جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۱,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا معمولی (دو نفره)

پیتزا معمولی (دو نفره)
۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر

ساندویچ جگر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل کنجدی

ساندویچ فلافل کنجدی
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل قارچ و پنیر
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه (سرد)

ساندویچ الویه (سرد)
۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زرد
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۵,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماالشعیر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان