جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

رستوران ارکیده (سعادت آباد)

پر‌طرفدارها

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰٪ ایرانی (صدری هاشمی)، کره حیوانی ۱۰ گرمی، زعفران
چلو کره
۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۳۰۰ گرمی (هر سیخ ۱۵۰ گرم)، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبی...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (2 سیخ)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به ه...
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شد...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)
۹۹,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده، یک سیخ جوجه بدون استخوان
خوراک کباب وزیری
۲۸۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گردن گوسفندی

۶۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ۱۰۰٪ ایرانی (صدری هاشمی) دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طع...
باقالی پلو با گوشت گردن گوسفندی
۳۸۶,۰۰۰ تومان

سینی ممتاز کباب ارکیده

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با استخوان ۴۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۱۵۰ گرمی، یک سیخ جو...
سینی ممتاز کباب ارکیده
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

سینی مخصوص کباب ارکیده

یک سیخ کباب شیشلیک راسته گوسفندی با استخوان ۴۵۰ گرمی، جوجه کباب بدون استخوانیک سیخ کباب لقمه گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله...
سینی مخصوص کباب ارکیده
۱,۰۷۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک مخصوص ارکیده

یک سیخ کباب شاندیز راسته گوسفندی با استخوان ۴۵۰ گرمی، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی ...
خوراک کباب شیشلیک مخصوص ارکیده
۳۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب بره فیله گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به هم...
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۳۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ مخصوص راسته یا فیله گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی...
خوراک کباب برگ مخصوص
۳۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص

کباب سلطانی٬ یک سیخ راسته یا فیله گوسفندی ۲۴۰ گرمی، یک سیخ کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۱۴۵ گرمی، دورچین:گوجه٬ هوی...
خوراک کباب سلطانی مخصوص
۳۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری شامل ۱۵۰ گرم راسته یا فیله گوسفندی و ۳۵۰ گرم جوجه، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دا...
خوراک کباب بختیاری
۳۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۲۵۰ گرمی، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده....
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (۲ سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۳۰۰ گرمی (هر سیخ ۱۵۰ گرم)، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبی...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (2 سیخ)
۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله ۱۵۰ گرمی، دورچین:گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شد...
خوراک کباب کوبیده مخصوص (ِیک سیخ)
۹۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)

یک سیخ جوجه کباب با استوخوان ۶۰۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به هم...
خوراک جوجه کباب با استخوان (ارگانیک)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب بدون استخوان ۳۵۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به ه...
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب اکونومی

یک سیخ جوج کباب اکونومی جوجه سینه ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده ...
خوراک جوجه کباب اکونومی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فسنجانی

یک سیخ جوجه کباب فسنجانی ۳۵۰ گرمی٬ دورچین: گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به همراه ...
خوراک جوجه کباب فسنجانی
۲۸۹,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن گوسفندی

۶۰۰ گرم گوشت گردن‌ گوسفندی با استخوان،گوجه٬ هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به همراه نارن...
خوراک گوشت گردن گوسفندی
۳۰۸,۰۰۰ تومان

جوجه چینی

۵ تکه فیله مرغ، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده و سس مخصوص
جوجه چینی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا کبابی

۵۰۰ گرم‌ ماهی قزل آلا، دورچین: خرما- هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به همراه نارنج اسلای...
خوراک ماهی قزل آلا کبابی
۲۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم‌ ماهی قزل آلا، دورچین: خرما-هویج پخته شده ، کاهو شارلوت٬ لوبیا سبز طعم دار شده. سیب زمینی سرخ کرده به همراه نارنج اسلایس...
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ۱۰۰٪ ایرانی (صدری هاشمی)، کره حیوانی ۱۰ گرمی، زعفران
چلو کره
۶۸,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ۱۰۰٪ ایرانی (صدری هاشمی)، باقالی، کره حیوانی ۱۰ گرمی، زعفران
باقالی پلو
۷۸,۰۰۰ تومان

غذای روز

باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت
ناموجود

عدس پلو با گوشت

عدس پلو با گوشت
ناموجود

چلو گوشت

چلو گوشت
ناموجود

بگیر و بپز (نیمه آماده)

کباب شیشلیک مخصوص ارکیده (نیمه آماده)

۴۵۰ گرم راسته گوسفندی با استخوان، دورچین: گوجه٬ هویج٬ کاهو شارلوت٬ .نارنج،لوبیا ٬ نان به میزان کافی(دستور پخت: زمان مورد نیاز برا...
کباب شیشلیک مخصوص ارکیده (نیمه آماده)
۳۶۸,۰۰۰ تومان

کباب چنجه گوسفندی (نیمه آماده)

۲۵۰ گرم فیله گوسفندی (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم بزنید تا هم...
کباب چنجه گوسفندی (نیمه آماده)
۳۵۵,۰۰۰ تومان

کباب برگ مخصوص (نیمه آماده)

۲۴۰ گرم راسته یا فیله گوسفندی (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم بز...
کباب برگ مخصوص (نیمه آماده)
۳۳۹,۰۰۰ تومان

کباب سلطانی مخصوص (نیمه آماده)

۲۲۰ گرم‌ راسته با فیله گوسفندی، یک سیخ کوبیده ۱۴۵ گرمی، یک سیخ برگ (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک...
کباب سلطانی مخصوص (نیمه آماده)
۳۹۷,۰۰۰ تومان

کباب بختیاری (نیمه آماده)

یک سیخ ترکیب ۱۵۰ گرم راسته یا فیله گوسفندی با ۲۰۰ گرم جوجه (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده...
کباب بختیاری (نیمه آماده)
۳۲۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص یک سیخ (نیمه آماده)

۱۴۵ گرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و‌ گوساله (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ کباب: ۷-۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰...
کباب کوبیده مخصوص یک سیخ (نیمه آماده)
۹۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (نیمه آماده)

۳۵۰ گرم جوجه بدون استخوان دورچین:گوجه، هویج، کاهو شارلوت، (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه کباب: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغ...
جوجه کباب بدون استخوان (نیمه آماده)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان ارگانیک (نیمه آماده)

۶۰۰ گرم جوجه با استخوان (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه کباب: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم ...
جوجه کباب با استخوان ارگانیک (نیمه آماده)
۲۳۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب فسنجانی بدون استخوان (نیمه آماده)

۳۵۰ گرم جوجه کباب فسنجانی (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ جوجه فسنجانی: ۱۰-۱۵ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن ر...
جوجه کباب فسنجانی بدون استخوان (نیمه آماده)
۲۸۹,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا کبابی (نیمه آماده)

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا (دستور پخت: زمان مورد نیاز برای طبخ ماهی کبابی: ۱۰ دقیقه، از زغال خشک استفاده کنید و ۲۰ دقیقه آن را هم بزنید...
ماهی قزل آلا کبابی (نیمه آماده)
۲۵۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

کشک بادمجان

یک پرس کشک بادمجان ۲۵۰ گرمی، بادمجان، سیر، پیاز داغ، کشک، نعناع داغ، گردو، نان به میزان کافی
کشک بادمجان
۱۲۶,۰۰۰ تومان

مزه غذا

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۶۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده کوزه ای

یک نفره
ماست چکیده کوزه ای
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو همراه مرغ طعم داره گریل شده، زیتون اسلایی به همراه سس مخصوص و پنیر پارمسان
سالاد سزار با مرغ گریل
۱۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ سوخاری- کاهو٬ زیتون٬ پنیر٬ نان تست٬ سس سزار
سالاد سزار
۱۹۸,۰۰۰ تومان

سالاد سبزیجات

سبزیجات سبز٬ گوجه٬ پنیر پارمسان
سالاد سبزیجات
۱۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو٬ خیار٬ گوجه٬ هویج٬ سس
سالاد فصل (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

موهیتو

موهیتو
۶۸,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۶۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای لیمو هی دی

۵۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای لیمو هی دی
۱۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا

۸,۶۰۰ تومان

کوکاکولا

۸,۶۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۶۰۰ تومان

زیرو

۸,۶۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۳,۱۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۱۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی اف اس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی اف اس

کلاسیک

۸,۸۰۰ تومان

دوغ قوطی پاکبان

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی پاکبان
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۶۴۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب هویج

آب هویج
۵۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال
۷۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب
۶۸,۰۰۰ تومان

آب کرفس و لیموترش

آب کرفس و لیموترش
۶۸,۰۰۰ تومان

ویتامین C

ویتامین C
۸۰,۰۰۰ تومان

ماکتیل

ماکتیل ارکیده

ماکتیل ارکیده
۹۰,۰۰۰ تومان

ماکتیل جینجرلایم

زنجبیل، لیمو
ماکتیل جینجرلایم
۷۰,۰۰۰ تومان

ماکتیل هرمس

ریواس، پرتقال
ماکتیل هرمس
۷۸,۰۰۰ تومان

ماکتیل ردلایم

لیمو، توت فرنگی، فلفل قرمز
ماکتیل ردلایم
۷۵,۰۰۰ تومان

ماکتیل بلوهاوایی

نارگیل، آناناس
ماکتیل بلوهاوایی
۷۵,۰۰۰ تومان

ماکتیل گرین اپل

ماکتیل گرین اپل
۷۵,۰۰۰ تومان

اسموتی

اسموتی هاوایی

انبه، پشن فروت
اسموتی هاوایی
۸۵,۰۰۰ تومان

اسموتی موز وانیل

اسموتی موز وانیل
۸۰,۰۰۰ تومان

اسموتی مولتی فروت

موز، توت فرنگی، آناناس
اسموتی مولتی فروت
۸۵,۰۰۰ تومان

شیک

شیک شکلات

شیک شکلات
۸۰,۰۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

شیک بادام زمینی
۸۵,۰۰۰ تومان

شیک تیرامیسو

شیک تیرامیسو
۸۰,۰۰۰ تومان

قهوه کلاسیک

آمریکانو

آمریکانو
۶۵,۰۰۰ تومان

کافه لاته

کافه لاته
۷۰,۰۰۰ تومان

کافه موکا

کافه موکا
۷۵,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

کاپوچینو
۶۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی های گرم

هات چاکلت

هات چاکلت
۶۵,۰۰۰ تومان

ماسالا

ماسالا
۶۰,۰۰۰ تومان

نسکافه

نسکافه
۵۶,۰۰۰ تومان

کیک و وافل

کنافه پسته ای داغ

کنافه پسته ای داغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کیک روز

شکلات، ردولوت، چیزکیک، هویج
کیک روز
۵۲,۰۰۰ تومان