نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

مینی

۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

مینی

۱۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

رویال برگر

رویال برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات تنوری قارچ و پنیر

ساندویچ هات تنوری قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری قارچ و پنیر

ساندویچ بندری قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل قارچ و پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکفل

ساندویچ کوکفل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

ساندویچ کافل
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون گوشت قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون مرغ قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل مخصوص قارچ و پنیر
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

سیب زمینی بزرگ
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر

سیب زمینی قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

هی دی قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
هی دی قوطی

هلو

۵,۰۰۰ تومان

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان