جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ

ساندویچ فیله بره

مخلفات
ساندویچ فیله بره
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (شصت درصد)

۵۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون گوشت (شصت درصد)
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (شصت درصد)

۵۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون مرغ (شصت درصد)
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ

۵۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون دودی (هفتاد درصد)

۵۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون دودی (هفتاد درصد)
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژانویه

۱۰۰ گرم الویه، ۳۰ گرم ژامبون، مخلفات
ساندویچ ژانویه
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ژامبون کوچولو

۹۰ گرم گوشت و مرغ ۹۰% مخلفات
ساندویچ ویژه ژامبون کوچولو
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (نود درصد)

۵۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون گوشت (نود درصد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت بره

مخلفات
ساندویچ ژامبون گوشت بره
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون بوقلمون (نود درصد)

۸۰ گرم، مخلفات
ساندویچ ژامبون بوقلمون (نود درصد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی

۷۰ گرم، مخلفات
ساندویچ پپرونی
۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

۱۰۰ گرم بیکن ۹۰%، پنیر
ساندویچ سوپر ویژه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک گوشت ۹۵%

مخلفات
ساندویچ استیک گوشت 95%
۸,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد پاستامبون

پاستا، ژامبون، مخلفات
سالاد پاستامبون
۷,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

لوبیا، کلم، ژامبون، مخلفات
سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان