جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود پن پن سه سوت (میر)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان

پن پن گوشت (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
 پن پن گوشت (مینی)
۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پن پن ژامبون (کامل)

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون (کامل)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۴,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله و قارچ

۲ عدد فیله، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس، سالاد کلم، یک عدد نان
سیب زمینی با فیله و قارچ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ

یک بسته سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری
سیب زمینی با قارچ
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله

یک عدد فیله همراه با سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی با فیله
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

سبد سوخاری سه سوت

۵ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد سس، ۲ عدد ناگت، ۲ عدد پیاز سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری سه سوت
۱۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ تومان

فیله سوخاری

سه عدد فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس سوخاری
فیله سوخاری
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس پنیر و قارچ تفت داده شد، نان گرد
دوبل برگر با پنیر و قارچ
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
دوبل برگر
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

همبرگر دستی ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
همبرگر دستی ساده
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

قارچ و فیله

یک عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری
قارچ و فیله
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پن پن

پن پن گوشت (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
 پن پن گوشت (مینی)
۶۴,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت (کامل)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت (کامل)
۷۶,۰۰۰ تومان

پن پن مرغ و قارچ (مینی)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن مرغ و قارچ (مینی)
۶۰,۰۰۰ تومان

پن پن مرغ و قارچ (کامل)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن مرغ و قارچ (کامل)
۸۵,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و مرغ با قارچ (مینی)

مرغ و گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و مرغ با قارچ (مینی)
۶۴,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و مرغ با قارچ (کامل)

مرغ و گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و مرغ با قارچ (کامل)
۹۲,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و قارچ (مینی)

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و قارچ (مینی)
۶۴,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و قارچ (کامل)

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و قارچ (کامل)
۹۲,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون با قارچ (مینی)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون با قارچ (مینی)
۵۲,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون با قارچ (کامل)

ژامبون گوشت مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون با قارچ (کامل)
۷۸,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون (مینی)
۴۵,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون (کامل)

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون (کامل)
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۶۶,۰۰۰ ۱۴۹,۴۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
همبرگر دستی ساده
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۰
۹۶,۰۰۰ ۸۶,۴۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
دوبل برگر
۱۰
۱۱۴,۰۰۰ ۱۰۲,۶۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس پنیر و قارچ تفت داده شد، نان گرد
دوبل برگر با پنیر و قارچ
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل ساده سه سوت

۶ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل ساده سه سوت
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل پنیری
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری با قارچ

۶ قرص فلافل، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل پنیری با قارچ
۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، پنیر، گوجه، کاهو، قارچ، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با قارچ
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

یک عدد هات داگ، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، سالاد، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۷۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

فیله سوخاری

سه عدد فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس سوخاری
فیله سوخاری
۱۰
۸۴,۰۰۰ ۷۵,۶۰۰ تومان

سبد سوخاری سه سوت

۵ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد سس، ۲ عدد ناگت، ۲ عدد پیاز سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری سه سوت
۱۰
۱۷۴,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله

یک عدد فیله همراه با سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی با فیله
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ

یک بسته سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری
سیب زمینی با قارچ
۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله و قارچ

۲ عدد فیله، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس، سالاد کلم، یک عدد نان
سیب زمینی با فیله و قارچ
۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

قارچ و فیله

یک عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری
قارچ و فیله
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۱۲,۰۰۰ تومان

چیپس پنیری

سیب سرخ کرده، پنیر
چیپس پنیری
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده، سس قرمز و سفید
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان (اضافه)

یک عدد
نان (اضافه)
۴,۰۰۰ تومان

نان ساندویچی (اضافه)

یک عدد
نان ساندویچی (اضافه)
۴,۵۰۰ تومان

نان برگر (اضافه)

یک عدد
نان برگر (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۹,۵۰۰ تومان

میراندا

۹,۵۰۰ تومان

سون آپ

۹,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان