جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا استثنایی سرآشپز آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت کبابی، مرغ، پپرونی، ژامبون، پنیر مخصوص،
پیتزا استثنایی سرآشپز آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه رادمهر آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون، هات داگ، گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه رادمهر آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون، کالباس، قارچ، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، ذرت، پنیر
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت، قارچ، ذرت
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، فیله مرغ، گوشت، قارچ، ذرت
پیتزا گوشت و مرغ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون، کالباس، قارچ، مرغ
پیتزا یونانی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، نخود فرنگی، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون تند (پپرونی)، قارچ، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت، ژامبون، کالباس، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۷۳,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پنیر مخصوص، سس مخصوص، گوجه گیلاسی
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۸۱,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هیتو آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، کالباس پپرونی تند، مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت پنیر پیتزا
پیتزا هیتو آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۸ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی مینی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۱۸ سانتی متری، ژامبون، کالباس، قارچ، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پیتزا، نوشابه بطری رایگان
پیتزا مخصوص آمریکایی مینی
۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
همبرگر ذغالی
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، پنیر پیتزا، نان گرد
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر
۵۳,۰۰۰ تومان

همبرگر با قارچ و پنیر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
همبرگر با قارچ و پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان باگت، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

دو عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با قارچ و پنیر
۹۰,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی پپرونی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
پپرونی برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، نان باگت، گوجه، کاهو، خیارشور، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، نان گرد
رویال برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان گرد
بانی برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله

۳تیکه فیله مرغ طعم دار شده، نان، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ فیله
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله با قارچ و پنیر

۳تیکه فیله طعم دار شده با قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ فیله با قارچ و پنیر
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۱۱۰گرم برگر دست ساز، ۲تیکه فیله طعم دارشده، ذرت، قارچ و پنیر
ساندویچ زاپاتا
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر با قارچ و پنیر

جگر با قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ جگر با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط با قارچ و پنیر

مخلوط با قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ مخلوط با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص ۳ قرص

ساندویچ فلافل مخصوص 3 قرص
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویج فلافل چهارقرص

درصورت انتخاب فلافل سالاد ویا خیارشوردرقسمت توضیحات درخواست خود راثبت نمایید
ساندویج فلافل چهارقرص
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویج فلافل مخصوص ۵ قرص

ساندویج فلافل مخصوص 5 قرص
۲۳,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، نان فرانسوی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
سوپر ساندویچ
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ ویژه
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

سینه مرغ ریش ریش شده، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۶۰% پنیری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۶۰%، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون مرغ اسلایس شده، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، نان فرانسوی، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ پیتزا
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت تنوری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم سوسیس بندری، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

یک عدد سوسیس بلغاری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

۱۰۰ گرم جگر مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جگر
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط

۱۰۰ گرم سوسیس، سیب زمینی، پیاز، سس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مخلوط
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیر

یک عدد کوکتل پنیری، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیر
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

یک عدد کوکتل، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس (سرد)

۴ ورق کالباس خشک، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس (سرد)
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ، کالباس، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سس اضافه مایونز

۲۰ گرم سس مایونز
سس اضافه مایونز
۳,۰۰۰ تومان

سس اضافه فرانسوی

۲۰ گرم سس فرانسوی
سس اضافه فرانسوی
۳,۰۰۰ تومان

سس اضافه گوجه فرنگی

۲۰ گرم سس گوجه فرنگی
سس اضافه گوجه فرنگی
۲,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر چیکن

چیپس، فیله ای مرغ ریش شده، قارچ، پنیر، ذرت، کنجد و...
چیپس و پنیر چیکن
۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، ، نخود فرنگی، کشمش، ذرت سس مایونز هویچ
سالاد کلم
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مرغ اسلایس شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

باگت
نان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان