نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

دبل برگر

دبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه مک

پیتزا ویژه مک
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص مک

همبرگر مخصوص مک
۶۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

همبرگر ممتاز
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۷۰,۰۰۰ تومان

مک دونالد برگر

مک دونالد برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر سوخاری

چیز برگر سوخاری
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با پنیر

ساندویچ مرغ با پنیر
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله کریسپی

فیله کریسپی
۷۷,۰۰۰ تومان

چیکن استیس (دو سیخ)

چیکن استیس (دو سیخ)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۳۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۷,۰۰۰ تومان

میراندا

۷,۰۰۰ تومان

سون آپ

۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۸,۰۰۰ تومان

لیمو

۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

انار

۸,۰۰۰ تومان

سیب

۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۵۰۰ تومان