نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه سرآشپز، سس وبسته بندی
پیتزا پپرونی

مینی

۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۲۶,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۲۵,۰۰۰ ۸۱,۲۵۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک ۶۰%، مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، خمیر مخصوص، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۲۵۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت قرمز، پنیر موزارلا ویژه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، سس و بسته بندی
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۲۹,۳۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۳۵,۰۰۰ ۸۷,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ فلفل دلمه ذرت مکزیکی نخود فرنگی ادویه مخصوص و دیگر مخلفات
پیتزا سبزیجات

بزرگ

۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

مینی

۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چلو کباب

چلو جوجه کباب زعفرانی

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی ۴۰۰ گرمی٬ برنج ایرانی٬ دورچین روز و بسته بندی
چلو جوجه کباب زعفرانی
۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی٬ برنج ایرانی٬ دورچین روز و بسته بندی
چلو کباب کوبیده مخصوص
۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چلو ساده

برنج ایرانی
چلو ساده
۳۵
۲۵,۰۰۰ ۱۶,۲۵۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ و بادمجان (سینه)

زرشک پلو با مرغ و بادمجان (سینه)
۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

خورشتی

چلو خورشت لوبیا سفید

چلو خورشت لوبیا سفید
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی٬ گوشت گوساله٬ برنج ایرانی٬ دورچین و بسته بندی
چلو خورشت قورمه سبزی
۳۵
۷۷,۰۰۰ ۵۰,۰۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

یک پرس خورشت قیمه بادمجان٬ گوشت گوساله٬ برنج ایرانی٬ دورچین و بسته بندی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۳۵
۷۷,۰۰۰ ۵۰,۰۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا ۴مغز مینی

پیتزا 4مغز مینی
۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

پیتزا ۴مغز متوسط

پیتزا 4مغز متوسط
۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

پیتزا ۴مغز بزرگ

پیتزا 4مغز بزرگ
۳۵
۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ۴مغز خانواده

پیتزا 4مغز خانواده
۳۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۲۲,۸۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی مینی

پیتزا آمریکایی مینی
۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی متوسط

پیتزا آمریکایی متوسط
۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی بزرگ

پیتزا آمریکایی بزرگ
۳۵
۱۲۵,۰۰۰ ۸۱,۲۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی خانواده

پیتزا آمریکایی خانواده
۳۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۲۶,۷۵۰ تومان

پیتزا معمولی

کالباس ۶۰% مارتادلا مخصوص، قارچ، پنیر پروسس، پنیر موزارلا، گوجه، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، سس مخصوص، خمیر
پیتزا معمولی

مینی

۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۷۳,۰۰۰ ۴۷,۴۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۰۵,۰۰۰ ۶۸,۲۵۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کالباس خشک ۶۰%، مرغ، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، ادویه مخصوص، خمیر مخصوص، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی ۹۰%، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه سرآشپز، سس وبسته بندی
پیتزا پپرونی

مینی

۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۹,۰۰۰ ۶۴,۳۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۲۵,۰۰۰ ۸۱,۲۵۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۲۶,۷۵۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

گوشت مرغ خالص، پنیر موزارلا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، سس و بسته بندی
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۳۵
۵۹,۰۰۰ ۳۸,۳۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۳۰,۰۰۰ ۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت قرمز، پنیر موزارلا ویژه، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، سس و بسته بندی
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۳۵,۰۰۰ ۸۷,۷۵۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۲۹,۳۵۰ تومان

پیتزا مخصوص آی فود

گوشت قرمز، گوشت مرغ، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت، زیتون، خمیر سرآشپز ویژه، سس بسته بندی
پیتزا مخصوص آی فود

مینی

۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۴۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۹,۰۰۰ ۱۲۹,۳۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات

قارچ فلفل دلمه ذرت مکزیکی نخود فرنگی ادویه مخصوص و دیگر مخلفات
پیتزا سبزیجات

مینی

۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۲۲,۸۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر گوشت قارچ ذرت فلفل تند پنیر موزارلا
پیتزا مکزیکی

مینی

۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۹۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۳۰,۰۰۰ ۸۴,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا سوپرمی

خمیر پیتزا آمریکایی ویژه سرآشپز، کوکتل، مخلوط چند نوع پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ادویه مخصوص، سس سایز ۲۴*۲۴
پیتزا سوپرمی

متوسط

۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

بزرگ

۳۵
۱۲۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ تومان

مینی

۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

خانواده

۳۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۲۰,۲۵۰ تومان

پیتزا دامینو بزرگ

ژامبون گوشت پپرونی گوشت پنیر و مخلفات
پیتزا دامینو بزرگ
۳۵
۱۲۵,۰۰۰ ۸۱,۲۵۰ تومان

پیتزا بیف

ژامبون و گوشت گوساله ذرت فلفل دلمه و پنیر سیسیلی
پیتزا بیف

بزرگ

۳۵
۱۴۵,۰۰۰ ۹۴,۲۵۰ تومان

مینی

۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

متوسط

۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

پیتزا دومیتو بزرگ

ژامبون ۹۰٪٬ ذرت٬ مرغ٬ هات داگ٬ زیتون٬ ذرت٬ پنیر پیتزا
پیتزا دومیتو بزرگ
۳۵
۱۳۰,۰۰۰ ۸۴,۵۰۰ تومان

برگر

بیگ مگ برگر

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، قارچ، پنیر موزارلا، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
بیگ مگ برگر
۳۵
۱۴۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

برگر سرآشپز

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، بسته بندی نان مک دونالد حجم ۲ نفره
برگر سرآشپز
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

آجی برگر

یک عدد برگر تند ۲۵۰ گرمی، فلفل تند، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان مک دونالد حجم بزرگ
آجی برگر
۳۵
۴۹,۰۰۰ ۳۱,۸۵۰ تومان

غول برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، نان مخصوص سایز بزرگ، پنیر، مخلفات، قارچ، سس مخصوص
غول برگر
۳۵
۱۴۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد همبرگر ۱۲۰ گرم، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
همبرگر معمولی
۳۵
۴۳,۰۰۰ ۲۷,۹۵۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد همبرگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، نان بزرگ مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۳۵
۴۶,۰۰۰ ۲۹,۹۰۰ تومان

همبرگر ویژه

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، نان مک دونالد حجم بزرگ
همبرگر ویژه
۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر پنیری

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، مقداری پنیر سیسیلی، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور٬ نان
دوبل برگر پنیری
۳۵
۷۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

۲ عدد برگر دست ساز، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر معمولی
۳۵
۶۵,۰۰۰ ۴۲,۲۵۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل برگر مخصوص
۳۵
۶۸,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

یک عدد برگر دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان
چیز برگر معمولی
۳۵
۶۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا پروسس، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر مخصوص
۳۵
۶۶,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰ تومان

دوبل چیز برگر ویژه

۲ عدد برگر ۲۰۰ گرمی، پنیر پیتزا موزارلا، ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور٬ نان
دوبل چیز برگر ویژه
۳۵
۸۳,۰۰۰ ۵۳,۹۵۰ تومان

قارچ برگر پنیری

یک عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر پروسس، ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان٬ دیگر مخلفات آی فود
قارچ برگر پنیری
۳۵
۷۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ تومان

قارچ برگر ویژه

یک عدد برگر۱۰۰٪ دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا، ، کاهو، گوجه، خیار شور، نان٬ در حجم زیاد
قارچ برگر ویژه
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

قارچ برگر با مرغ و پنیر

یک عدد برگر ۱۰۰% دست ساز، ۲۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیار شور، نان
قارچ برگر با مرغ و پنیر
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ جگر ماکارونی

ساندویچ جگر ماکارونی
۳۵
۴۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر بندری

ساندویچ جگر بندری
۳۵
۴۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

۳ عدد کوکتل که تو فر پخته میشه، کاهو، گوجه، خیار شور، نان فرانسوی٬ نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل تنوری
۳۵
۴۸,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ دهه شصت

برگر مخصوص، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیار شور، نان فرانسوی
ساندویچ دهه شصت
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

ساندویچ ماکارونی

ماکارونی، مخلوط سویا و گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ماکارونی
۳۵
۳۵,۰۰۰ ۲۲,۷۵۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس، پیاز، رب، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ بندری
۳۵
۴۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

جگر مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ جگر
۳۵
۴۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۵
۵۶,۰۰۰ ۳۶,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۸۰%، بدون پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۵
۵۴,۰۰۰ ۳۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

کالباس خشک، کاهو، گوجه٬ خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک
۳۵
۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون، کاهو، گوجه، خیارشور، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون
۳۵
۵۵,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰ تومان

اسنک

اسنک برگر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرم دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک برگر
۳۵
۷۵,۰۰۰ ۴۸,۷۵۰ تومان

اسنک دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ۲۰۰ گرمی، قارچ و پنیر
اسنک دوبل برگر
۳۵
۹۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

اسنک مخلوط

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز٬ گوشت و مرغ و قارچ و پنیر موزارلا
اسنک مخلوط
۳۵
۸۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

اسنک با قارچ و پنیر

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک با قارچ و پنیر
۳۵
۸۲,۰۰۰ ۵۳,۳۰۰ تومان

اسنک قارچ و مرغ

یک عدد برگر ۲۰۰ گرمی دست ساز، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا
اسنک قارچ و مرغ
۳۵
۸۸,۰۰۰ ۵۷,۲۰۰ تومان

اسنک ویژه

یک عدد برگر ۲۵۰ گرمی دست ساز، گوشت، مرغ، قارچ و پنیر موزارلا، مخلفات ویژه آی فود
اسنک ویژه
۳۵
۱۱۰,۰۰۰ ۷۱,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر پروسس در ظرف بشقابی
سیب زمینی با پنیر
۳۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی، قارچ و پنیر پروسس در ظرف بشقابی
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ شده در ظرف پرسی
سیب زمینی سرخ کرده
۳۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی فرانسوی

سیب زمینی ژامبون پنیر و قارچ
سیب زمینی فرانسوی
۴۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

سیب زمینی خلالی و پنیر
چیپس و پنیر
۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، ذرت، شوید، هویج، نخود فرنگی، سس
سالاد اندونزی
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ گریل، کاهو، زیتون، ذرت، گوجه، ادویه و سس مخصوص
سالاد سزار
۴۲,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

ماکارونی، سبزیجات، سس مخصوص، قارچ، ذرت، ادویه و زیتون
سالاد پاستا
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، خیار
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

نوشابه شیشه ای
۶,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۱۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۸,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان