جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

پپرونی تند ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا پپرونی

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گرم ریش شده گوساله، قارچ، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا رست بیف

یک نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، نخود فرنگی، ذرت، هویج، گوجه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا مرغ

یک نفره

۸۷,۰۰۰ تومان

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون ۹۰درصد گوشت و مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا ژامبون

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

گوشت گرم چرخ شده گوسفند و گوساله، قارچ، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا تاکو

دو نفره

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه عربی

فیله مرغ کبابی زعفرانی به همراه رب انار و زعفران تازه که بعد از کباب در مخلوط جعفری و فلفل سبز قوطه ور میشود.
خوراک کباب جوجه عربی
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شب نشین

گوشت چرخ کرده گرم گوسفند و گوساله، مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا مخصوص شب نشین

دو نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کباب گوجه ای

کباب گوجه ای مخصوص

قازی کباب یا جرقه بسیار پرطرفدار و خوشمزه: دو سیخ ۸۵ گرمی گوشت گرم گوسفندی و گوساله، گوجه سرخ شده در کره، پیاز جعفری و خیارشور، در...
کباب گوجه ای مخصوص
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراکها

خوراک کوبیده

دوسیخ ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله و گوسفندی
خوراک کوبیده
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده نگینی

دوسیخ ۹۰ گرم گوشت گرم گوساله و گوسفندی به همراه نگین های فیله مرغ
خوراک کوبیده نگینی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده زعفرانی

دوسیخ ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله و گوسفندی به همراه زعفران اعلاء خراسان
خوراک کوبیده زعفرانی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک میکس مخصوص

سیخ ۸۰ گرم گوشت گرم گوساله و گوسفندی به همراه سیخ ۱۶۰ گرم جوجه زعفرانی
خوراک میکس مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه مخصوص

سیخ ۲۵۰ گرمی جوجه زعفرانی
خوراک جوجه مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب جوجه عربی

فیله مرغ کبابی زعفرانی به همراه رب انار و زعفران تازه که بعد از کباب در مخلوط جعفری و فلفل سبز قوطه ور میشود.
خوراک کباب جوجه عربی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلوی ایرانی

چلوی صد در صد ایرانی - برنج شمال
چلوی ایرانی
۳۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه شاه عباسی

سیخ ۳۴۰ گرمی جوجه زعفرانی به همراه کوبیده گوشت گرم گوساله و گوسفندی
خوراک جوجه شاه عباسی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال

کتف و بال زعفرانی کبابی هشت قطعه.
کتف و بال
۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

قارچ سوخاری

پانزده تکه قارچ سوخاری تند یا معمولی به انتخاب مشتری و سیب زمینی.
قارچ  سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری

۸ تکه کت و بال سوخاری تند یا معمولی به انتخاب مشتری.
کتف و  بال سوخاری
۸۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

۴ تکه فیله سوخاری تند یا معمولی به انتخاب مشتری و سیب سرخ شده.
فیله  سوخاری
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا شف مینی

پیتزای ویژه سر آشپز. ترکیبات: مرغ، ژامبون، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه و ذرت.
پیتزا شف مینی
۵۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شف یک نفره

پیتزای ویژه سر آشپز. ترکیبات: مرغ، ژامبون، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه و ذرت.
پیتزا شف یک نفره
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا شف دو نفره

پیتزای ویژه سر آشپز. ترکیبات: مرغ، ژامبون، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه و ذرت.
پیتزا شف دو نفره
۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کیکی

پیتزا کیکی
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص شب نشین

گوشت چرخ کرده گرم گوسفند و گوساله، مرغ، قارچ، ذرت، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا مخصوص شب نشین

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت گرم ریش شده گوساله، قارچ، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا رست بیف

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی تند ۹۰درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین.
پیتزا پپرونی

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون

ژامبون گوشت و مرغ ۹۰ درصد، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا ژامبون

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکو

گوشت گرم چرخ کرده گوسفند و گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا تاکو

یک نفره

۹۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا مرغ

مینی

۵۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، نخود فرنگی، ذرت، هویج، گوجه، پنیر مخصوص شب نشین
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۵۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ۵۰ سانتی متری

پیتزا خانواده چهار فصل مخصوص شش نفر، یک چهارم رست بیف، یک چهارم مرغ، یک چهارم پپرونی، یک چهارم ژامبون.
پیتزا 50 سانتی متری
۳۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون گوشت

گوشت ریش شده، قارچ، پنیر مخصوص، زعفران، کنجد.
پیتزا کالزون گوشت
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون مرغ

مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، زعفران، کنجد.
پیتزا کالزون مرغ
۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون مخصوص

گوشت چرخ شده و مرغ، قارچ، پنیر مخصوص، زعفران و کنجد.
پیتزا کالزون مخصوص
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزون ژامبون

ژامبون ۹۰ درصد، قارچ، پنیر مخصوص، زعفران و کنجد.
پیتزا کالزون ژامبون
۷۹,۰۰۰ تومان

برگر

هامر برگر

دو لایه برگر دست ساز صد درصد گوشت گرم مجموعا ۳۰۰ گرم، قارچ و پنیر فراوان، دولایه ژامبون، پنیر گودا، گوجه، خیارشور و کاهو.
هامر برگر
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر ویژه

برگر دست ساز صد درد گوشت گوسفند و گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، دولایه ژامبون گوشت، پنیر فراوان، پنیر گودا، خیار شور ،گوجه و کاهو.
برگر ویژه
۱۲۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر دست ساز صد درصد گوشت گوسفند و گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، پنیر گودا، خیارشور ، گوجه و کاهو.
چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر دست ساز صد درصد گوشت گوسفند و گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، پنیر گودا، خیارشور ، گوجه و کاهو.
ماشروم برگر
۷۹,۰۰۰ تومان

برگر ساده

برگر دست ساز صد درصد گوشت گوسفند و گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه و کاهو.
برگر ساده
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیادلفیا

گوشت ریش شده گوساله،گوشت مرغ ریش شده،ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ فیادلفیا
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

هات داگ سرخ شده، ژامبون، قارچ، پنیر، خیارشور و گوجه
ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ تنوری، ژامبون، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور و گوجه
ساندویچ هات داگ تنوری
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گرم ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور و گوجه
ساندویچ رست بیف
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت گرم چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور
ساندویچ گوشت و قارچ
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، جعفری، خیارشور و گوجه
ساندویچ مرغ و قارچ
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پنیری

ژامبون ۹۰ درصد، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور و گوجه
ساندویچ ژامبون پنیری
۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون

ژامبون ۹۰ درصد، کاهو، خیار شور، گوجه
ساندویچ ژامبون
۱۹,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک مخصوص

اسنک مخصوص
۳۹,۰۰۰ تومان

اسنک مرغ و قارچ ویژه

اسنک مرغ و قارچ ویژه
۳۹,۰۰۰ تومان

اسنک رست بیف ویژه

اسنک رست بیف ویژه
۴۷,۰۰۰ تومان

اسنک ژامبون

اسنک ژامبون
۳۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون بسته بندی

زیتون بسته بندی
۱۱,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو چیکن

پاستا، فیله گریل شده مرغ، قارچ، سس آلفردو و سبزیجات معطر.
پاستا آلفردو چیکن
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی بزرگ

یک و نیم پرس
سیب زمینی بزرگ
۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کوچک

یک پرس
سیب زمینی کوچک
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب سرخ شده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه، پنیر مخصوص شب نشین
سیب زمینی با پنیر
۴۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر مخصوص

سیب سرخ شده، پنیر بیشتر، ذرت، قارچ، ژامبون، فلفل دلمه
سیب زمینی با پنیر مخصوص
۴۹,۰۰۰ تومان

آش کشک مخصوص

آش کشک مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص شب نشین

مرغ ریش شده، نان تست، کاهو، خیار، گوجه، ذرت، سس مخصوص شب نشین، سرکه بالزامیک، پنیر پارمزان
سالاد مخصوص شب نشین
۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

مرغ ریش شده، نان تست، کاهو، سس مخصوص شب نشین، سرکه بالزامیک، پنیر پارمزان
سالاد سزار
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده مشکی

نوشابه خانواده مشکی
۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۸,۱۰۰ تومان

فانتا

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

فانتا

۱۴,۳۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی

لیمو

۹,۸۰۰ تومان

هلو

۹,۸۰۰ تومان

استوایی

۹,۸۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۳,۵۰۰ تومان