جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تبریز

مهدی هیلا (ولیعصر)

پیتزا ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت مغز ران گوساله ورقه ای، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی
۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس سیر، بیکن گوشت، زیتون، کنجد، پنیر مخصوص
پیتزا سیر و بیکن ایتالیایی
۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس چیما، فیله مرغ خرد شده، قارچ، پنیر قرمز، پنیر مخصوص
پیتزا آلفردو ایتالیایی
۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سینه بوقلمون، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی
۲۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، استیک ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر بلو چیز
پیتزا اسپشیال ایتالیایی
۱۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس اسپایسی، کالباس پپرونی ۹۰%، ترشی فلفل، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، سوسیس سوجوق ۹۷%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق ایتالیایی
۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر بلوچیز، سس باسکو، قارچ، میگو
پیتزا میگو ایتالیایی
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی دست ساز ۳۰ سانتی متری، سس مخصوص، گوجه، پنیر موزارلا
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس اچ پی، ادویه مخصوص گوشت، فلفل دلمه ای، قارچ، گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی٬ سس اسپایسی، ترشی فلفل، قارچ، کالباس پپرونی ۹۰%٬ پنیر مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان گوساله آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر مخصوص
پیتزا زبان گوساله آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۱۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوق آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص، پنیر قرمز، زیتون، سوسیس سوجوق ۹۷%، فلفل، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سوجوق آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۲,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، سس مخصوص٬ ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۷ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۳ سانتی متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت راسته گوساله، پنیر مخصوص
پیتزا بیف استراگانف آمریکایی
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پیده زبان آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، زبان گوساله ریش ریش شده، پنیر مخصوص
پیتزا پیده زبان آمریکایی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله ریش ریش شده، ژامبون گوشت ۹۰%، سوسیس ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر...
پیتزا مخصوص آمریکایی
۱۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، زیتون، ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی
۱۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، چیپس، قارچ، پنیر مخصوص
پیتزا مکزیکی آمریکایی
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس چیما، فلفل دلمه ای، قارچ٬ پنیر مخصوص
پیتزا قارچ آمریکایی
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسفناج آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص٬ اسفناج، زیتون، قارچ، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا اسفناج آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۳ سانتی متری، سس باسکو، ذرت، فلفل دلمه ای، کدو سبز، گوجه، پنیر مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ...
همبرگر
۸۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، پنیر پیتزا، یک ورق ژا...
چیز برگر
۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ، کاهو، گوجه، خیا...
قارچ برگر
۹۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، قارچ، یک عدد سوسیس بل...
رویال برگر
۱۰۶,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۱۰ گرمی (برگر گوشت خالص مخصوص مهدی هیلا آماده شده با دستگاه تمام اتوماتیک)، کاهو، گوجه، خیارشور، ج...
دوبل برگر
۱۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زبان گوساله

۱۵۰ گرم زبان گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ زبان گوساله
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۸۰% مخصوص، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۷۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز ژامبون

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه٬ جعفری، نان باگت
ساندویچ چیز ژامبون
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو٬ جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۳۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده گریل، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، یک ورق پنیر گودا، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۳۰ گوشت گوساله ریش ریش شده، خیارشور، گوجه، کاهو، جعفری، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ

گوشت چرخ کرده گوساله، سوسیس هات داگ ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰% خرد شده، پنیر پیتزا، قارچ، نان باگت
ساندویچ پچ
۸۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

ران مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۲ عدد نان لقمه
ران مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۱۲,۰۰۰ تومان

ران مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد ران مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۳ عدد نان لقمه
ران مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس نرمال

فیله مرغ سوخاری، سالاد کلم، سس مخصوص مهدی هیلا، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، نان لقمه
فیله مرغ استریپس نرمال

(دو تکه)

۹۹,۰۰۰ تومان

(سه تکه)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

(چهار تکه)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ سوخاری (شش تکه)

۶ عدد بال سوخاری نرمال، ۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
بال مرغ سوخاری (شش تکه)
۹۹,۰۰۰ تومان

میگو پفکی

۶ عدد میگو سوخاری، سس مخصوص، خیارشور، گوجه، سس مخصوص
میگو پفکی
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

زینگر (پرسی)

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله مخصوص ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد سینه مرغ سوخاری شده، ۲ ورق پنیر گودا، بدون نان
زینگر (پرسی)
۹۹,۰۰۰ تومان

لازانیا

۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، ادویه مخصوص گوشت، پنیر، قارچ، سالاد کلم
لازانیا
۱۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۸۰ گرم فیله مرغ گریل شده، پنیر پارمسان، نان تست کرنال، کاهو، گوجه گیلاسی، سس مخصوص سزار
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ماکارونی فرمی، فلفل دلمه ای قرمز، فیله مرغ، خیارشور، نخود فرنگی، ذرت، سس مایونز
سالاد ماکارونی
۵۲,۰۰۰ تومان

سالاد روسی

سیب زمینی آب پز، ۸۰ گرم سینه مرغ، قارچ، شوید، فلفل دلمه ای، خیارشور، سس مخصوص
سالاد روسی
۵۱,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، کلم قرمز، هویج، کلم سفید، زیتون، خیار، گوجه (یک نفره)
سالاد فصل
۴۸,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، خیار، هویج، زیتون، کشمش، سس مخصوص (یک نفره)
سالاد کلم
۲۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا (یک نفره)
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۴۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی وایت فرایز

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص قارچ و خامه (یک نفره)
سیب زمینی وایت فرایز
۵۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

یک عدد نان نیم باگت برش خورده، پنیر پیتزا، سیر، سبزیجات معطر
نان سیر
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک اسفناج

اسفناج، پنیر پیتزا، زیتون سیاه، پیاز داغ، یک عدد ماست یک نفره
خوراک اسفناج
۵۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۶ تا ۸ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۲,۰۰۰ تومان

سوپ خامه ای

جو، هویج، سیب زمینی، خامه
سوپ خامه ای

سه نفره (یک کیلوگرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

آش رشته

رشته آشی، نخود، لوبیا، هویج، سبزی مخصوص، پیازداغ
آش رشته

سه نفره (یک کیلوگرم)

۵۵,۰۰۰ تومان

پنج نفره (۱.۵ کیلوگرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

اضافات

سس سزار (اضافه)

سس سزار اضافی
سس سزار (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

سس فصل (اضافه)

سس فصل اضافی
سس فصل (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

سس وایت (اضافه)

سس وایت فرایز اضافی
سس وایت (اضافه)
۱۲,۰۰۰ تومان

نان باگت ساندویچ (اضافه)

باگت ساندویچ اضافی
نان باگت ساندویچ (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

نان باگت سوخاری (اضافه)

باگت سوخاری اضافی
نان باگت سوخاری (اضافه)
۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان