نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

زرشک پلو با مرغ (پرسنلی)

زرشک پلو با مرغ (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده (برنج ایرانی)

چلو ساده (برنج ایرانی)
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

چلو کباب کوبیده مرغ
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

چلو کباب نگین دار
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (پرسنلی)

چلو جوجه کباب (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده یک سیخ (پرسنلی)

چلو کباب کوبیده یک سیخ (پرسنلی)
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ یک سیخ (پرسنلی)

چلو کباب کوبیده مرغ یک سیخ (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو ساده (برنج خارجی)

چلو ساده (برنج خارجی)
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو ساده (برنج ایرانی)

چلو ساده (برنج ایرانی)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۵۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

خوراک کباب کوبیده مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)

کباب کوبیده مرغ (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۴۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۴۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

خوراک کباب نگین دار
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

خوراک اکبر جوجه
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ران مرغ سرخ شده

خوراک ران مرغ سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله مخصوص

خوراک گوشت گوساله مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ کرده
۸۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو ران مرغ سرخ شده

چلو ران مرغ سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۵۴,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ

سبزی پلو با مرغ
۵۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده
۴۴,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده

عدس پلو با گوشت چرخ کرده
۴۴,۰۰۰ تومان

ماکارونی

با گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای
ماکارونی
۴۴,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت گوساله مخصوص

سبزی پلو با گوشت گوساله مخصوص
۹۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ کرده

سبزی پلو با ماهی قزل آلا سرخ کرده
۹۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا کبابی

سبزی پلو با ماهی قزل آلا کبابی
۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (پرسنلی)

زرشک پلو با مرغ (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

عدس پلو با گوشت چرخ کرده (پرسنلی)

عدس پلو با گوشت چرخ کرده (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده (پرسنلی)

لوبیا پلو با گوشت چرخ کرده (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسنلی)

ماکارونی (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با مرغ (پرسنلی)

سبزی پلو با مرغ (پرسنلی)
۳۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با گوشت گوساله (پرسنلی)

سبزی پلو با گوشت گوساله (پرسنلی)
۴۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (پرسنلی)

چلو خورشت قیمه سیب زمینی (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی (پرسنلی)

چلو خورشت قورمه سبزی (پرسنلی)
۳۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۳۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

حلیم بوقلمون (یک کیلوگرم)

حلیم بوقلمون (یک کیلوگرم)
۶۰,۰۰۰ تومان

آش کشک (کوچک)

آش کشک (کوچک)
۲۸,۰۰۰ تومان

آش کشک (بزرگ)

آش کشک (بزرگ)
۳۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو (کوچک)

سوپ جو (کوچک)
۲۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو (بزرگ)

سوپ جو (بزرگ)
۳۵,۰۰۰ تومان

ترشی فصل

ترشی فصل
۵,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

ترشی لیته
۵,۰۰۰ تومان

ترشی گل کلم

ترشی گل کلم
۵,۰۰۰ تومان

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج
۸,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان
۸,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۷,۰۰۰ تومان

زیتون

زیتون
۸,۰۰۰ تومان

نان لواش (یک عدد)

نان لواش (یک عدد)
۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد الویه

سالاد الویه
۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۸,۰۰۰ تومان

سالا اندونزی

سالا اندونزی
۲۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۶,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۶,۰۰۰ تومان

لیموناد خانواده زمزم

یک لیتر
لیموناد خانواده زمزم
۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی
۹,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده شیرین عسل

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده شیرین عسل

آلبالو

۱۳,۰۰۰ تومان

انگور سیاه

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

پرتقال

۱۳,۰۰۰ تومان

موهیتو

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی بطری
۷,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان