جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۳۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

دوبل برگر مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک باگوشت نازه

ساندویچ استیک باگوشت نازه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ باقارچ و پنیرتنوری

ژامبون مرغ_قارچ و پنیر_خیارشور_گوجه _کاهو
ژامبون مرغ باقارچ و پنیرتنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بلغاری با قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس کوکتل با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی کالباس و قارچ و پنیر وسس
سیب زمینی ویژه
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

اضافه
نان (اضافه)
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۴,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۴,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۲۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۲۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۳,۳۰۰ تومان

هلو

۱۳,۳۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۵,۸۰۰ تومان

هلو

۱۵,۸۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۸۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان