جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوساله ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو کباب شیشلیک
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، ل...
چلو کباب سلطانی
۶۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو کباب برگ
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری صدفی

یک سیخ کباب بختیاری ۵۰۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و شنیسل مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پو...
چلو کباب بختیاری صدفی
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۴۰۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و شنیسل مرغ زعفرانی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پو...
چلو کباب بختیاری
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده نگینی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، تکه های شنیسل زعفرانی مرغ، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل ک...
چلو کباب کوبیده نگینی مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرم، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو کباب کوبیده زعفرانی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۵۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب صدفی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۵۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو جوجه کباب صدفی مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره محلی
چلو کره
۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده (یک متر)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۸۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب کوبیده (یک متر)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (یک متر)

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱,۰۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک جوجه کباب (یک متر)
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی مخصوص (یک متر)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱,۲۰۰ گرمی، تکه های شنیسل مرغ، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگینی مخصوص (یک متر)
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

یک سیخ کباب شیشلیک گوشت گوساله ۴۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب شیشلیک
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۳۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لوا...
خوراک کباب سلطانی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۴۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب برگ
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری صدفی

یک سیخ کباب بختیاری ۵۰۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و شنیسل مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب بختیاری صدفی
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۴۰۰ گرمی، میکس گوشت گوساله و شنیسل مرغ زعفرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب بختیاری
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده نگینی مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۳۰۰ گرمی، تکه های شنیسل زعفرانی مرغ، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب کوبیده نگینی مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرم، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب کوبیده زعفرانی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب صدفی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۵۰۰ گرمی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک جوجه کباب صدفی مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۸۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، هویج پخته، ترشی گل کلم، نان لواش
خوراک ماهیچه
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ آب پز ۴۰۰ گرمی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

۸۰۰ گرم فیله ماهی قرل آلا سرخ شده، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک ماهی قزل آلا
۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک شنسل مرغ

۸۰۰ گرم شنیسل مرغ، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک شنسل مرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل ماهی قزل آلا

۸۰۰ گرم فیله ماهی قرل آلا سرخ شده، سس مخصوص، لیمو، فلفل کبابی، پونه، نان لواش
خوراک شنیسل ماهی قزل آلا
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

۸۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، کره محلی، هویج پخته، ترشی گل کلم
چلو ماهیچه
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۸۰۰ گرم فیله ماهی قرل آلا سرخ شده، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
چلو ماهی قزل آلا
۳۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ آب پز ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
زرشک پلو با مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت روز

۳۰۰ گرم خورشت روز، ۳۰۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، پونه، لیمو
چلو خورشت روز
۱۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

یک عدد ۳۰۰ گرمی گوشت گوساله گوسفندی، لیمو، فلفل کبابی، پونه
کوفته تبریزی
۱۲,۰۰۰ تومان

غذای کودک (جوجه کباب با سیخ چوبی)

یک سیخ جوجه کباب شنیسل مرغ زعفرانی ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
غذای کودک (جوجه کباب با سیخ چوبی)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای کودک (کباب کوبیده با سیخ چوبی)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوساله گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۱۵۰ گرم برنج پخته شده ایرانی، گوجه کبابی، لیمو، فلفل کبابی، پونه، کره محلی
غذای کودک (کباب کوبیده با سیخ چوبی)
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

میراندا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

پپسی

۴,۵۰۰ تومان

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک
۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر
۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی ناملی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی ناملی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی ناملی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی ناملی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۴,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده

دوغ خانواده ناملی

۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان