جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های گرگان

ساندویچ شانلی (انقلاب)

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۶,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ۹۰%

همبرگر 90%
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی

چیز برگر دستی
۱۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر دستی قارچ و پنیر

چیز برگر دستی قارچ و پنیر
۱۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر دستی

دوبل برگر دستی
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

چیز برگر مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر قارچ و پنیر

چیز برگر قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

ساندویچ جگر مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک

ساندویچ خوراک
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر

ساندویچ خوراک با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه شانلی

ساندویچ ویژه شانلی
۲۴,۰۰۰ تومان

پرسی

خوراک (نیم پرس)

خوراک (نیم پرس)
۱۳,۰۰۰ تومان

بندری (نیم پرس)

بندری (نیم پرس)
۱۳,۰۰۰ تومان

جگر (نیم پرس)

جگر (نیم پرس)
۱۳,۰۰۰ تومان

مرغ (نیم پرس)

مرغ (نیم پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک با قارچ و پنیر (نیم پرس)

خوراک با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

بندری با قارچ و پنیر (نیم پرس)

بندری با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

جگر با قارچ و پنیر (نیم پرس)

جگر با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ با قارچ و پنیر (نیم پرس)

مرغ با قارچ و پنیر (نیم پرس)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با نان

سیب زمینی با نان
۱۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی سیب

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای هی دی سیب
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی لیمو

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای هی دی لیمو
۳,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای هی دی هلو

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای هی دی هلو
۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

یک لیتر
دلستر خانواده هی دی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ آبعلی
۳,۰۰۰ تومان