جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

مک دونالد برگر

مک دونالد برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه مک

پیتزا ویژه مک
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص مک

همبرگر مخصوص مک
۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ممتاز

همبرگر ممتاز
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۸۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

مک دونالد برگر

مک دونالد برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر سوخاری

چیز برگر سوخاری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با پنیر

ساندویچ مرغ با پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

ساندویچ فیله سوخاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله کریسپی

فیله کریسپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیکن استیس (دو سیخ)

چیکن استیس (دو سیخ)
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

انار

۱۲,۰۰۰ تومان

سیب

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان