نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آش رشته

رشته آشی، نخود، لوبیا، هویج، سبزی مخصوص، پیازداغ
آش رشته

سه نفره (یک کیلوگرم)

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی٬ سس اسپایسی، ترشی فلفل، قارچ، کالباس پپرونی ۹۰%٬ پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان لقمه
فیله مرغ استریپس نرمال

(دو تکه)

۶۴,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۸۲,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس اچ پی، ادویه مخصوص گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، نان تست کرنال، کاهو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت مغز ران گوساله ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت مغز ران گوساله ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس سیر، بیکن گوشت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص
پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی
۱۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس چیما، فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر قرمز، پنیر مخصوص
پیتزا آلفردو ایتالیایی
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سینه بوقلمون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
۱۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، استیک ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر بلو چیز
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس اسپایسی، کالباس پپرونی ۹۰%، ترشی فلفل، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس سوجوق ۹۷%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق ایتالیایی
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر بلوچیز، سس باسکو، قارچ، میگو
پیتزا میگو ایتالیایی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۶۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس اچ پی، ادویه مخصوص گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی٬ سس اسپایسی، ترشی فلفل، قارچ، کالباس پپرونی ۹۰%٬ پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۵۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان گوساله آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا زبان گوساله آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۶۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، پنیر قرمز، زیتون، سوسیس سوجوق ۹۷%، فلفل، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۷۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت راسته گوساله، پنیر مخصوص
پیتزا بیف استراگانف آمریکایی
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، پنیر مخصوص
پیتزا پیده زبان آمریکایی
۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر...
پیتزا مخصوص آمریکایی
۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، زیتون، ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی
۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکی آمریکایی
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس چیما، فلفل دلمه ای، قارچ٬ پنیر مخصوص
پیتزا قارچ آمریکایی
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس باسکو، ذرت، فلفل دلمه ای، کدو سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۸۴,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ...
همبرگر
۵۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، پنیر پیتزا، یک ورق ژا...
چیز برگر
۵۶,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ، کاهو، گوجه، خیا...
قارچ برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ، یک عدد سوسیس بل...
رویال برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ج...
دوبل برگر
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان گوساله

۱۵۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان گوساله
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰% مخصوص، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه٬ جعفری، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو٬ جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۳۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مخصوص ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، ۲ ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ زینگر
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ

گوشت چرخ کرده گوساله، سوسیس هات داگ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰% خرد شده، پنیر پیتزا، قارچ، نان باگت
ساندویچ پچ
۶۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

ران مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لقمه
ران مرغ سوخاری (دو تکه)
۷۲,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، ۳ عدد نان لقمه
ران مرغ سوخاری (سه تکه)
۹۱,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، نان لقمه
فیله مرغ استریپس نرمال

(دو تکه)

۶۴,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۸۲,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۸۸,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال سوخاری نرمال، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص
بال مرغ سوخاری (شش تکه)
۵۶,۰۰۰ تومان

میگو پفکی

۶ عدد میگو سوخاری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
میگو پفکی
۵۳,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

لازانیا

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ادویه مخصوص گوشت، پنیر، قارچ، سالاد کلم
لازانیا
۷۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ کرده
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وایت فرایز

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص قارچ و خامه (یک نفره)
سیب زمینی وایت فرایز
۳۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

یک عدد نان نیم باگت برش خورده، پنیر پیتزا، سیر، سبزیجات معطر
نان سیر
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک اسفناج

اسفناج، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، پیاز داغ، یک عدد ماست یک نفره
خوراک اسفناج
۴۴,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۶ تا ۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۱,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

جو، هویج، سیب زمینی، خامه
سوپ خامه ای

سه نفره (یک کیلوگرم)

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۶۷,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آشی، نخود، لوبیا، هویج، سبزی مخصوص، پیازداغ
آش رشته

سه نفره (یک کیلوگرم)

۴۳,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۶۷,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، نان تست کرنال، کاهو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۳۹,۰۰۰ تومان

سالاد روسی

سیب زمینی آب پز، ۸۰ گرم سینه مرغ، قارچ، شوید، فلفل دلمه ای، خیارشور، سس مخصوص
سالاد روسی
۳۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم قرمز، هویج، کلم سفید، زیتون، خیار، گوجه (یک نفره)
سالاد فصل
۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، فلفل دلمه ای قرمز، فیله مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، ذرت، سس مایونز
سالاد ماکارونی
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، خیار، هویج، زیتون، کشمش، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد کلم
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان