹۹,۹۰۰ تومان

عطا پاستاها

چیزپاستا

یک پاستای متفاوت با روش طبخ متفاوت که در این شرایط با خیال راحت میتوانید سفارش دهید و خیالتان راحت باشه بعد از اینکه حرارت میبینه ...
چیزپاستا
۱۱۵,۹۰۰ تومان

منو اکونومی

فرنچ پیتزا

۱۵۰ گرم سیب زمینی، ۶۰ گرم هات داگ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص عطاویچ
فرنچ پیتزا
۱۴۹,۹۰۰ تومان

لیوکا داگ

پپرونی، هات داگ بزرگ ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
لیوکا داگ
۱۲۹,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

۶۰ گرم هات داگ، ۶۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص عطاویچ
پیتزا مخلوط
۱۴۹,۹۰۰ تومان

میکس داگ

یه هات داگ تنوری حرفه ای، ۸۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر موزارلا
میکس داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس دوتکه

دو تکه فیله مرغ سوخاری شده با سیب زمینی، نان بروچن، سالاد کلم
چیکن استریپس دوتکه
۱۳۶,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سس قارچ

خامه، قارچ، ادویه مخصوص عطاویچ
سس قارچ
۲۳,۹۰۰ تومان

سس پنیر

ترکیب دیپ پنیر گودا و چدار
سس پنیر
۲۳,۹۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده با ادویه خاص
سیب زمینی
۵۱,۹۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

۴۰۰ گرم سیب زمینی، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی و پنیر
۹۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی عطاویچ

۳۰۰ گرم سیب زمینی، ۶۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر موزارلا، قارچ و فلفل دلمه ای
سیب زمینی عطاویچ
۱۱۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

نوشابه قوطی کوکاکولا
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۳,۶۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو

ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
ماالشعیر قوطی هی دی لیمو
۱۳,۶۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی هلو

ماالشعیر قوطی هی دی هلو
ماالشعیر قوطی هی دی هلو
۱۳,۶۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده هی دی

ماالشعیر خانواده هی دی
ماالشعیر خانواده هی دی
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

نوشابه خانواده کوکاکولا
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۴,۸۸۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۸۸۰ تومان

اختصاصی

لیوکا برگر

یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی عطاویچ، پپرونی، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
لیوکا برگر
۱۲۵,۹۰۰ تومان

ساندویچ چیک بیف

گوشت رست بیف، استیک مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، قارچ، پنیر موزارلا، سس مخصوص
ساندویچ چیک بیف
۱۸۴,۹۰۰ تومان

استرپس برگر

فیله مرغ سوخاری یک عدد برگر ۱۴۰ گرمی قارچ و پنیر گوجه کاهو خیارشور سس مخصوص
استرپس برگر
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک بیف بزرگ

گوشت رست بیف، استیک مرغ، سس مخصوص، قارچ و پنیر، فلفل دلمه و ذرت
پیتزا چیک بیف بزرگ
۲۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک بیف متوسط

گوشت رست بیف، استیک مرغ، سس مخصوص، قارچ و پنیر، فلفل دلمه و ذرت
پیتزا چیک بیف متوسط
۱۹۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ کراکف تنوری

۳۰۰گرم کراکف تنوری بزرگ سس قارچ، گوجه، کاهو، خیار شور و سس مخصوص عطاویچ
ساندویچ کراکف تنوری
۱۳۹,۹۰۰ تومان

عطا مکس

یک عدد برگر۱۴۰ گرمی عطاویچ، سینه مرغ پنیر گودا، قارچ، گوجه تازه، کاهو تازه، سس مخصوص
عطا مکس
۱۳۵,۹۰۰ تومان

چیکن استرپس دو تیکه

دوتیکه فیله مرغ سوخاری شده، سیب زمینی، نان بروچن، سالاد فصل
چیکن استرپس دو تیکه
۱۳۶,۹۰۰ تومان

فرنچ پیتزا

سیب زمینی سرخ شده، قارچ و پنیر، فلفل دلمه، ۶۰گرم ژامبون، ۶۰گرم هات داگ، ذرت
فرنچ پیتزا
۱۴۹,۹۰۰ تومان

