نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده گوشت

برنج چمپای کامفیروز، دو سیخ ۲۰۰ گرم مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله
چلو کباب کوبیده گوشت
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده بوقلمون

برنج کامفیروز، ۲۳۰ گرم گوشت بوقلمون
چلو کباب کوبیده بوقلمون
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

برنج کامفیروز، ۱۷۰ گرم جوجه کباب، ۱۷۰ گرم گوشت بره
چلو کباب بختیاری
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیش طاووق

برنج کامفیروز، ۳۳۰ گرم جوجه کباب عربی با ادویه عمانی
چلو کباب شیش طاووق
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

برنج کامفیروز، ۱۱۰ گرم کوبیده، ۱۷۰ گرم بره
چلو کباب سلطانی
۷۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ملس (سینه)

برنج کامفیروز، ۳۳۰ گرم جوجه کباب، طعم دهنده عسل، سیاه دانه
چلو جوجه کباب ملس (سینه)
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)

برنج کامفیروز، ۳۳۰ گرم جوجه کباب
چلو جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ماستی (سینه)

برنج کامفیروز، ۳۳۰ گرم جوجه کباب، طعم دهنده ماست چکیده
چلو جوجه کباب ماستی (سینه)
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۰.۵ کیلو گوشت بره
چلو کباب شیشلیک
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب بره

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۲۰ گرم گوشت بره
چلو کباب بره
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۳۰ گرم جوجه کباب
چلو کباب میکس
۳۸,۰۰۰ تومان

چلو محلی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز
چلو محلی
۸,۰۰۰ تومان

کته محلی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز
کته محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی مخصوص لیان

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز
چلو کباب قفقازی مخصوص لیان
۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده گوشت

گوشت گوسفندی، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب کوبیده گوشت
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده بوقلمون

گوشت بوقلمون، ۲۳۰ گرم گوشت بوقلمون، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب کوبیده بوقلمون
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۷۰ گرم جوجه کباب، ۱۷۰ گرم گوشت بره، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب بختیاری
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیش طاووق

۳۳۰ گرم جوجه کباب عربی با ادویه عمانی، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب شیش طاووق
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

۱۱۰ گرم کوبیده، ۱۷۰ گرم بره، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۲۰گرم گوشت بره دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ملس (سینه)

۳۳۰ گرم جوجه کباب، طعم دهنده عسل، سیاه دانه، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک جوجه کباب ملس (سینه)
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)

۳۳۰ گرم جوجه کباب، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک جوجه کباب زعفرانی (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ماستی (سینه)

۳۳۰ گرم جوجه کباب، ماست چکیده، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک جوجه کباب ماستی (سینه)
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی مخصوص لیان

دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب قفقازی مخصوص لیان
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی مخصوص لیان ویژه

دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب قفقازی مخصوص لیان ویژه
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک بره کباب

، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک بره کباب
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۰.۵ کیلو گوشت بره، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب شیشلیک
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱۰۰ گرم کوبیده، ۳۳۰ گرم جوجه کباب، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک کباب میکس
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۵۵۰ گرم ران مرغ، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ شکم پر

دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک مرغ شکم پر
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه چینی

دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک جوجه چینی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۵۰ گرم ماهی قزل آلا، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا شکم پر

۷۰۰ گرم گرم ماهی قزل آلا، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک ماهی قزل آلا شکم پر
۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری مخصوص لیان (کنتاکی)

دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
مرغ سوخاری مخصوص لیان (کنتاکی)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک میگو سوخاری (سس تارتار)

۴۵۰ گرم میگو، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک میگو سوخاری (سس تارتار)
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی حلوا سرخ شده دریا

۵۵۰ گرم ماهی حلوا، دورچین: ترشی چاقاله، بامیه، هویج، کلم قرمز، سبزی، لیمو، خیارشور، پیاز جعفری
خوراک ماهی حلوا سرخ شده دریا
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۵۵۰ گرم ران مرغ، ۱۰ گرم زرشک
زرشک پلو با مرغ
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۶۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی
چلو ماهیچه گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن گوسفندی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۶۵۰ گرم گردن گوسفندی
چلو گردن گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

دمپخت با گوشت

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم گوشت بره، لوبیا چش بلبلی، سبزی معطر
دمپخت با گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۵۵۰ گرم ماهی قزل آلا
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا شکم پر

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۱,۰۰۰ گرم ماهی قزل آلا، گشنیزسرخ شده، پیاز و سیرسرخ شده و رب انار
چلو ماهی قزل آلا شکم پر
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو نثار

۳۳۰ گرم برنج کامفیروز، ۱۰ گرم زرشک، ده گرم خلال بادام، ده گرم خلال پسته، ده گرم زعفران، ده گرم گلاب
چلو نثار
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه بادمجان

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، دو عدد بادمجان، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی
چلو خورشت قیمه
۲۲,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت بادمجان

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان
چلو خورشت بادمجان
۲۳,۰۰۰ تومان

خورشت بادمجان (اضافه)

خورشت بادمجان (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، لوبیا، سبزی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت مرغ تبریزی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۵۰ گرم مرغ، ۱۰۰ گرم هویج، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۱۰۰ گرم آلو بخارا، ۱۰ گرم زعفران
چلو خورشت مرغ تبریزی
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت مرغ تبریزی (اضافه)

خورشت مرغ تبریزی (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت آلو با مرغ

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز،
چلو خورشت آلو با مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

خورشت آلو با مرغ (اضافه)

خورشت آلو با مرغ (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی حلوا سرخ شده دریا

چلو ماهی حلوا سرخ شده دریا
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو میگو سوخاری (سس تارتار)

چلو میگو سوخاری (سس تارتار)
۶۲,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه میگو (اضافه)

خورشت قلیه میگو (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قلیه ماهی

۴۵۰ گرم برنج کامفیروز، ۲۰۰ گرم ماهی حلوا، ۱۰۰ گرم خورشت
چلو خورشت قلیه ماهی
۴۳,۰۰۰ تومان

خورشت قلیه ماهی (اضافه)

خورشت قلیه ماهی (اضافه)
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

استیک گوشت

۴۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم خامه، ۱۰۰ گرم قارچ، ۱۰۰ گرم شیر، ۱۵۰ گرم سیب زمینی
استیک گوشت
۶۰,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۴۵۰ گرم مرغ، ۱۰۰ گرم خامه، ۱۰۰ گرم قارچ، ۱۰۰ گرم شیر، ۲۵۰ گرم سیب زمینی
چیکن استراگانف
۵۰,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

۴۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم خامه، ۱۰۰ گرم قارچ، ۱۰۰ گرم شیر، ۱۵۰ گرم سیب زمینی
بیف استراگانف
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ماست چکیده

ماست سنتی
ماست چکیده
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۵,۰۰۰ تومان

ماست کاستی

ماست کاستی
۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

شرکتی
ترشی مخلوط
۳,۰۰۰ تومان

زیتون شور (یک نفره)

شرکتی
زیتون شور (یک نفره)
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده خانگی

زیتون پرورده خانگی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

مرکبات

۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی
۷,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی کله اسبی (هورسز)

ماالشعیر قوطی کله اسبی (هورسز)
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده رامک

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده رامک
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان