جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ مخصوص

راسته گوساله
چلو کباب برگ مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

راسته گوسفندی
چلو کباب چنجه
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

راسته گوساله، سینه مرغ، فلفل سبز
چلو کباب بختیاری
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

گوشت خالص گوسفندی
چلو کباب لقمه
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

گوشت گوساله و گوسفندی
چلو کباب لقمه نگین دار
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

جوجه، ادویه مخصوص
چلو جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

سینه مرغ، ادویه مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

گوشت گوسفندی و گوشت گوساله، پیاز
چلو کباب کوبیده مخصوص
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب بال ویژه

چلو کباب بال ویژه
۱۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

گوشت راسته گوساله
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

گوشت خالص گوسفندی
خوراک کباب چنجه
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

سینه مرغ، راسته گوساله
خوراک کباب بختیاری
۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

گوشت خالص گوسفندی
خوراک کباب لقمه
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

گوشت گوساله و گوسفندی
خوراک کباب لقمه نگین دار
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

گوشت گوسفندی و گوساله، پیاز
خوراک کباب تابه ای
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

راسته گوساله
خوراک کباب سلطانی
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

گوشت گوسفندی و گوشت گوساله، پیاز
خوراک کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

سینه مرغ، ادویه مخصوص
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۲۰,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه، ادویه مخصوص
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

بال مرغ، ادویه مخصوص
خوراک بال کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)

گوشت گوسفندی و گوساله، پیاز
کباب کوبیده مخصوص (یک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)

جوجه، ادویه مخصوص
جوجه کباب با استخوان (یک سیخ)
۲۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)

سینه مرغ، ادویه مخصوص
جوجه کباب بدون استخوان (یک سیخ)
۱۸,۰۰۰ تومان

بال کبابی (یک سیخ)

بال مرغ، ادویه مخصوص
بال کبابی (یک سیخ)
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت تکه

گوشت تکه ای گوساله
خوراک گوشت تکه
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

ماهیچه گوسفندی
خوراک ماهیچه
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن

گردن گوسفندی
خوراک گوشت گردن
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ
خوراک مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)

خوراک ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

ماهیچه گوسفندی
چلو ماهیچه
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو گردن مخصوص پایتخت

گردن گوسفندی
چلو گردن مخصوص پایتخت
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت تکه

گوشت تکه گوساله
چلو گوشت تکه
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)

چلو ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

گوشت گوسفندی، گوساله، پیاز
چلو کباب تابه ای
۲۱,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قیمه با گوشت

چلو خورشت قیمه با گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه با قارچ

چلو خورشت قیمه با قارچ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت

چلو خورشت قورمه سبزی با گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با قارچ

چلو خورشت قورمه سبزی با قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه با گوشت (اضافه)

 خورشت قیمه با گوشت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه با قارچ (اضافه)

 خورشت قیمه با قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی با گوشت (اضافه)

خورشت قورمه سبزی با گوشت (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی با قارچ (اضافه)

خورشت قورمه سبزی با قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

سبزی پلو با ماهی قزل آلا (سرخ شده)

سبزی پلو با ماهی قزل آلا (سرخ شده)
۲۱,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

گوشت قلقلی
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۱,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سوپ جو ویژه

سوپ جو ویژه
۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۳,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

ماست و خیار

ماست و خیار
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ معجون کوچک

دوغ معجون کوچک
۵,۰۰۰ تومان

دوغ معجون بزرگ

دوغ معجون بزرگ
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۵۰۰ تومان