عطا کراف

۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی عطاویچ، ۱۵۰ گرم کراکف پنیری، قارچ و پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس خاص
عطا کراف
۱۳۷,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

۶۰گرم ژامبون، ۶۰گرم هات داگ، سس مارینارا، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مخلوط
۱۴۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت رست بیف، گوجه، کاهو، قارچ، خیارشور و پنیر موزارلا
ساندویچ رست بیف
۱۸۶,۹۰۰ تومان

هالوپینو داگ (تند)

هات داگ، هالوپینو تند، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص عطاویچ
هالوپینو داگ (تند)
۸۹,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف متوسط

گوشت رست بیف، سس مخصوص قارچ و پنیر، فلفل دلمه و ذرت
پیتزا رست بیف متوسط
۲۲۱,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف بزرگ

گوشت رست بیف، سس مخصوص قارچ و پنیر، فلفل دلمه و ذرت
پیتزا رست بیف بزرگ
۲۹۹,۹۰۰ تومان

ابر عطا فیلوس

استیک گوشت مزه دار شده، سینه مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو و گوجه تازه، خیارشور، سس مخصوص
ابر عطا فیلوس
۱۷۲,۹۰۰ تومان

رویال برگر

۱ عدد برگر ۱۴۰ گرمی عطاویچ، قارچ، ژامبون، پنیر، گوجه تازه، کاهو تازه، خیارشور، سس مخصوص
رویال برگر
۱۳۱,۹۰۰ تومان

قارچ برگر

۱ عدد برگر ۱۴۰گرمی عطاویچ، قارچ، گوجه تازه، کاهو تازه، خیارشور، سس مخصوص
قارچ برگر
۱۱۲,۹۰۰ تومان

عطا فیلوس گلکسی

سینه مرغ، ژامبون، پنیر موزارلا، قارچ، کاهو و گوجه تازه، خیارشور، سس مخصوص
عطا فیلوس گلکسی
۱۲۵,۹۰۰ تومان

میکس داگ

هات داگ بزرگ، ژامبون ، کاهو، گوجه تازه، خیارشور، پنیر، قارچ، سس مخصوص
میکس داگ
۱۱۰,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک بزرگ

استیک گوشت مزه دار شده، سینه مرغ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
پیتزا چیک استیک بزرگ
۲۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل بزرگ

ترکیب پیتزاهای استیک مرغ، پپرونی، مخصوص
پیتزا چهار فصل بزرگ
۲۳۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک متوسط

استیک گوشت مزه دار شده، سینه مرغ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
پیتزا چیک استیک متوسط
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چیک استیک کوچک

استیک گوشت مزه دار شده، سینه مرغ، سس مخصوص، پنیر موزارلا، فلفل دلمه، قارچ، ذرت
پیتزا چیک استیک کوچک
۱۱۱,۹۰۰ تومان

پیتزا مرغ وقارچ

سینه مرغ، سس مارینارا پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت
پیتزا مرغ وقارچ
۱۵۷,۹۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه ۱

۱ عدد برگر۱۴۰ گرمی ، ۱ عدد سیب زمینی، ۱ عدد نوشابه
پیشنهاد ویژه 1
۱۳۵,۹۰۰ تومان

پیشنهاد ویژه ۲

پیتزا مخلوط ، ۱ عدد سیب زمینی ، ۱ عدد نوشابه
پیشنهاد ویژه 2
۲۰۵,۹۰۰ تومان

مرغ و پنیر

سینه مرغ، پنیر موزارلا، کاهو، خیارشور، گوجه تازه، سس مخصوص
مرغ و پنیر
۱۳۹,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل متوسط

ترکیب پیتزاهای استیک مرغ، پپرونی، مخصوص
پیتزا چهار فصل متوسط
۱۷۹,۹۰۰ تومان

لیوکا داگ

پپرونی، هات داگ بزرگ ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
لیوکا داگ
۱۲۹,۹۰۰ تومان