جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص شهر پیتزا (با نوشابه و سس)

پیتزا مخصوص شهر پیتزا (با نوشابه و سس)
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شهر پیتزا

پیتزا مخصوص شهر پیتزا
۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

پیتزا قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر خانواده

پیتزا سوپر خانواده
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر مخصوص

ساندویچ همبرگر مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

ساندویچ کباب لقمه
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک

ساندویچ کالباس خشک
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص شهر پیتزا

ساندویچ مخصوص شهر پیتزا
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان