جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های بابلسر

فست فود و رستوران ایتالیایی سیبو

پر‌طرفدارها

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سس مخصوص، سالاد کلم
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ران مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس کچاپ، سس سیر
مرغ سوخاری چهار تکه

نرمال

۱۰
۳۱۴,۰۰۰ ۲۸۲,۶۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۳۱۴,۰۰۰ ۲۸۲,۶۰۰ تومان

فیله استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سس مخصوص سالاد کلم
فیله استریپس پنج تکه

نرمال

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

پنه چیکن آلفردو

پنه تاره، ۱۲۰ گرم سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، سس الفردو،پنیر پارمزان
پنه چیکن آلفردو
۱۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۱,۴۰۰ تومان

پیتزا پپرون هات

خمیر تازه ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا پپرون هات
۱۰
۱۹۴,۰۰۰ ۱۷۴,۶۰۰ تومان

پیتزا کلاسیکو

خمیر تازه ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه رنگی، قارچ، سس مارگاریتا دودی، پنیر مخصوص
پیتزا کلاسیکو
۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر تازه ایتالیایی، کوشت راسته گوساله بیف شده، سس خامه، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر تازه ایتالیایی، دنر گوشت مرینیت شده، زیتون، سس مارگاریتا،گارلیک سس،پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

سزار سالاد

کاهو مزه دار شده با سس سزار، سینه مرغ گریل، نان سیردار، زیتون، پنیر پارمزان
سزار سالاد
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

چیز ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه، پنیر گودا، سس قارچ، سس پنیر،سس مخصوص سیبو،کاهو،گوجه فرنگی،نان برگر
چیز ماشروم برگر
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

غذای اصلی

بیف استراگانف

beef dishes
بیف استراگانف
۱۰
۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۷,۶۰۰ تومان

چیکن استراگانف

chicken dishe
چیکن استراگانف
۱۰
۱۵۶,۰۰۰ ۱۴۰,۴۰۰ تومان

چیکن گریل

سینه مرغ گریل، لمون سس، سبزیجات
چیکن گریل
۱۰
۲۳۹,۰۰۰ ۲۱۵,۱۰۰ تومان

استیک گریل

۲۵۰ گرم فیله گوساله، سس قارچ، سبزیجات
استیک گریل
۱۰
۲۹۷,۰۰۰ ۲۶۷,۳۰۰ تومان

تی بن استیک

راسته و فیله گوساله سبزیجات و سس قارچ و پوره سیب زمینی
تی بن استیک
۱۰
۳۷۵,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه بیف آلفردو

۳۰۰ گرم، پنه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان
پاستا پنه بیف آلفردو
۱۰
۱۵۲,۰۰۰ ۱۳۶,۸۰۰ تومان

پنه چیکن آلفردو

پنه تاره، ۱۲۰ گرم سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، سس الفردو،پنیر پارمزان
پنه چیکن آلفردو
۱۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۱,۴۰۰ تومان

پنه چیکن کاربونارا

پنه تازه، بیکن فرانسوی، سینه مرغ مرینیت شده، سس کاربونارا، پنیر پرسس،پنیر پارمزان
پنه چیکن کاربونارا
۱۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۱,۴۰۰ تومان

پنه پستو

پنه تازه، ۱۵۰ گرم سینه مرغ مرینیت شده، سس پستو تازه،پنیر پارمزان
پنه پستو
۱۰
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۰ تومان

پنه چیکن فاهیتا

پنه تازه، سبزیجات تازه،مخلوط ژامبون مرغ و گوشت، سس مارگاریتا دودی، پنیر پارمزان
پنه چیکن فاهیتا
۱۰
۱۴۶,۰۰۰ ۱۳۱,۴۰۰ تومان

پنه پامادور گوشت

پنه تازه، ۱۳۰ گرم راسته گوساله مرینیت شده، سس پامادور، ریحان تازه،پنیر پارمزان
پنه پامادور گوشت
۱۰
۱۴۸,۰۰۰ ۱۳۳,۲۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

خمیر تازه ایتالیایی، کوشت راسته گوساله بیف شده، سس خامه، پنیر مخصوص
پیتزا رست بیف
۱۰
۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو

خمیر تازه ایتالیایی، سینه مرغ مرینیت شده، گوجه چری، سس پستو‌تازه، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن پستو
۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر تازه ایتالیایی، سینه مرغ مرینیت شده، دنر گوشت مرینیت شده، قارچ، سس پنیر، پنیر مخصوص
پیتزا اسپشیال
۱۰
۲۰۵,۰۰۰ ۱۸۴,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

خمیر تازه ایتالیایی، دنر گوشت مرینیت شده، زیتون، سس مارگاریتا،گارلیک سس،پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آفریکانو

خمیر تازه ایتالیایی، سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، فلفل دلمه رنگی، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا آفریکانو
۱۰
۱۹۶,۰۰۰ ۱۷۶,۴۰۰ تومان

پیتزا چیکن اسپایس

خمیر تازه ایتالیایی، سینه مرغ مرینیت شده، قارچ، فلفل هالوپینو، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا چیکن اسپایس
۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

پیتزا میت لاور

خمیر تازه ایتالیایی، گوشت بلونز طعم دار شده، سالامی، زیتون، پیاز، قارچ، سس مارگاریتا دودی، پنیر مخصوص
پیتزا میت لاور
۱۰
۲۰۱,۰۰۰ ۱۸۰,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرون هات

خمیر تازه ایتالیایی، پپرونی، فلفل هالوپینو، قارچ، زیتون، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا پپرون هات
۱۰
۱۹۴,۰۰۰ ۱۷۴,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر تازه ایتالیایی، گوشت بلونز طعم دار شده، قارچ، سس مارگاریتا دودی، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت و قارچ
۱۰
۱۹۶,۰۰۰ ۱۷۶,۴۰۰ تومان

پیتزا کلاسیکو

خمیر تازه ایتالیایی، ژامبون گوشت و مرغ، فلفل دلمه رنگی، قارچ، سس مارگاریتا دودی، پنیر مخصوص
پیتزا کلاسیکو
۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

پیتزا سالامی

خمیر تازه ایتالیایی، سالامی دودی، سس مارگاریتا دودی، قارچ، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سالامی
۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر تازه ایتالیایی، گوجه چری، ریحان تازه، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۱۰
۱۸۲,۰۰۰ ۱۶۳,۸۰۰ تومان

پیتزا وج

خمیر تازه ایتالیایی، بادمجان، کدو، فلفل دلمه رنگی، زیتون، قارچ، سس مارگاریتا، پنیر مخصوص
پیتزا وج
۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

برگر

برگر سیبو

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، ۸۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پیاز کاراملی، سس پنیر، سس قارچ، سیب زم...
برگر سیبو
۱۰
۱۹۱,۰۰۰ ۱۷۱,۹۰۰ تومان

اسپایسی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پپرونی ۹۰%، هالوپینو، سس پنیر، سس مخصوص سیبو، کاهو، گوجه فرنگی، نان بر...
اسپایسی برگر
۱۰
۱۵۳,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، سس پنیر، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

اسموکی برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، ژامبون گوشت و مرغ، سس باربیکیو، پباز کاراملی، کاهو، گوجه فرنگی، نان برگر
اسموکی برگر
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

دبل ماتا برگر

۳۰۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا، بیکن فرانسوی، سس پارسلی
دبل ماتا برگر
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ماتا برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه، پنیر گودا،بیکن فرانسوی، سس پنیر،سس مخصوص سیبو،کاهو،گوجه فرنکی ، نان برگر
ماتا برگر
۱۰
۱۶۱,۰۰۰ ۱۴۴,۹۰۰ تومان

چیز ماشروم برگر

۱۵۰ گرم گوشت گوساله تازه، پنیر گودا، سس قارچ، سس پنیر،سس مخصوص سیبو،کاهو،گوجه فرنگی،نان برگر
چیز ماشروم برگر
۱۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رویال چیکن

۲۰۰ گرم سینه مرغ مرینیت شده، بیکن فرانسوی، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ رویال چیکن
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن اسپشیال

۲۰۰سینه مرغ مرینیت شده، پنیرگودا، سس قارچ، سس مخصوص
ساندویچ چیکن اسپشیال
۱۰
۱۵۶,۰۰۰ ۱۴۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۱۰ گرم گوشت گوساله رست بیفی، قارچ، کلم تازه، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

ساندویچ زینگر سوپریم

شنیسل سوخاری، پنیر گودا، بیکن فرانسوی، سس سیر
ساندویچ زینگر سوپریم
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

دبل دان

شنیسل سوخاری ۲ عدد، بیکن فرانسوی، پنیر گودا ۲ عدد،
دبل دان
۱۰
۱۵۶,۰۰۰ ۱۴۰,۴۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله سوخاری، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۱۳۸,۰۰۰ ۱۲۴,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، پنیر گودا، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۰
۱۵۱,۰۰۰ ۱۳۵,۹۰۰ تومان

سوخاری

پک سوخاری خانواده

۷تکه مرغ ران و بالا ران سوخاری به اضافه فیله سوخاری، بال و کتف، قارچ سوخاری و سیب زمینی
پک سوخاری خانواده
۱۰
۴۵۱,۰۰۰ ۴۰۵,۹۰۰ تومان

پک مرغ سوخاری خانواده ۵ تیکه

۵ تیکه مرغ،فیله،بال و کتف و سیب زمینی
پک مرغ سوخاری خانواده ۵ تیکه
۱۰
۴۱۵,۰۰۰ ۳۷۳,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری چهار تکه

۴ تکه ران مرغ، سیب زمینی، سالاد کلم، سس کچاپ، سس سیر
مرغ سوخاری چهار تکه

نرمال

۱۰
۳۱۴,۰۰۰ ۲۸۲,۶۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۳۱۴,۰۰۰ ۲۸۲,۶۰۰ تومان

فیله استریپس چهار تکه

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سس مخصوص، سالاد کلم
فیله استریپس چهار تکه

نرمال

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

فیله استریپس پنج تکه

۵ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سس مخصوص سالاد کلم
فیله استریپس پنج تکه

نرمال

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی بیکن و قارچ

استارتر
سیب زمینی بیکن و قارچ
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

قارچ سوخاری

استارتر
قارچ سوخاری
۱۰
۷۳,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با چیز سس

استارتر
سیب زمینی سرخ شده با چیز سس
۱۰
۶۹,۰۰۰ ۶۲,۱۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

استارتر
سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر و ژامبون

استارتر
سیب زمینی سرخ شده با پنیر و ژامبون
۱۰
۸۳,۰۰۰ ۷۴,۷۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ

استارتر
سیب زمینی سرخ شده با سس قارچ
۱۰
۷۷,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ تومان

بروسکتا

نان، پنیر، ریحان ایتالیایی
بروسکتا
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

تمپورای قارچ و جعفری

قارچ مزه دار شده به همراه خامه و جعفری تازه
تمپورای قارچ و جعفری
۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

تای وج با پارمزان

سبزیجات تازه ، سس تای، پارمیزان
تای وج با پارمزان
۱۰
۸۲,۰۰۰ ۷۳,۸۰۰ تومان

سوپ

مرغ تازه، قارچ، هویج، شیر، خامه، جعفری تازه
سوپ
۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

نان سیر

استارتر
نان سیر
۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد

چیکن سزار

کاهو با سس سزار سینه مرغ سوخاری شده، نان سیردار، زیتون، پارمزان
چیکن سزار
۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

سزار سالاد

کاهو مزه دار شده با سس سزار، سینه مرغ گریل، نان سیردار، زیتون، پنیر پارمزان
سزار سالاد
۱۰
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ تومان

گرین میت

کاهو مزه دار شده در سس گرین، فیله گوساله، خیار، کرفس، مغز آفتابگردان، ریحان تازه
گرین میت
۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

سالاد آنتی پاستو

کاهو غلطانده شده در سس ایتالیایی، بروکلی، فلفل دلمه رنگی، زیتون، سالامی
سالاد آنتی پاستو
۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

سالاد فصل (گاردن)

کاهو، خیار، بروکلی، گوجه گیلاسی، کلم قرمز، زیتون، سس ایتالیایی
سالاد فصل (گاردن)
۱۰
۱۱۷,۰۰۰ ۱۰۵,۳۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه مخصوص سیبو

نوشابه دستگاهی با طعم های کولا، پرتقالی، اسپرایت
نوشابه مخصوص سیبو
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی

نیم لیتر
آب معدنی
۵,۰۰۰ تومان