جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ

یک سیخ ۱۵۰ گرمی گوشت خالص، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو کباب برگ
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

دوسیخ کباب کوبیده ی مخلوط گوسفندی گوساله به وزن هر سیخ ۱۰۰ گرم، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی

دوسیخ کباب کوبیده ی مخلوط گوسفندی گوساله به وزن هر سیخ ۱۰۰ گرم، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده با برنج ایرانی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم یک سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو کباب میکس
۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس با برنج ایرانی

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم یک سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو کباب میکس با برنج ایرانی
۲۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰ گرم یک سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو کباب میکس مخصوص
۲۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص با برنج ایرانی

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰گرم یک سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو کباب میکس مخصوص با برنج ایرانی
۲۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو جوجه کباب
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با برنج ایرانی

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو جوجه کباب با برنج ایرانی
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰ گرم، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص با برنج ایرانی

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰ گرم، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو جوجه کباب مخصوص با برنج ایرانی
۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ

دو سیخ کوبیده مرغ به وزن ۱۰۰ گرم، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مرغ با برنج ایرانی

دو سیخ کوبیده مرغ به وزن ۱۰۰ گرم، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو کباب کوبیده مرغ با برنج ایرانی
۱۳,۰۰۰ تومان

برنج ساده

یک پرس برنج هندی به وزن ۴۰۰ گرم
برنج ساده
۴,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

یک پرس برنج ایرانی به وزن ۴۰۰ گرم
برنج ایرانی
۶,۰۰۰ تومان

خوراک

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله به وزن ۱۰۰ گرم
کباب کوبیده (یک سیخ)
۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دوسیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله به وزن ۱۰۰ گرم
خوراک کباب کوبیده
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم یک سیخ کوبیده گوسفندی گوساله به وزن ۱۰۰ گرم
خوراک کباب میکس
۱۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰ گرم، یک سیخ کوبیده مخلوط گوسفندی گوساله به وزن ۱۰۰ گرم
خوراک کباب میکس مخصوص
۱۸,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه به وزن ۱۶۰ گرم
خوراک جوجه کباب
۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه به وزن ۲۶۰ گرم
خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مرغ

یک سیخ کوبیده مرغ به وزن ۱۰۰ گرم
خوراک کباب کوبیده مرغ
۴,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ به وزن ۴۷۰ گرم
خوراک مرغ
۱۱,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو مرغ

یک عدد ران مرغ، یک پرس برنج، دورچین کامل
چلو مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو مرغ با برنج ایرانی

یک عدد ران مرغ، یک پرس برنج ایرانی، دورچین کامل
چلو مرغ با برنج ایرانی
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا با برنج ایرانی

چلو ماهی قزل آلا با برنج ایرانی
۲۴,۵۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۹,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی با برنج ایرانی

چلو خورشت قورمه سبزی با برنج ایرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه با برنج ایرانی

چلو خورشت قیمه با برنج ایرانی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

چلو خورشت قیمه
۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۳,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

سیر ترشی
۳,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ ۵ عددی
گوجه کبابی
۳,۰۰۰ تومان

نان

یک عدد
نان
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه کوچک بطری زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه کوچک بطری زرد
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه کوچک بطری مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه کوچک بطری مشکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه شیشه ای زرد
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه شیشه ای مشکی
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

۳۰۰ سی سی
نوشابه قوطی زرد
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۰۰ سی سی
نوشابه قوطی مشکی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده زرد

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده زرد
۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۴,۵۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ سی سی
دلستر شیشه ای
۳,۵۰۰ تومان

دلستر انگور

۳۰۰ سی سی
دلستر انگور
۶,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

یک لیتر
دلستر خانواده
۷,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک بطری

۳۰۰ سی سی
دوغ کوچک بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان