نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب چنجه

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو کباب چنجه
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو کباب برگ
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی...
چلو کباب سلطانی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۴۰۰ گرم شیشلیک گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو کباب شیشلیک
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۳۰۰ گرم جوجه کباب زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو جوجه کباب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

۴۰۰ گرم فیله مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو جوجه کباب حلزونی
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کباب...
چلو کباب وزیری
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

۲۵۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، تکه های جوجه کباب، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

۲۴۰ گرم کباب لقمه، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو، نان سنگک
چلو کباب لقمه
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲۴۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ، لیمو، نان سنگک
چلو کباب کوبیده
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو کره
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب چنجه

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب چنجه
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

۲۰۰ گرم فیله گوساله، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب برگ
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب سلطانی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۴۰۰ گرم کباب راسته گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب شیشلیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

۴۰۰ گرم فیله مرغ، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک جوجه کباب حلزونی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب ۱۵۰ گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب وزیری
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

۲۵۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، تکه های جوجه کباب، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب لقمه نگین دار
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

۲۴۰ گرم کباب لقمه، گوجه کبابی، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲۴۰ گرم کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی، ، فلفل کبابی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک کباب کوبیده
۲۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال کبابی

۶ تکه
کتف و بال کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه معمولی

۴۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک اکبر جوجه معمولی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه مخصوص

۸۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک اکبر جوجه مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک مرغ
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قرل آلا بدون استخوان سرخ شده، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
خوراک ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی

۱۸۰ گرم گوشت گوسفندی
دیزی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبرجوجه معمولی

۴۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
چلو اکبرجوجه معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبرجوجه مخصوص

۸۰۰ گرم ران و سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
چلو اکبرجوجه مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
زرشک پلو با مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قرل آلا بدون استخوان سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، ترشی کلم، لیمو، نان سنگک
چلو ماهی قزل آلا
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قیمه
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

خانگی
سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست کوزه ای

شرکتی
ماست کوزه ای
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

خانگی
زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی هی دی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی پارسی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی پارسی
۴,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

یک لیتر
دلستر خانواده هی دی
۱۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده پارسی

یک لیتر
دلستر خانواده پارسی
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی زالی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی زالی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ بطری زالی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری زالی
۴,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده زالی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده زالی
۱۰,۰۰۰ تومان