نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

پیتزا سرآشپز
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا ویژه فودلند

پیتزا ویژه فودلند
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۴,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۲۱,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیانو

پیتزا ایتالیانو
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو

پیتزا چانو
۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کواترو

پیتزا کواترو
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ارگانیک

پیتزا ارگانیک
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار طعم

پپرونی، مرغ و گوشت، سوسیس کالباس، قارچ
پیتزا چهار طعم
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی ویژه

پیتزا مینی ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی ویژه ۲ (مرغ و گوشت)

پیتزا مینی ویژه 2 (مرغ و گوشت)
۱۹,۰۰۰ تومان

برگر

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیکن برگر ویژه

قارچ و پنیر
چیکن برگر ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

میکس برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

میکس برگر ویژه

قارچ و پنیر
میکس برگر ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

کلاسیک برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر زغالی

همبرگر زغالی
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر زغالی

دوبل برگر زغالی
۱۶,۵۰۰ تومان

زغالی برگر ویژه

قارچ و پنیر
زغالی برگر ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر زغالی ویژه

قارچ و پنیر
دوبل برگر زغالی ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر زغالی

چیز برگر زغالی
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر تنوری
۱۳,۵۰۰ تومان

چیز برگر تنوری

چیز برگر تنوری
۱۴,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

رویال برگر ویژه

قارچ و پنیر
رویال برگر ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ چیکن استیک

ساندویچ چیکن استیک
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ تاکو میکس

ساندویچ تاکو میکس
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلیمر

ساندویچ فلیمر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ تورنادو

ساندویچ تورنادو
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

ساندویچ چیکن گریل
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ رست بیف ویژه
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ بلغاری ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

قارچ و پنیر
ساندویچ مرغ ویژه
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۹,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بندری (پرسی)

بندری (پرسی)
۲۰,۰۰۰ تومان

بندری با قارچ (پرسی)

بندری با قارچ (پرسی)
۲۲,۰۰۰ تومان

ران مرغ (پرسی)

ران مرغ (پرسی)
۱۳,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ (پرسی)

شنیسل مرغ (پرسی)
۲۱,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو
۱۷,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

قارچ و پنیر
سیب زمینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۹,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۷,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱/۵ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان