جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود بهروز پدر خوانده

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت مغز ران گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۳۰۰گرم گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۳۰۰گرم گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۳۰۰گرم سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت زبان گوساله تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
فیله سوخاری سه تکه

نرمال

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت

گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۳۰۰گرم سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ ۸۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف پنیری ۷۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

یک عدد سوسیس ۸۰%، رب، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک بندری
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۲۰۰گرم ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس سرد

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۳۰۰گرم گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

۳۰۰گرم گوشت آهو دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

ساده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۳۰۰گرم گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

۳۰۰گرم گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

۳۰۰گرم سینه مرغ دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت

گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

گوشت آهو دونر شده، دورچین: خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط

گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مخلوط

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ

سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مرغ

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

سینه مرغ دونر شده، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۴ تکه فیله مرغ کبابی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت مغز ران گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت زبان گوساله تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر کباب آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت آهو دونر شده کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دونر کباب آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و فلفل آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
مینی پیتزا آمریکایی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر زعفرانی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت مغز ران گوساله رست شده، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت زبان گوساله تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا زبان آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر کباب آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت آهو دونر شده کبابی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا دونر کباب آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و فلفل آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و فلفل آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

مینی پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا
مینی پیتزا آمریکایی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر
۱۰
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر زعفرانی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل برگر
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل چیز برگر
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ژامبون، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری با نان مخصوص

ساندویچ رست بیف

۱۲۰گرم گوشت مغز زبان گوساله رست شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت تنوری

۱۰۰گرم گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ گوشت تنوری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان تنوری

۱۰۰گرم زبان گوساله سرخ شده، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ زبان تنوری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی تنوری

۱۲۰گرم گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پیاز، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ کباب ترکی تنوری
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ تنوری

۱۲۰گرم سینه مرغ تنوری، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ مرغ تنوری
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سالامی تنوری

۱۲۰گرم سالامی ۸۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ سالامی تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

۱۲۰گرم پپرونی ۸۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ پپرونی تنوری
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۱۲۰گرم ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

یک عدد سوسیس ۸۰%، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان مخصوص
ساندویچ سوسیس تنوری
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سبزیجات تنوری

قارچ، زیتون، نخود فرنگی، ذرت، فلفل دلمه، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، نان مخصوص، سس مخصوص
ساندویچ سبزیجات تنوری
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری با نان باگت

سوپر ساندویچ ویژه

۵۰ گرم گوشت گوساله چرخ شده، پپرونی ۸۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پیاز، فلفل دلمه ای، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، پنیر...
سوپر ساندویچ ویژه
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ لامعجون تنوری

گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، پیاز، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ لامعجون تنوری
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۴ تکه فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۴ تکه فیله مرغ کبابی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ سوخاری
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ ۸۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ هات داگ رویال
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

یک عدد کراکف پنیری ۷۰%، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کراکف
۱۰
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

یک عدد سوسیس ۸۰%، رب، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ خوراک بندری
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۲۰۰گرم ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس سرد

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، چیپس خلالی، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

کباب ترکی

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۳۰۰گرم گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

۳۰۰گرم گوشت آهو دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

ساده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

۳۰۰گرم گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

۳۰۰گرم گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

۳۰۰گرم سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

۳۰۰گرم سینه مرغ دونر شده، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

ساده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

با پنیر پیتزا

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت

گوشت آهو دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

گوشت آهو دونر شده، دورچین: خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، نان باگت
کباب ترکی گوشت بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط

گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مخلوط

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

گوشت آهو و سینه مرغ دونر شده، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مخلوط بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۳۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ

سینه مرغ دونر شده، قارچ، پیاز، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مرغ

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۶۵,۰۰۰ ۲۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۲۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ تومان

کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

سینه مرغ دونر شده، دورچین: جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
کباب ترکی مرغ بدون مخلفات

پرسی (یک نفره)

۱۰
۲۷۵,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰ تومان

پرسی (دو نفره)

۱۰
۳۱۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری سه تکه

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
فیله سوخاری سه تکه

نرمال

۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، کاهو فرانسه، گوجه، خیار، هویچ، نان تست، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ سوخاری

۱۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، خیار، هویچ، گوجه، نان تست، سس مخصوص
سالاد سزار با مرغ سوخاری
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز، یک نفره
سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

دست ساز، یک نفره
سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر تنوری

یک نفره، چیپس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر پیتزا
چیپس و پنیر تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با ادویه مخصوص

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ شده با ادویه مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

یک نفره، سیب زمینی کبابی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، سس مخصوص
سیب زمینی تنوری
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده تنوری با قارچ و پنیر پیتزا

یک نفره، سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده تنوری با قارچ و پنیر پیتزا
۷۰,۰۰۰ تومان

قارچ تنوری با پنیر پیتزا

یک نفره، قارچ تنوری، پنیر پیتزا
قارچ تنوری با پنیر پیتزا
۷۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان