جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای ایرانی

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۱۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

چلو شامی ترش

چلو شامی ترش
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالی

چلو خورشت باقالی
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

چلو خورشت قرمه سبزی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو میرزا قاسمی

چلو میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی

همبرگر دستی
۱۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل

کوچک

۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

کوچک

۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

ساندویچ فلافل ویژه

کوچک

۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ساندویچ ژامبون

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر

کوچک

۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری

کوچک

۶,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

ساندویچ الویه

کوچک

۸,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

ساندویچ سوسیس

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل مرغ

ساندویچ کوکتل مرغ

کوچک

۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

سمبوسه

سمبوسه
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان