جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های کرمان

پیتزا ساندویچ وندا

پیتزا ایتالیایی

پیتزا وندا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله، سینه مرغ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا وندا ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی ایتالیایی

۳۲ سانتی متری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا وندا امریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مخلوط ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، گوشت گوساله رست شده، پپرونی ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا وندا امریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف با قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ماهیچه گوساله، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف با قارچ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی (تند)، قارچ، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۴,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۳ سانتی متری)

۱۷۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر
۶۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد تست شده
رویال برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله، پنیر گودا، پنیر پیتزا، بیکن، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، کلم، جعفری، نان برگر
برگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، کلم، جعفری، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فلافل
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه وندا

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک عدد هات داگ، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ ویژه وندا
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ پنیری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ویژه هات داگ
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال هات داگ

یک عدد هات داگ پنیری، ژامبون مرغ، نان باگت
ساندویچ ویژه رویال هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه رویال دوبل تنوری

۴ ورق ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ ویژه رویال دوبل تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل گوشت

۲ عدد کوکتل گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل گوشت
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانت متری، سس سیر، پنیر پیتزا
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۲,۰۰۰ تومان