جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود دنج (آوینی)

برگر

همبرگر (۹۰ درصد)

همبرگر (90 درصد)
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر تخم مرغ

برگر تخم مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس قارچ و مرغ

ساندویچ کالباس قارچ و مرغ
۷,۰۰۰ تومان

هات داگ

هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس گوشت

ساندویچ کالباس گوشت
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس و تخم مرغ

ساندویچ سوسیس و تخم مرغ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیمرو

ساندویچ نیمرو
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه

ساندویچ لقمه
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک

سوسیس، فلفل دلمه
ساندویچ خوراک
۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

ماکارونی (پرسی)

ماکارونی (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۵,۰۰۰ تومان

سس یک نفره

سس یک نفره
۵۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۴,۵۰۰ تومان

دلستر کوچک

دلستر کوچک
۳,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲,۰۰۰ تومان