نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

سینی مخصوص

سینی مخصوص
۲۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

چلو کباب شیشلیک
۹۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

چلو کباب سلطانی
۷۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۴۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

چلو جوجه کباب بدون استخوان
۳۱,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو جوجه کباب با استخوان
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص coco

چلو جوجه کباب مخصوص coco
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

چلو جوجه کباب ترش
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ملوانی

چلو کباب کوبیده ملوانی
۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده عروس

چلو کباب کوبیده عروس
۳۹,۰۰۰ تومان

پلو کباب محلی

پلو کباب محلی
۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

چلو کباب ترش
۵۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب پوری

چلو کباب پوری
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب مجمع

چنجه، کباب ترش، جوجه
چلو کباب مجمع
۵۹,۰۰۰ تومان

چلو گمجی کباب

چلو گمجی کباب
۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب مجمع

چنجه، کباب ترش، جوجه، دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب مجمع
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک تترج

یک سیخ ۲۰۰ گرمی راسته گوسفندی، دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک تترج
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب کوبیده
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده ملوانی

خوراک کباب کوبیده ملوانی
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده عروس

خوراک کباب کوبیده عروس
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۴۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب پوری

خوراک کباب پوری
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب شیشلیک
۹۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب سلطانی
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب چنجه
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب بختیاری
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک کباب ترش
۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حسینی

خوراک کباب حسینی
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک جوجه کباب ترش
۲۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص coco

خوراک جوجه کباب مخصوص coco
۴۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۲۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

دورچین: کره، لیمو ترش، نان
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک گمجی کباب

خوراک گمجی کباب
۴۴,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۹,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

باقالی پلو با ماهیچه

باقالی پلو با ماهیچه
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه

چلو ماهیچه
۷۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۲۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

زرشک پلو با مرغ (سینه)
۲۷,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۱۵,۰۰۰ تومان

ترشی تره

ترشی تره
۱۵,۰۰۰ تومان

باقلاقاتوق

باقلاقاتوق
۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

باقالی پلو
۱۱,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت شامی رودباری

چلو خورشت شامی رودباری
۳۴,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان رشتی

چلو خورشت فسنجان رشتی
۲۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت اناربیج

چلو خورشت اناربیج
۳۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه ماسوله

چلو خورشت قیمه ماسوله
۳۷,۰۰۰ تومان

سینی خورشت

سینی خورشت
۵۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان رشتی (اضافه)

خورشت فسنجان رشتی (اضافه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه ماسوله (اضافه)

خورشت قیمه ماسوله (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت انار بیج (اضافه)

خورشت انار بیج (اضافه)
۲۸,۰۰۰ تومان

خورشت شامی رودباری (اضافه)

خورشت شامی رودباری (اضافه)
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

خوراک ماهی کولی (دانه ای)

دانه ای
خوراک ماهی کولی (دانه ای)
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی سفید سرخ شده

خوراک ماهی سفید سرخ شده
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی شکم پر

خوراک ماهی شکم پر
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی کفال

خوراک ماهی کفال
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

پیتزا مخصوص (ایتالیایی)

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

پیتزا استیک (ایتالیایی)

یک نفره

۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو استیک (ایتالیایی)

پیتزا پستو استیک (ایتالیایی)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاورز (ایتالیایی)

پیتزا چیکن لاورز (ایتالیایی)
۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)

پیتزا مارگاریتا (ایتالیایی)
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی (ایتالیایی)

پیتزا مکزیکی (ایتالیایی)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خورشیدی (ایتالیایی)

پیتزا خورشیدی (ایتالیایی)
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا استافت کراست (ایتالیایی)

پیتزا استافت کراست (ایتالیایی)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دریایی (ایتالیایی)

پیتزا دریایی (ایتالیایی)
۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا خانواده
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

پیتزا مخلوط (آمریکایی)

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (آمریکایی)

پیتزا یونانی (آمریکایی)
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر (آمریکایی)

پیتزا برگر (آمریکایی)
۳۱,۰۰۰ تومان

برگر

فرانسه برگر COCO+

فرانسه برگر COCO+
۳۸,۰۰۰ تومان

برگر COCO+

برگر COCO+
۲۸,۰۰۰ تومان

بیکن برگر COCO+

بیکن برگر COCO+
۳۰,۰۰۰ تومان

سوپر برگر COCO+

سوپر برگر COCO+
۴۷,۰۰۰ تومان

میکس برگر COCO+

میکس برگر COCO+
۳۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر COCO+

چیز برگر COCO+
۳۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر COCO+

ماشروم برگر COCO+
۳۱,۰۰۰ تومان

چیکن برگر COCO+

چیکن برگر COCO+
۲۷,۰۰۰ تومان

فرانسه برگر

فرانسه برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر

میکس برگر
۳۳,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

سوپر برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۴۰,۰۰۰ تومان

سوماس برگر

سوماس برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

بیکن برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۷,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

برگر

برگر
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ کلاسیک

ساندویچ هات داگ کلاسیک
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

ساندویچ فیله مرغ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

ساندویچ استیک
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر زبان

ساندویچ سوپر زبان
۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

ساندویچ کباب ترکی گوشت
۳۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

لقمه سوخاری

۸ تکه
لقمه سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

میگو سوخاری

میگو سوخاری
۲۹,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸ تکه
بال سوخاری
۲۷,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۴ تکه
فیله استریپس
۲۸,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو

پاستا پنه آلفردو
۲۶,۰۰۰ تومان

پاستا میلانو

پاستا میلانو
۳۲,۰۰۰ تومان

پاستا کاربونارا

پاستا کاربونارا
۲۶,۰۰۰ تومان

آون پاستا

آون پاستا
۲۹,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت

لازانیا گوشت
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک فیله استیک

خوراک فیله استیک
۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک استیک

خوراک استیک
۴۹,۰۰۰ تومان

لم استیک

لم استیک
۶۴,۰۰۰ تومان

بیف استیک

بیف استیک
۶۱,۰۰۰ تومان

بشقاب کباب ترکی

بشقاب کباب ترکی
۳۶,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف

بیف استراگانف
۳۴,۰۰۰ تومان

خوراک زبان

خوراک زبان
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک فیله (بشقاب سوخاری)

بشقاب سوخاری
خوراک فیله (بشقاب سوخاری)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

هات وینگز

هات وینگز
۱۲,۰۰۰ تومان

سرویس مزه

زیتون، ماست،باقالی، سیر، خیار
سرویس مزه
۳۰,۰۰۰ تومان

کال کباب

کال کباب
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص

یک نفره
نان سیر مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

املت

املت
۲۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۳,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

یک نفره
سوپ قارچ
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی توپی

سیب زمینی توپی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

یک نفره
سیب زمینی ساده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

یک نفره
سیب زمینی ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

رایت فرایز

رایت فرایز
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست ساده

ماست ساده
۳,۰۰۰ تومان

ماست بورانی بادمجان

یک نفره
ماست بورانی بادمجان
۷,۰۰۰ تومان

ماست بورانی اسفناج

یک نفره
ماست بورانی اسفناج
۸,۰۰۰ تومان

ماست چکیده محلی

یک نفره
ماست چکیده محلی
۶,۰۰۰ تومان

ماست چکیده موسیر

یک نفره
ماست چکیده موسیر
۶,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۷,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

یک نفره
ترشی لیته
۵,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک نفره
سیر ترشی
۶,۰۰۰ تومان

سیر محلی

یک نفره
سیر محلی
۱۰,۰۰۰ تومان

زیتون ساده

یک نفره
زیتون ساده
۶,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

یک نفره
زیتون پرورده
۱۰,۰۰۰ تومان

اشبل شور

یک نفره
اشبل شور
۳,۰۰۰ تومان

کال باقالی و اشپل

کال باقالی و اشپل
۸,۰۰۰ تومان

گردو

یک نفره
گردو
۱۵,۰۰۰ تومان

باقالی

یک نفره
باقالی
۶,۰۰۰ تومان

فلفل سبز

فلفل سبز
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

یک نفره
سالاد سزار
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو پیچ

یک نفره
سالاد کاهو پیچ
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

یک نفره
سالاد کلم
۶,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

یک نفره
سالاد سبز
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۶,۰۰۰ تومان

سالاد انار

سالاد انار
۱۷,۰۰۰ تومان

سس سزار

سس سزار
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۲,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۳,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

فانتا لیمویی

۳,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۴,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

سیب

۴,۰۰۰ تومان

انگور

۴,۰۰۰ تومان

هلو

۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۴,۰۰۰ تومان

مالت

۴,۰۰۰ تومان

کینگ

۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی ایستک

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی ایستک

لیمو

۴,۰۰۰ تومان

موهیتو طبیعی

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو طبیعی
۱۰,۰۰۰ تومان

لیموناد طبیعی

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد طبیعی
۹,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده محلی

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده محلی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک واتا

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک واتا
۱,۵۰۰ تومان