نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص متوسط

ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص متوسط
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص فودلند متوسط

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص فودلند متوسط
۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی متوسط

هات داگ خرد شده، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا یونانی متوسط
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی متوسط
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط متوسط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط متوسط
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا متوسط

پیتزا متوسط
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سرآشپز متوسط

پیتزا مخصوص سرآشپز متوسط
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانا متوسط

ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رومانا متوسط
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن متوسط

سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا چیکن متوسط
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف چیکن متوسط

فیله گوشت رست شده، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا بیف چیکن متوسط
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف متوسط

فیله گوشت رست شده، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا بیف متوسط
۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال متوسط

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، گوشت بیف، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا اسپشیال متوسط
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مگامیت متوسط

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مگامیت متوسط
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماشروم متوسط

پیتزا ماشروم متوسط
۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط

پیتزا سبزیجات متوسط
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سرآشپز تک نفره

پیتزا مخصوص سرآشپز تک نفره
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص فود لند

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص فود لند

یک نفره

۴۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون گوشت و ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

یک نفره

۵۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

هات داگ خرد شده، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا یونانی

یک نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی هات

ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص تند
پیتزا پپرونی هات

یک نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رومانا

ژامبون پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا رومانا

یک نفره

۳۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مگامیت

گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مگامیت

یک نفره

۵۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا چیکن

یک نفره

۵۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف چیکن

فیله گوشت رست شده، سینه مرغ گریل شده، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا بیف چیکن

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف

فیله گوشت رست شده، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا بیف

یک نفره

۶۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

گوشت چرخ کرده، سینه مرغ گریل شده، گوشت بیف، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا اسپشیال

یک نفره

۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

۱۲۰ گرم گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم گوشت، پنیر ورقه ای، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
چیز برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

۱۲۰ گرم گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ماشروم برگر
۴۶,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۲۰ گرم گوشت، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
رویال برگر
۴۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۶۰ گرم گوشت، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
دوبل برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲۶۰ گرم گوشت، پنیر ورقه ای، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
دوبل چیز برگر
۶۸,۰۰۰ تومان

دوبل ماشروم برگر

۲۶۰ گرم گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
دوبل ماشروم برگر
۶۹,۰۰۰ تومان

دوبل رویال برگر

۲۶۰ گرم گوشت، قارچ، پنیر، ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
دوبل رویال برگر
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ رویال تنوری

هات داگ کبابی، ژامبون گوشت، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ رویال تنوری
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه تنوری

هات داگ کبابی، پنیر، قارچ، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه تنوری
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ کبابی، گوجه، کاهو، خیار شور، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

ژامبون مرغ و گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، پنیر، قارچ
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون مرغ و گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون سرد
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه فود لند

فیله مرغ گریل شده، همبرگر، پنیر ورقه ای، گوجه، کاهو، خیارشور
ساندویچ ویژه فود لند
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف

فیله گوساله رست شده با ادویه مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بیف
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیف چیکن

گوشت رست شده، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بیف چیکن
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیگ چیف

سینه مرغ گریل شده، ژامبون مرغ، پنیر ورقه ای، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ بیگ چیف
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ برست هات

سینه مرغ کبابی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ برست هات
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیار شور
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۵۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ویژه فود لند

سیب زمینی، قارچ، پنیر، ژامبون، هات داگ
سیب زمینی ویژه فود لند
۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر و ژامبون

سیب زمینی با قارچ و پنیر و ژامبون
۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۲,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۸,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۰۰۰ تومان