نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۸,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
 پن پن گوشت (مینی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

سبد سوخاری سه سوت

۵ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد سس، ۲ عدد ناگت، ۲ عدد پیاز سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری سه سوت
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

یک عدد هات داگ، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، سالاد، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با قارچ
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، پنیر، گوجه، کاهو، قارچ، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس پنیر و قارچ تفت داده شد، نان گرد
دوبل برگر با پنیر و قارچ
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۷۴,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، قارچ، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر پیتزا، زیتون، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله و قارچ

۲ عدد فیله، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس، سالاد کلم، یک عدد نان
سیب زمینی با فیله و قارچ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

پن پن

پن پن گوشت (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
 پن پن گوشت (مینی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت (کامل)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، گوشت ریش ریش شده، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت (کامل)
۶۹,۰۰۰ تومان

پن پن مرغ و قارچ (مینی)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن مرغ و قارچ (مینی)
۴۶,۰۰۰ تومان

پن پن مرغ و قارچ (کامل)

مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن مرغ و قارچ (کامل)
۶۵,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و مرغ با قارچ (مینی)

مرغ و گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و مرغ با قارچ (مینی)
۴۹,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و مرغ با قارچ (کامل)

مرغ و گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و مرغ با قارچ (کامل)
۷۰,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و قارچ (مینی)

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و قارچ (مینی)
۴۸,۰۰۰ تومان

پن پن گوشت و قارچ (کامل)

گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن گوشت و قارچ (کامل)
۶۹,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون با قارچ (مینی)

ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون با قارچ (مینی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون با قارچ (کامل)

ژامبون گوشت مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون با قارچ (کامل)
۵۹,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون (مینی)

با یک لایه خمیر روی پیتزا، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون (مینی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پن پن ژامبون (کامل)

ژامبون گوشت و مرغ، پنیر، فلفل دلمه، پنیر، سس کچاپ، سس خردل، سیب زمینی خلال
پن پن ژامبون (کامل)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۶,۰۰۰ ۱۳۲,۶۰۰ تومان

پیتزا میکس ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی نازک، گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
پیتزا میکس ویژه آمریکایی

یک نفره ( ۲۴ سانتی متری)

۱۵
۷۴,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰ تومان

برگر

همبرگر دستی ساده

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
همبرگر دستی ساده
۵۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان گرد
چیز برگر
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان گرد
چیز برگر با قارچ
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس، نان گرد
دوبل برگر
۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

دوبل برگر با پنیر و قارچ

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۰۰ گرمی، خیارشور، گوجه، کاهو، سس پنیر و قارچ تفت داده شد، نان گرد
دوبل برگر با پنیر و قارچ
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل ساده سه سوت

۶ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل ساده سه سوت
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری

۶ قرص فلافل، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل پنیری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل پنیری با قارچ

۶ قرص فلافل، پنیر، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فلافل پنیری با قارچ
۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش ریش شده، پنیر، گوجه، کاهو، قارچ، خیارشور، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ

گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف با قارچ
۱۵
۶۳,۰۰۰ ۵۳,۵۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

یک عدد هات داگ، پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، سالاد، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

سوخاری

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۳۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

سه عدد فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، سس سوخاری
فیله سوخاری
۶۹,۰۰۰ تومان

سبد سوخاری سه سوت

۵ عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، ۲ عدد سس، ۲ عدد ناگت، ۲ عدد پیاز سوخاری، ۲ عدد نان بروتچن
سبد سوخاری سه سوت
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله

یک عدد فیله همراه با سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی با فیله
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ

یک بسته سیب زمینی سرخ کرده، قارچ سوخاری
سیب زمینی با قارچ
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با فیله و قارچ

۲ عدد فیله، قارچ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سس، سالاد کلم، یک عدد نان
سیب زمینی با فیله و قارچ
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

قارچ و فیله

یک عدد فیله سوخاری، قارچ سوخاری
قارچ و فیله
۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل (کوچک)

کاهو، گوجه، هویج، خیار، سس مخصوص
سالاد فصل (کوچک)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۸,۰۰۰ تومان

چیپس پنیری

سیب سرخ کرده، پنیر
چیپس پنیری
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده، سس قرمز و سفید
سیب زمینی سرخ کرده
۲۶,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان (اضافه)

یک عدد
نان (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

نان ساندویچی (اضافه)

یک عدد
نان ساندویچی (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نان برگر (اضافه)

یک عدد
نان برگر (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۸,۵۰۰ تومان

میراندا

۸,۵۰۰ تومان

سون آپ

۸,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان