جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

ایرانی علی ایلیا (مطهری-شریعتی)

پر‌طرفدارها

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم زرشک پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
زرشک پلو با مرغ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با گوشت گوساله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱۷۰ گرم مخلوط فیله و سینه مرغ تکه شده با مرینت و سٌس پز، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
ته چین مرغ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چیکن تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، سینه مرغ سوخاری، سس کره مایونز. نان تنوری
چیکن تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پپرونی تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، پپرونی، سس کره مایونز. نان تنوری
پپرونی تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

بیکن تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، ژامبون تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری
بیکن تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

املت بیکن

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، ژامبون تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری . سس گوجه به همراه اسلایس فلفل دلمه ای وقارچ وکمی پیاز
املت بیکن
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

سوسیس تخم مرغ نوستالژی

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، هات داگ تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری
سوسیس تخم مرغ نوستالژی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

املت نوستالژی

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، هات داگ تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری . سس گوجه به همراه اسلایس فلفل دلمه ای وقارچ وکمی پیاز
املت نوستالژی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

صبحانه

چیکن تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، سینه مرغ سوخاری، سس کره مایونز. نان تنوری
چیکن تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

پپرونی تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، پپرونی، سس کره مایونز. نان تنوری
پپرونی تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

بیکن تخم مرغ

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، ژامبون تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری
بیکن تخم مرغ
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

املت بیکن

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، ژامبون تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری . سس گوجه به همراه اسلایس فلفل دلمه ای وقارچ وکمی پیاز
املت بیکن
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

سوسیس تخم مرغ نوستالژی

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، هات داگ تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری
سوسیس تخم مرغ نوستالژی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

املت نوستالژی

۲ عدد تخم مرغ، پنیرگودا و موزورلا، هات داگ تنوری، سس کره مایونز. نان تنوری . سس گوجه به همراه اسلایس فلفل دلمه ای وقارچ وکمی پیاز
املت نوستالژی
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

سینی مخصوص

چلو کباب سلطانی گوسفندی (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه ک...
چلو کباب سلطانی گوسفندی (2 نفره)
۳۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی گوساله (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کب...
چلو کباب سلطانی گوساله (2 نفره)
۳۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس (۲ نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی...
چلو کباب میکس (2 نفره)
۳۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوسفندی (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوسفندی ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی،...
خوراک کباب سلطانی گوسفندی (2 نفره)
۳۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی گوساله (۲ نفره)

یک سیخ کباب برگ راسته گوساله ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، ...
خوراک کباب سلطانی گوساله (2 نفره)
۳۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس (۲ نفره)

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته دیگ ته چینی، نار...
خوراک کباب میکس (2 نفره)
۲۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوساله

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو کباب برگ گوساله
۲۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی...
چلو کباب لقمه زعفرانی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب اسپشیال (نگین دار)

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زم...
چلو کباب اسپشیال (نگین دار)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو جوجه با استخوان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

یک سیخ کباب برگ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب برگ

گوسفندی

۲۲۵,۰۰۰ تومان

گوساله

۲۰۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب اسپشیال

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی، مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی و جوجه کباب نگینی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ...
خوراک کباب اسپشیال
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بی استخوان

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک جوجه کباب بی استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۴۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

بال و کتف کبابی

۶ تکه بال و کتف کبابی طعم دار شده با سس چیلی و باربیکیو و کنجد
بال و کتف کبابی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک ماهیچه
۲۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک گوشت گوساله
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت با استخوان، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک گوشت گوسفندی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، دروچین: سیب زمینی سرخ شده، ۳ تکه نان تنوری
خوراک مرغ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
خوراک ماهی قزل آلا
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۲۰۰ گرم، بادمجان تنوری، پیاز داغ، نعنا داغ، سیر، نان تنوری
کشک بادمجان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن گوسفندی

گردن گوسفندی تفت داده شده در سیر و زعفران، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گردن گوسفندی
۲۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو ماهیچه
۲۴۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

ماهیچه گوسفندی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با ماهیچه
۲۵۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گوشت گوسفندی
۱۹۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو گوشت گوساله
۱۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۲۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوساله

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با گوشت گوساله
۲۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم باقالی پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
باقالی پلو با مرغ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران مرغ ۳۵۰ گرمی سرخ شده، ۳۰۰ گرم زرشک پلو، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
زرشک پلو با مرغ
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
چلو ماهی قزل آلا
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی قزل آلا ۳۵۰ گرمی سوخاری، ۳۰۰ گرم سبزی پلو، دورچین: گوجه کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، ته دیگ ته چینی، نان تنوری مخصوص
سبزی پلو با ماهی قزل آلا
۱۹۵,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

۱۷۰ گرم مخلوط فیله و سینه مرغ تکه شده با مرینت و سٌس پز، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، زرشک
ته چین مرغ
۱۶۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو (اضافه)

۳۰۰ گرم باقالی پلو
باقالی پلو (اضافه)
۹۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو (اضافه)

۳۰۰ گرم سبزی پلو
سبزی پلو (اضافه)
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی،ته چین
چلو کره
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۰۰ گرم خورشت قورمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: سالاد شیرازی، ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قیمه
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قورمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قیمه (اضافه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۰۰ گرم خورشت قیمه، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، بادمجان، دورچین: ترشی مخلوط، ته چین، نان تنوری
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

پیاز سوخاری

پیاز سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

تکه های نان تست شد، سیر، پنیر، فلفل دلمه ای، ادویه
نان سیر با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوپ

۲۰۰ گرم سوپ، قارچ، شیر، خامه، عصاره مرغ، هویج، فلفل دلمه ای، پیاز
سوپ
۸۵,۰۰۰ تومان

بلال بخار پز

با آویشن و کره
بلال بخار پز
۷۰,۰۰۰ تومان

ماست و خیار مخصوص

۲۰۰ گرم ماست و خیار، نعنا،ادویه مخصوص
ماست و خیار مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ماست ساده

۲۰۰ گرم ماست، نعنا
ماست ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ

کاهو، ۸۰ گرم فیله مرغ استریپس، نان تست،ذرت،پنیر،گوجه گیلاسی،زیتون،لیمو
سالاد سزار با مرغ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد مخصوص

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، ذرت، هویج، زیتون، نان تست، ادویه مخصوص،لیمو
سالاد مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس مایونز
سالاد کلم
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۲,۰۰۰ تومان

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۲۵۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمو

۱۵,۹۰۰ تومان

هلو

۱۵,۹۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۹۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۹۰۰ تومان

دوغ شیشه ای خوشگوار

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۲۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۰۰ میلی لیتر، نعنا، لیمو، آب گازدار
موهیتو
۱۷,۰۰۰ تومان