جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

دیگ و دلبر (کریم خان)

غذای ایرانی

چلو اکبر جوجه

نصف جوجه سرخ شده ۵۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، سس انار
چلو اکبر جوجه
۱۵۲,۰۰۰ تومان

عدس پلو قابلمه دیگ و دلبر

۳۵۰ گرم برنج ایرانی به همراه گوشت چرخکرده و کشمش و پیاز داغ
عدس پلو قابلمه دیگ و دلبر
۱۲۴,۰۰۰ تومان

عدس پلو با ظرف ماکروفری

۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوشت چرخ کرده خرما، کشمش، پیاز داغ
عدس پلو با ظرف ماکروفری
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ماکارونی در دیگ دلبر

گوشت چرخ کرده، ۴۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ته دیگ سیب زمینی
ماکارونی در دیگ دلبر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۴۰۰ گرم ماکارونی، قارچ، فلفل دلمه ای، ته دیگ سیب زمینی
ماکارونی در ظرف ماکروفری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب دیگی در دیگ دلبر

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، ، گوجه، سیب زمینی
چلو کباب دیگی در دیگ دلبر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب دیگی در ظرف ماکروفری

مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، گوجه، سیب زمینی
چلو کباب دیگی در ظرف ماکروفری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر
۱۴۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری
۱۳۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران) در دیگ دلبر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (ران) در ظرف ماکروفری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر

۴۰۰ گرم سینه مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه) در دیگ دلبر
۱۵۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری

۴۰۰ گرم سینه مرغ سرخ شده طعم دار شده با سس مرغ، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
باقالی پلو با مرغ (سینه) در ظرف ماکروفری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو در دیگ دلبر

۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی و گوشت چرخ‌کرده به همراه ته دیگ نان
لوبیا پلو در دیگ دلبر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو در ظرف ماکروفری

گوشت چرخ کرده، ۵۰۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی، ته دیگ نان
لوبیا پلو در ظرف ماکروفری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ به همراه زرشک
ته چین مرغ
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی (نصف مرغ)، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۷۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگینی با ظرف ماکروفری

۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی، ۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله به همراه تکه های جوجه
چلوکباب نگینی با ظرف ماکروفری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی در دیگ دلبر

۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی، ۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله به همراه تکه های جوجه
چلو کباب نگینی در دیگ دلبر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری در ظرف ماکروفری

یک سیخ جوجه زعفرانی و یک سیخ لقمه و ۳۵۰ گرم برنج به همراه گوجه و فلفل کبابی و ته چین
چلوکباب وزیری در ظرف ماکروفری
۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب در دیگ دلبر

یک سیخ جوجه‌کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب در دیگ دلبر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب در ظرف ماکروفری

یک سیخ جوجه‌کباب سینه مرغ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، یک عدد گوجه کبابی
چلو جوجه کباب در ظرف ماکروفری
۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه در دیگ دلبر

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی، برنج اعلای ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه در دیگ دلبر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه در ظرف ماکروفری

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی، برنج اعلای ایرانی، گوجه کبابی
چلو کباب لقمه در ظرف ماکروفری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک اکبر جوجه

نصف مرغ سرخ شده ۵۰۰ گرمی، سس انار، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، ترشی کلم، ته چین
خوراک اکبر جوجه
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب با استخوان ۵۰۰ گرمی (نصف مرغ)، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ شده، پیاز جعفری، ترشی کلم، ته چین
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

۲۰۰ گرم کباب لقمه مخلوط گوشت گوسفندی و گوساله، تکه های جوجه، دورچین
خوراک کباب نگینی
۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ جوجه زعفرانی، یک سیخ لقمه، به همراه گوجه، فلفل کبابی، ته چین، دورچین
خوراک کباب وزیری
۱۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب دیگی (در ظرف ماکروفری)

۱۸۰ گرم کباب دیگی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، گوجه، سیب زمینی سرخ کرده، نصف نان لواش
خوراک کباب دیگی (در ظرف ماکروفری)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه (در ظرف ماکروفری)

یک سیخ کباب لقمه ۱۰۰٪ گوسفندی ، گوجه کبابی و ته‌چین
خوراک کباب لقمه (در ظرف ماکروفری)
۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (در ظرف ماکروفری)

یک سیخ جوجه کباب، گوجه، فلفل کبابی، دورچین
خوراک جوجه کباب (در ظرف ماکروفری)
۱۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ران (در ظرف ماکروفری)

۴۰۰ گرم ران مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ته چین، سیب زمینی سرخ کرده، نصف نان لواش
خوراک مرغ ران (در ظرف ماکروفری)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سینه (در ظرف ماکروفری)

۴۰۰ گرم سینه مرغ طعم دار شده با سس مرغ، ته چین، سیب زمینی سرخ کرده, نصف نان لواش
خوراک مرغ سینه (در ظرف ماکروفری)
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی در دیگ دلبر
۱۲۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قورمه سبزی در ظرف ماکروفری
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی در دیگ دلبر
۱۲۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، سیب زمینی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قیمه سیب زمینی در ظرف ماکروفری
۱۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان در دیگ دلبر

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان در دیگ دلبر
۱۲۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، خورشت و برنج در دو ظرف مجزا سرو میشود
چلو خورشت قیمه بادمجان در ظرف ماکروفری
۱۱۳,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت
خورشت قورمه سبزی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۹۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت ، سیب زمینی
خورشت قیمه سیب زمینی (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۹۱,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج) در ظرف ماکروفری

۳۰۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت، ۳ عدد بادمجان سرخ شده
خورشت قیمه بادمجان (بدون برنج) در ظرف ماکروفری
۹۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

۱۸۰ گرم ماست خیار
ماست و خیار
۳۱,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

۱۵۰ گرم سالاد شیرازی
سالاد شیرازی
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۱۸۰ گرم ماست موسیر
ماست موسیر
۲۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۳,۸۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی لیمویی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی لیمویی
۱۵,۹۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی هی دی استوایی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی هی دی استوایی
۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۳,۸۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۳,۸۰۰ تومان

اسپرایت

۱۳,۸۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان