جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرمان

پیتزا و کباب ترکی اوین

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کالباس گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای خلالی
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی

ناموجود

خانواده

ناموجود

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کباب ترکی مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای خلالی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

کباب ترکی گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
ناموجود

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
ناموجود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی متری، سس، ژامبون، کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانا ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی متری، سس، کباب ترکی مرغ، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا آفریکانا ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی متری، گوشت رست بیف گوساله، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ویژه ۳۴ سانتی متری، سس، کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا سیسیلی ایتالیایی (دو نفره)
ناموجود

پیتزا ناپلونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ویژه ۳۴ سانتی متری، سس، کباب ترکی مرغ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا ناپلونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا روم ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ویژه ۳۴ سانتی متری، سس، ژامبون، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا روم ایتالیایی (دو نفره)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ویژه ۳۴ سانتی متری، سس، کالباس پپرونی تند، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا پپرونی ایتالیایی (دو نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ویژه ایتالیایی (دو نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ویژه ۳۴ سانتی متری، سس، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات ویژه ایتالیایی (دو نفره)
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای خلالی
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی

ناموجود

خانواده

ناموجود

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کباب ترکی گوشت گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای خلالی
 پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره

ناموجود

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کباب ترکی مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای خلالی
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کالباس گوشت و مرغ، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس، کالباس پپرونی تند، پنیر پیتزا، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

هبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
هبرگر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، سس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
قارچ برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
چیز برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

اوین برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان مک دونالد
اوین برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه سرآشپز

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا . سس مخصوص، قارچ، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ ویژه سرآشپز
۵۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب مرغ گریل

سینه مرغ ذغالی، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه، خیارشور
بشقاب مرغ گریل
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بشقاب فیله سوخاری

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده
بشقاب فیله سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

بشقاب کراکت مرغ

۴ تکه کراکت مرغ، سیب زمینی سرخ کرده
بشقاب کراکت مرغ
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کباب ترکی

کباب ترکی گوشت (پرسی)

۳۰۰ گرم کباب ترکی گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز و جعفری، یک و نیم عدد نان باگت
کباب ترکی گوشت (پرسی)
ناموجود

کباب ترکی مرغ (پرسی)

۳۰۰ گرم کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز و جعفری، یک و نیم عدد نان باگت
کباب ترکی مرغ (پرسی)
ناموجود

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

۳۰۰ گرم مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، پیاز و جعفری، یک و نیم عدد نان باگت
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
ناموجود

ساندویچ کباب ترکی گوشت

کباب ترکی گوشت گوساله، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
ناموجود

ساندویچ کباب ترکی مرغ

کباب ترکی مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مرغ
ناموجود

ساندویچ کباب ترکی مخلوط

مخلوط کباب ترکی گوشت گوساله و مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی مخلوط
ناموجود

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، هویج (یک نفره)
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی ویژه با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پیاز سوخاری

سیب زمینی سرخ کرده، پیاز سوخاری (یک نفره)
سیب زمینی با پیاز سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۱ سانتی متری، سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۴۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه (یک بسته)

یک و نیم عدد نان باگت
نان اضافه (یک بسته)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۹,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان