نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خانواده
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خانواده
پیتزا پپرونی

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خانواده
پیتزا مخلوط

خانواده

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خانواده
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا ویژه خاطره ها

خانواده
پیتزا ویژه خاطره ها

خانواده

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خانواده
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خانواده
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خانواده
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خانواده
پیتزا مخلوط

خانواده

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خانواده
پیتزا پپرونی

خانواده

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت

یک نفره
پیتزا ژامبون گوشت
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

یک نفره
پیتزا ژامبون مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

یک نفره
پیتزا سبزیجات
۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مینی

مینی
پیتزا مینی
۳۳,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه خاطره ها

نان باگت
برگر ویژه خاطره ها
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

نان باگت
چیز برگر
۳۶,۰۰۰ تومان

برگر با قارچ و پنیر

نان باگت
برگر با قارچ و پنیر
۳۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

نان باگت
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

نان باگت
دوبل چیز برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر

نان باگت
همبرگر
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ بندری

نان باگت
ساندویچ بندری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ویژه خاطره ها

نان باگت
ساندویچ ژامبون ویژه خاطره ها
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس تنوری

نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه خاطره ها

نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه خاطره ها
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نرمال

نان باگت
ساندویچ هات داگ نرمال
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ نرمال با پنیر

نان باگت
ساندویچ هات داگ نرمال با پنیر
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ نرمال

نان باگت
ساندویچ فیله مرغ نرمال
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

نان باگت
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه خاطره ها

نان باگت
ساندویچ فیله مرغ ویژه خاطره ها
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

نان باگت
ساندویچ کباب لقمه
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی

نان باگت
ساندویچ کباب ترکی
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۲۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی (پرسی)

پرسی
کباب ترکی (پرسی)
۷۰,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

پرسی
بندری (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

نان (اضافه)

اضافه
نان (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده هی دی

۱ لیتر
دلستر خانواده هی دی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان